ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cavalier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cavalier*, -cavalier-

cavalier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cavalier (n.) นักรบบนหลังม้า See also: อัศวินที่ขี่ม้า Syn. knight
cavalierly (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. brusquely, curtly Ops. deliberately
English-Thai: HOPE Dictionary
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
English-Thai: Nontri Dictionary
cavalier(n) ทหารม้า,ขุนนาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Cavalier dramaละครคาวาเลียร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, my father thinks I've been a little too cavalier in my personal life.ก็ พ่อผมคิดว่า ผมเป็นคนเจ้าชู้.
Well, then my father would say you've been a little too cavalier in your personal life, too.คุณก็เป็นคนเจ้าชู้เหมือนกัน.
The man you killed was a very great cavalier in Muslims. - His name was Mammolfice.ชายที่ท่านฆ่า เป็นทหารม้าที่ยิ่งใหญ่ของมุสลิม.
Listen, man, I didn't mean to be so cavalier the other day about you getting engaged.ฟังนะเพื่อน, ฉันไม่ได้ว่าอะไร ที่อัศวินขี่ม้าขาว จะหมั้นหมาย
You're being pretty cavalier about this.เธออ้อมค้อมกับ เรื่องนี้จังนะ
The cavalier way that you exploit my personal pain is appalling.วิถีทางโหดร้ายของคุณ ที่ใช้ประโยชน์จากความเจ็บปวดในอดีตของฉัน
I'm telling you I'm pregnant and you're acting shockingly cavalier.ฉันกำลังบอกเธอว่าฉันท้องนะ แต่เธอยังนิ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ
'Cause the last time we were at Del Cavalieri, you thought the branzino was overcooked.เพราะครั้งล่าสุด ที่เราอยู่ที่เดล คาวาเรีย คุณคิดว่าบรานซิโนมันสุกเกินไป
I want to know how the Cavaliers are going.ผมสงสัยว่า ทีม Cavaliers ตอนนี้เป็นไง
Barely. They're the Cavaliers, man.Cavaliers ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
This is not the time to be cavalier, Mr. Bass.นีไม่ใช่เวลาที่จะมาเป็น cavalier คุณแบส
The Cavaliers came up with a surprise upset...The Cavaliers ต้องเจอเซอร์ไพรส์...

cavalier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバリエ[, kabarie] (n) cavalier (fre

cavalier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุรงคี[n.] (durongkhi) EN: FR: cavalier [m]
คู่เต้นรำ[n. exp.] (khū tenram) EN: dancing partner FR: partenaire [m, f] ; cavalier [m] ; cavalière [f]
แตกฝูง[v.] (taēkfūng) EN: go off alone ; separate from the herd ; be separated from the herd FR: faire cavalier seul ; faire bande à part
ทหารม้า[n. exp.] (thahān mā) EN: cavalryman ; trooper ; cavalry officer FR: cavalier [m] ; soldat de la cavalerie [m] ; officier de cavalerie [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cavalier
Back to top