ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coal*, -coal-

coal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coal (vt.) จัดหาถ่านหินให้
coal (n.) ถ่านหิน See also: ถ่าน, ก้อนถ่าน Syn. ember, clinker
coal (vt.) เผาให้เป็นถ่าน Syn. char
coal (vi.) ใส่ถ่าน See also: เติมถ่านหินใส่
coal black (adj.) มืดหรือดำ
coal container (n.) ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง See also: ภาชนะก้นตื้น, ตะกร้า Syn. bucket, coal scuttle
coal gas (n.) ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน
coal miner (n.) คนขุดถ่านหิน
coal scuttle (n.) ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง See also: ภาชนะก้นตื้น, ตะกร้า Syn. coal container, bucket
coal-dust (n.) รอยเปื้อน See also: คราบสกปรก, สิ่งสกปรก, เศษผง, ฝุ่น Syn. soot, dirt
coalesce (vi.) รวมตัว Syn. combine, mix, join
coalesced (adj.) ที่กลายเป็นของแข็ง
coalescence (n.) การรวมตัว
coalescent (adj.) ที่รวมตัว
coalition (n.) การรวมเป็นหนึ่งเดียว See also: การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, การประสานกัน, สัมพันธมิตร Syn. partnership, league, cooperation, combination, solidification
coalition (n.) รัฐบาลผสม See also: รัฐบาลร่วม
English-Thai: HOPE Dictionary
coal(โคล) n. ถ่านหิน,ถ่าน,ก้อนถ่าน,
coal bunkern. ห้องเก็บถ่านหิน
coal measuresn. ชั้นถ่านหินใต้ดิน
coal measures)n. ชั้นถ่านหินใต้ดิน
coal oiln. น้ำมันถ่านหินที่ได้จากการกลั่นทำลายถ่านบิทูมัน (bituminous coal) ,น้ำมันก๊าด
coal pitn. บ่อถ่านหิน,หลุมถ่านหิน, Syn. coal mine
coal whippern. เครื่องขนถ่านหินลง,ผู้ขนถ่านหินลง
coal-blackadj. ดำมาก,มืด
coala(โคอา'ละ) n. ดู koala
coalern. รถไฟ เรือหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ขนถ่านหิน
coalesce(โคอะเลส') {coalesced,coalescing,coalesces} v. รวมกัน,เชื่อมกัน,ต่อกัน, See also: coalescence n. ดูcoalesce coalescent adj. ดูcoalesce, Syn. unite-A. separate
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
English-Thai: Nontri Dictionary
coal(n) ถ่าน,ถ่านหิน
COAL coal oil(n) น้ำมันก๊าด
coalesce(vi) รวมกัน,เชื่อมต่อกัน
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coalถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coalescenceการรวมเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
coalescent assimilationการรวมเสียงกลมกลืน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
coalition governmentรัฐบาลผสม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coalถ่านหิน [ปิโตรเลี่ยม]
Coal gasificationการผลิตก๊าซจากถ่านหิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coal Tarโคลทาร์น้ำมันดินน้ำมันถ่านหิน [การแพทย์]
Coalesceขยายโตเข้ามาติดกัน [การแพทย์]
Coalescenceการรวมตัวกัน,รวมตัวกัน,การเกิดโคอะเลสเซนส์,จับกันเป็นก้อน [การแพทย์]
Coalescentติดต่อถึงกัน [การแพทย์]
Coalition governmentsรัฐบาลผสม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่านหิน (n.) coal
รัฐบาลผสม (n.) coalition government
พรรคร่วมรัฐบาล (n.) coalition government parties Ops. พรรคฝ่ายค้าน
ถ่าน (n.) charcoal See also: cinder
ถ่านไม้ (n.) charcoal Syn. ถ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no coal for the crematoria, no bread for the inmates.เลยไม่มีถ่านหินเอาไว้เผาศพ ไม่มีขนมปังเลี้ยงนักโทษอีกแล้ว
He pulled that job to pay for the band's room-service tab... from that Kiwanis gig in Coal City.เขาทำงานนั้นเพื่อจ่ายค่าห้องพัก มาจากการแสดงคีวานิสในเมืองโคล
Those that were allowed to stay manned the pits mining the coal that would fuel the ships.ส่วนคนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องขุดหลุม ทำเหมืองถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้เรือ
In Rhondda Fawr there's a huge coal tip above the village and that's on the maps.ที่รอนด้าวาวล์ มีกองถ่านหินใหญ่อยู่บนหมู่บ้าน และอยู่ในแผนที่ด้วย
There's coal trains all day, coal trains all night.มีรถไฟถ่านหินทั้งวัน รถไฟถ่านหินทั้งคืน
Yes, it's interesting actually, because the passenger trains seem to be affected by the flooding, but the coal trains are running as normal.ใช่ มันน่าสนใจมากทีเดียว รถไฟโดยสารดูเหมือนจะเจอน้ำท่วม แต่รถไฟขนถ่านหินวิ่งไปปกติ
More coal for number one, mate.เติมถ่านหินหมายเลข 1
It was the first year of this frigging century as defined by an unknown colored coal stoker on the Virginianมันเป็นปีแรกของศตวรรษเฮงซวย ตามคำจำกัดความ ของช่างเครื่องผิวดำประจำเรือเวอร์จิเนี่ยน
A poor coal stokerยาจกคุมเครื่องเรือโดยสาร
We're going to be shoveling coal on this ship till eternityเราคงต้องขุดถ่านหิน บนเรือนี้ชั่วกัลปวาสาน
We'll be chucking coal a couple hundred years and all you can say is... Give me a fucking cigarette will you? You asked for it, assholeมีหวังต้องไปขุดถ่านหินทั้งชาติ เอาบุหรี่มาทีได้มั้ย นายวอนเองนะ
They used to pour coal down in this basement.ห้องใต้ดินนี่เคยใช้เก็บถ่านหิน

coal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石炭系[shí tàn xì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄒㄧˋ, 石炭系] carboniferous system; coal measure (geol.)
采煤[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, 采煤 / 採煤] coal mining; coal extraction; coal cutting
煤储量[méi chǔ liàng, ㄇㄟˊ ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 煤储量 / 煤儲量] coal reserves
煤气[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, 煤气 / 煤氣] coal gas; gas
煤焦油[méi jiāo yóu, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄠ ㄧㄡˊ, 煤焦油] coal tar
煤矿[méi kuàng, ㄇㄟˊ ㄎㄨㄤˋ, 煤矿 / 煤礦] coal mine
煤箱[méi xiāng, ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤ, 煤箱] coal box
焦炭[jiāo tàn, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˋ, 焦炭] coke (processed coal used in blast furnace)
蜂窝煤[fēng wō méi, ㄈㄥ ㄨㄛ ㄇㄟˊ, 蜂窝煤 / 蜂窩煤] hexagonal household coal briquet
黑肺病[hēi fèi bìng, ㄏㄟ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 黑肺病] pneumoconiosis (occupational disease of coal miners); silicosis; also written 矽肺病
司炉[sī lú, ㄙ ㄌㄨˊ, 司炉 / 司爐] stoker (worker operating a coal fire, esp. for a steam engine)
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, 矸子] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore)
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 联盟 / 聯盟] alliance; union; coalition
白煤[bái méi, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ, 白煤] anthracite; hard coal; white coal; waterpower
骨炭[gǔ tàn, ㄍㄨˇ ㄊㄢˋ, 骨炭] bone black; animal charcoal
[tàn, ㄊㄢˋ, 炭] carbon; charcoal
木炭[mù tàn, ㄇㄨˋ ㄊㄢˋ, 木炭] charcoal
煤球[méi qiú, ㄇㄟˊ ㄑㄧㄡˊ, 煤球] charcoal briquette
攉煤机[huō méi jī, ㄏㄨㄛ ㄇㄟˊ ㄐㄧ, 攉煤机 / 攉煤機] coal-shovel machine
[méi, ㄇㄟˊ, 煤] coal
煤层气[méi céng qì, ㄇㄟˊ ㄘㄥˊ ㄑㄧˋ, 煤层气 / 煤層氣] coalbed methane
煤炭[méi tàn, ㄇㄟˊ ㄊㄢˋ, 煤炭] coal
联合政府[lián hé zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 联合政府 / 聯合政府] coalition government
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 矿物燃料 / 礦物燃料] fossil fuels; oil and coal
气煤[qì méi, ㄑㄧˋ ㄇㄟˊ, 气煤 / 氣煤] gas coal
冰炭不相容[bīng tàn bù xiāng róng, ㄅㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, 冰炭不相容] as incompatible or irreconcilable as ice and hot coals
褐煤[hè méi, ㄏㄜˋ ㄇㄟˊ, 褐煤] lignite; brown coal
块煤[kuài méi, ㄎㄨㄞˋ ㄇㄟˊ, 块煤 / 塊煤] lump coal
有烟煤[yǒu yān méi, ㄧㄡˇ ㄧㄢ ㄇㄟˊ, 有烟煤 / 有煙煤] smokey coal
无烟炭[wú yān tàn, ˊ ㄧㄢ ㄊㄢˋ, 无烟炭 / 無煙炭] smokeless coal

coal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コールカッター[, ko-rukatta-] (n) coal cutter
コールタール[, ko-ruta-ru] (n) coal tar
コールピック[, ko-rupikku] (n) coal pick
亜炭[あたん, atan] (n,adj-no) lignite; brown coal
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
採炭[さいたん, saitan] (n,vs) coal mining; coal extraction; (P)
有煙炭[ゆうえんたん, yuuentan] (n) soft or bituminous coal
瀝青炭;歴青炭[れきせいたん, rekiseitan] (n) bituminous coal
炭鉱(P);炭坑;炭礦[たんこう, tankou] (n) coal mine; coal pit; (P)
無煙炭[むえんたん, muentan] (n) anthracite; smokeless coal
石炭殻[せきたんがら, sekitangara] (n) coal cinders
節炭器[せったんき, settanki] (n) coal (fuel) economizer; coal economiser
選炭機[せんたんき, sentanki] (n) coal washing system; coal dressing machine; coal washer
黒炭[こくたん, kokutan] (n) bituminous coal
コーライト;コライト[, ko-raito ; koraito] (n) coalite; semi-carbonized coke; semi-coke
コール[, ko-ru] (n,vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン,コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb
コールサック[, ko-rusakku] (n) (See 石炭袋・1) Coalsack Nebula
チャコール[, chako-ru] (n) charcoal
チャコールグレー[, chako-rugure-] (n) charcoal gray
チャコールフィルター[, chako-rufiruta-] (n) charcoal filter
ワコール[, wako-ru] (n) Wacoal; (P)
七厘;七輪[しちりん, shichirin] (n) earthen charcoal brazier (for cooking)
与党連立[よとうれんりつ, yotourenritsu] (n) ruling coalition
備長[びんちょう, binchou] (n) (abbr) (See 備長炭) high-grade charcoal produced from ubame oak (Quercus phillyraeoides)
備長炭[びんちょうずみ;びんちょうたん, binchouzumi ; binchoutan] (n) high-grade charcoal produced from ubame oak (Quercus phillyraeoides)
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P)
地層[ちそう, chisou] (n) stratum; geological formation; layer; bed (coal, gravel, etc.); (P)
堅炭[かたずみ, katazumi] (n) hard charcoal
大連立[だいれんりつ, dairenritsu] (n) grand coalition; grand alliance
後の炭[のちのすみ, nochinosumi] (n) (See 後炭) second adding of charcoal to the fire (tea ceremony)
打ち竹[うちたけ, uchitake] (n) (See 火種) an antiquated lighter consisting of a tube of bamboo containing live coals (hidane)
有志同盟[ゆうしどうめい, yuushidoumei] (n) (See 有志連合) Coalition of the Willing (nations who supported America's preemptive strike in Iraq in 2003)
有志連合[ゆうしれんごう, yuushirengou] (n) Coalition of the Willing (nations who supported America's preemptive strike in Iraq in 2003)
櫃まぶし[ひつまぶし, hitsumabushi] (n) eel fillets cooked over charcoal with soy flavoured sauce, cut in small pieces and serve on rice
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
活け炭;埋け炭[いけずみ, ikezumi] (n) banked fire; live charcoal banked up and covered with ash
活性炭[かっせいたん, kasseitan] (n) activated charcoal
消し壺[けしつぼ, keshitsubo] (n) (jar used as a) charcoal extinguisher

coal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก๊สถ่านหิน[n. exp.] (kaēt thānhi) EN: coal gas FR:
การแปรสภาพถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว[n. exp.] (kān praē sa) EN: coal liquefaction FR: liquéfaction du charbon [f]
การแปรสภาพถ่านหินเป็นแก๊ส[n. exp.] (kān praē sa) EN: coal gasification FR: gaséification du charbon [f]
เครื่องอัดถ่าน[n. exp.] (khreūang at) EN: coal briquette extruder FR:
ขุดถ่านหิน[v. exp.] (khut thānhi) EN: mine coal FR:
ก้อนถ่านหิน[n. exp.] (køn thānhin) EN: lump of coal FR: morceau de charbon [m]
แหล่งถ่านหิน[n. exp.] (laeng thānh) EN: coal field FR:
เหมืองถ่านหิน[n. exp.] (meūang thān) EN: coal mine FR: mine de charbon [f]
น้ำมันดิน[n.] (nāmmandin) EN: tar ; coal tar ; shale oil FR: goudron [m]
ร่อนถ่านหิน[v. exp.] (rǿn thānhin) EN: screen coal FR: cribler du charbon
ถ่านหิน[n.] (thānhin) EN: coal FR: charbon [m] ; lignite [m]
ถ่านหินบิทูมินัส[n. exp.] (thānhin bit) EN: bituminous coal FR:
ถ่านหินแข็ง[n. exp.] (thānhin kha) EN: hard coal FR:
ถ่านหินโค้ก[n. exp.] (thānhin khō) EN: coking coal FR:
ถ่านหินสะอาด[n. exp.] (thānhin sa-) EN: clean coal FR: charbon propre [m]
ถ่านหินสีน้ำตาล[n. exp.] (thānhin sī ) EN: brown coal ; lignite FR: charbon brun [m]
ถ่านหินเทียน[n. exp.] (thānhin thī) EN: cannel coal ; candle coal FR:
ถ่านโค้ก[n.] (thānkhōk) EN: coke ; coal dregs FR: coke [m]
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: clean coal technology (CCT) FR:
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal FR:
โดนขึ้นเขียง[v. exp.] (dōn kheunkh) EN: be dragged over the coals ; be hauled over the coals FR:
จวก[v.] (jūak) EN: haul over the coals ; censure FR:
การรวม[n.] (kān rūam) EN: coalition ; integration FR: coalition [f]
การรวมอำนาจ[n. exp.] (kān rūam am) EN: ruling coalition FR: coalition au pouvoir [f]
เข้าร่วมรัฐบาล[v. exp.] (khao ruam r) EN: form a coalition FR:
แมลงปอบ้านคู่ปลายปีกดำ[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Black-tipped Percher ; Charcoal-winged Percher FR:
พรรครัฐบาลผสม[n. exp.] (phak rattha) EN: coalition partner FR: parti de la coalition [m] ; partenaire de la coalition [m]
พรรคร่วมรัฐบาล [n. exp.] (phak ruam r) EN: coalition parties FR: partis de la coalition [mpl]
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
เผาถ่าน[v. exp.] (phao thān) EN: make charcoal FR:
ผงถ่าน[n. exp.] (phong thān) EN: charcoal powder ; black diamond FR:
รัฐบาลหลายพรรค[n. exp.] (ratthabān l) EN: coalition government ; coalition FR: gouvernement de coalition [m] ; coalition [f]
รัฐบาลผสม[n. exp.] (ratthabān p) EN: coalition government FR: gouvernement de coalition [m]
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group ; form a coalition ; gather ; coalesce FR: agglomérer ; s'assembler
สมุก[n.] (samuk) EN: black coating (made of powdered charcoal and milky juice of the varnish tree) ; black varnish (containing pulverized charcoal) FR:
สวดยับ[v. exp.] (sūat yap) EN: be castigated ; be hauled over the coals FR:
เตา[n.] (tao) EN: stove ; oven ; range ; furnace ; brazier ; hob ; hotplate ; charcoal brazier FR: cuisinière [f] ; fourneau [m] ; four [m] ; réchaud [m] ; brasero [m] = braséro [m]
เตาถ่าน[n. exp.] (tao thān) EN: charcoal brazier ; brasier ; stove FR: brasero [m] = braséro [m]
ถ่าน[n.] (thān) EN: charcoal ; cinder FR: charbon de bois [m] ; charbon [m] ; carbone [m]
ถ่านกัมมันต์[n. exp.] (thān kamman) EN: activated charcoal FR: charbon actif [m]

coal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Braunkohlenteeröl {n}brown coal tar oil
Deputatkohle {f}concessionary coal
Förderkohle {f}run of mine coal
Aktivkohlefilter {m}charcoal absorber; activated carbon filter
Köhler {m}charcoal burner
Köhlerei {f}charcoal burning
Kohlefilter {m}charcoal filter; carbon filter
Kohlezeichnung {f}charcoal drawing
Kohleeinblasung {f} (Hochofen)coal injection
Kohleeinblasanlage {f} (Hochofen)coal injection system
Kohleflöz {n}coal bed
Kohlenbecken {n}coal pan
Montanindustrie {f}coal and steel industry
Steinkohlenbergwerk {n}coal mine
Tannenmeise {f} [ornith.]Coal Tit (Periparus ater)
Seelachs {m} [zool.]coal fish
Grauschulter-Hakenschnabel {m} [ornith.]Coal-black Flowerpiercer
Koalitionsregierung {f}coalition government
Koalition {f}coalition
Seiwal {m}; Sei [zool.]sei whale; sei; Rudolphi's whale; Rudolphi's rorqual; Japan finner; pollack whale; coalfish whale; sardine whale (Balaenoptera borealis)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coal
Back to top