ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chestnut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chestnut*, -chestnut-

chestnut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chestnut (n.) เกาลัด
chestnut (n.) สีน้ำตาลเข้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
English-Thai: Nontri Dictionary
chestnut(n) ลูกเกาลัด,ต้นเกาลัด,สีน้ำตาลแก่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเกาลัด (n.) chestnut Syn. ลูกเกาลัด
ลูกเกาลัด (n.) chestnut Syn. ต้นเกาลัด
เกาลัด (n.) chestnut Syn. ต้นเกาลัด, ลูกเกาลัด
mast (n.) ผลไม้เปลือกแข็ง (เช่น beech, oak, chestnut) ใช้เป็นอาหารหมู
กระจับ (n.) water chestnut See also: chestnut, horn chestnut, Trapa bicornis Obs.
ปากกระจับ (n.) horn chestnut-shaped lips See also: caltrop-shaped mouth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It smells musky and kind of like the blossoms on a chestnut tree.มันมีกลิ่นคล้ายชะมัก และจำพวก ดอกของต้นเกาลัด
You hit me with that chestnut last night.You hit me with that chestnut last night.
Whoever it was that beat up your brother sure gave him a chestnut for an eye.คนที่กระทืบพี่ของคุณ ต่อยเขาเสียตาเป็นลูกเกาลัดเลย
In chestnut hill village.ในหมู่บ้านเชสนัทฮิลล์
To the morgue and mccallister's bank in chestnut hill.ไปยังห้องดับจิตและที่ธนาคาร ของแม็คคัลลิซเตอร์ที่เชสนัทฮิลล์
Do you see any gray there? No. That's 100 percent chestnut brown.เห็นผมหงอกไหม ไม่มี นั่นสีบราวน์ร้อยเปอร์เซ็นต์
I thought of a new recipe for chestnut stuffing with pancetta.ฉันคิดถึงเมนูใหม่ ว่าจะใส่เชสนัทลงไปในแพนเซทต้า
We don't have any chestnut in our memory.เราไม่มีเกาลัดอะไรทั้งนั้นในความทรงจำของเรา
From what I hear... the women down there can get to the meat of a Malaccan chestnut with only their tongues.ที่ได้ยินมา! ผู้หญิงที่นั่นใช้ลิ้นเก่งมาก กินเกาลัดได้โดย ใช้แค่ลิ้นเท่านั้น
Did freakin' Chestnut here kick you in the head while I was in Starbucks?นี้เชสนัท ( สูตรกาแฟสตาร์บัค ) ไปทำอะไรกับหัวเธอ ตอนที่ฉันอยู่สตาร์บัคเนี่ย ?
Don't look at me. Chestnut bought it.ไม่ต้องมองฉัน เชสต์นัตต่างหากเป็นคนซื้อมา
Hey, what's this one of you and Chestnut and your dad?อันนี้รูปเธอกับเชสต์นัต แล้วก็พ่อเหรอ?

chestnut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, 騵] chestnut horse with white belly
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 骅 / 驊] chestnut horse
荸荠[bí qí, ㄅㄧˊ ㄑㄧˊ, 荸荠 / 荸薺] water chestnut; Eleocharis dulcis or E. congesta
[lì, ㄌㄧˋ, 栗] chestnut; surname Li
栗子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, 栗子] chestnut

chestnut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マロン[, maron] (n) chestnut (fre
ヨーロッパ栗[ヨーロッパぐり, yo-roppa guri] (n) European chestnut
栗鴫象虫[くりしぎぞうむし;クリシギゾウムシ, kurishigizoumushi ; kurishigizoumushi] (n) (uk) chestnut weevil (Curculio dentipes)
金腹[きんぱら;キンパラ, kinpara ; kinpara] (n) (uk) chestnut munia (species of passerine bird, Lonchura atricapilla); black-headed munia
顎沙魚;顎鯊[あごはぜ;アゴハゼ, agohaze ; agohaze] (n) (uk) forktongue goby (Chaenogobius annularis); chestnut goby
黒慈姑[くろぐわい;クログワイ, kuroguwai ; kuroguwai] (n) (1) (uk) Eleocharis kuroguwai (species of spikerush); (2) (uk) (See 大黒慈姑) Chinese water chestnut (Eleocharis dulcis var. tuberosa)
トチノキ科[トチノキか, tochinoki ka] (n) (See 栃の木) Hippocastanaceae (plant family); horse-chestnut
モンブラン[, monburan] (n) Mont Blanc (chestnut and cream dessert) (fre
栗きんとん;栗金団[くりきんとん, kurikinton] (n) mashed sweet potatoes with sweetened chestnuts
栗ぜんざい[くりぜんざい, kurizenzai] (n) sweet made with soft beans (e.g. adzuki) and chestnuts
橘飩[きっとん, kitton] (n) (obsc) (See 金団) mashed sweet potatoes (inc. sweetened chestnuts or beans)
渋皮[しぶかわ, shibukawa] (n) inner, astringent skin (of a chestnut)
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire
甘栗[あまぐり, amaguri] (n) {food} broiled sweet chestnuts
甘露煮[かんろに, kanroni] (n) (1) candied (chestnuts); (2) sweetened boiled fish
金団[きんとん, kinton] (n) mashed sweet potatoes (inc. sweetened chestnuts or beans)

chestnut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut FR: chataîgne d'eau [f]
เกาลัด[n.] (kaolat) EN: chestnut tree ; Sterculia monosperma FR: châtaignier [m] ; Sterculia monosperma
เกาลัด[n.] (kaolat) EN: chestnut FR: châtaigne [f]
ขนมทับทิมกรอบ[n. exp.] (khanom thap) EN: water chestnut with syrub and coconut milk FR:
กระจับ[n.] (krajap) EN: water chestnut ; horn chestnut ; water caltrop FR: chataîgne d''eau [f]
ลูกเกาลัด[n. exp.] (lūk kaolat) EN: chestnut FR:
นกเดินดงสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok doēndon) EN: Chestnut Thrush FR: Merle à tête grise [m] ; Grive marron [f] ; Grive à tête grise [f]
นกจาบปีกอ่อนสีตาล[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Chestnut Bunting FR: Bruant roux [m] ; Bruant rutilant [m]
นกกระติ๊ดสีอิฐ[n. exp.] (nok kratit ) EN: Black-headed Munia ; Indian Black-headed Munia ; Chestnut Munia ; Tricoloured Munia FR: Capucin à dos marron [m] ; Capucin à ventre blanc [m] ; Jacobin [m] ; Capucin tricolore [m] ; Nonnette à dos marron [f] ; Capucin à tête noire [m]
นกยางไฟธรรมดา[n. exp.] (nok yāng fa) EN: Cinnamon Bittern ; Chestnut Bittern FR: Blongios cannelle [m]
ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพร้าวธรรมดา[n. exp.] (phīseūa jiu) EN: Common Chestnut Bob FR:
ผีเสื้อหนอนใบรักตาลแดง(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Chestnut Tiger ; Common Chestnut Tiger FR:
ผีเสื้อตาลแดงโคนขีด[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Chestnut Angle FR:
สีเปลือกลูกเกาลัด[adj.] (sī pleūak l) EN: chestnut FR: alezan ; couleur alezan
ต้นเกาลัด[n. exp.] (ton kaolat) EN: chestnut tree FR: châtaignier [m]
นกบั้งรอกเขียวอกแดง[n. exp.] (nok bang rø) EN: Chestnut-breasted Malkoha FR: Malcoha rouverdin [m]
นกบั้งรอกเล็กท้องแดง[n. exp.] (nok bang rø) EN: Chestnut-bellied Malkoha FR: Malcoha à ventre roux [m]
นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok doēndon) EN: Chestnut-capped Thrush FR: Grive de Kuhl [f] ; Grive à calotte rousse [f] ; Grive à capuchon roux [f]
นกจาบคาหัวสีส้ม[n. exp.] (nok jāpkhā ) EN: Chestnut-headed Bee-eater FR: Guêpier de Leschenault [m] ; Guêpier à tête rousse [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Chestnut-eared Bunting ; Grey-headed Bunting FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกจุนจู๋หัวสีตาล[n. exp.] (nok junjū h) EN: Chestnut-headed Tesia FR: Tésie à tête marron ; Crombec à tête marron [m] ; Tésie marron
นกกางเขนน้ำหลังแดง[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: Chestnut-naped Forktail FR: Énicure rousse-cape [m] ; Énicure à nuque rousse [m]
นกกะรางหัวแดง[n. exp.] (nok karāng ) EN: Chestnut-crowned Laughingthrusdh FR: Garrulaxe à tête rousse [m] ; Garrulax à tête rouge [m] ; Garrulaxe à ailes vertes [m]
นกกะรางกระหม่อมแดง ; นกกะรางตาขาว[n. exp.] (nok karāng ) EN: Chestnut-capped Laughingthrush FR: Garrulaxe mitré [m] ; Garrulax à tête marron [m]
นกคัคคูหงอน[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Chestnut-winged Cuckoo ; Red-winged Crested Cuckoo FR: Coucou à collier [m] ; Coucou à ailes marron [m] ; Coucou de Coromandel [m]
นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Chestnut-tailed Starling ; Grey-headed Myna FR: Étourneau à tête grise [m] ; Martin de Malabar [m] ; Martin à tête grise [m]
นกกิ้งโครงแกลบแก้มสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Chestnut-cheeked Starling FR: Étourneau à joues marron [m] ; Martin des Philippines [m] ; Étourneau des Philippines [m] ; Étourneau philippin [m]
นกกินแมลงกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok kin mal) EN: Chestnut-capped Babbler FR: Timalie coiffée [f] ; Timalie à calotte rousse [f] ; Timalie à tête rousse [f]
นกกินแมลงปีกแดง[n. exp.] (nok kin mal) EN: Chestnut-winged Babbler FR: Timalie à ailes rousses [f] ; Timalie à ailes rouges [f]
นกกินแมลงตะโพกแดง[n. exp.] (nok kin mal) EN: Chestnut-rumped Babbler FR: Timalie maculée [f] ; Timalie à croupion roux [f] ; Timalie maillée [f]
นกกระเบื้องท้องแดง[n. exp.] (nok krabeūa) EN: Chestnut-bellied Rock-Thrush FR: Monticole à ventre marron ; Merle à ventre marron [m] ; Merle de roche à ventre marron [m] ; Monticole à ventre roux
นกกระจ้อยกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Chestnut-crowned Warbler FR: Pouillot à couronne marron [m] ; Fauvette à couronne rousse [f] ; Fauvette-gobemouches à couronne marron [f] ; Pouillot à tête rousse [m] ; Pouillot à calotte rousse [m]
นกกระจ้อยใหญ่[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Chestnut-crowned Bush Warbler FR: Grande Bouscarle [f] ; Bouscarle à couronne [f]
นกกระทาดงจันทบูรณ์, นกกระทาดงจันทบูร ?[n. exp.] (nok krathā ) EN: Chestnut-headed Partridge FR: Torquéole du Cambodge ; Perdrix du Cambodge
นกกระทาดงปักษ์ใต้[n. exp.] (nok krathā ) EN: Chestnut-necklaced Partridge ; Arborophila charltonii FR: Torquéole à poitrine châtaine ; Perdrix de Charlton [f] ; Arborophila charltonii
นกระวังไพรหลังแดง[n. exp.] (nok rawangp) EN: Chestnut-backed Scimitar-Babbler FR: Pomatorhin à dos marron [m]
นกเสือแมลงหน้าสีตาล[n. exp.] (nok seūa ma) EN: Chestnut-fronted Shrike-babbler ; Chestnut-fronted Shrike Babbler FR: Allotrie à front marron [m] ; Allotrie œnobarbe
นกศิวะหางสีตาล[n. exp.] (nok siwa hā) EN: Chestnut-tailed Minla ; Bar-throated Minla FR: Minla à gorge striée [f] ; Sibia à gorge écaillée ; Siva jaune
นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล ; นกไต่ไม้โคนหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Chestnut-vented Nuthatch FR: Sittelle des Naga [f] ; Sittelle à flancs marron [f]
นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Chestnut-bellied Nuthatch ; Indian Nuthatch FR: Sittelle à ventre marron [m] ; Sittelle de l’Inde [f] ; Sittelle à ventre brun [f]

chestnut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roßkastanie {f} [bot.]horse chestnut
Nymphenralle {f} [ornith.]Forbes' Chestnut Rail
Cayennemückenfresser {m} [ornith.]Chestnut-belted Gnateater
Kastanienbaum {m} [bot.]chestnut (tree)
Kastanienwachtel {f} [ornith.]Chestnut Wood Quail
Kurzschwanz-Glanzvogel {m} [ornith.]Chestnut Jacamar
Fahlkopfspecht {m} [ornith.]Chestnut Woodpecker
Zimtzwergspecht {m} [ornith.]Chestnut Piculet
Rotrückenflöter {m} [ornith.]Chestnut Quail Thrush
Weißbürzel-Lappenschnäpper {m} [ornith.]Chestnut Wattle-eye
Rötelammer {f} [ornith.]Chestnut Bunting
Zimtpfäffchen {n} [ornith.]Chestnut Seedeater
Schwarzbauchnonne {f} [ornith.]Chestnut Mannikin
Maronenweber {m} [ornith.]Chestnut Weaver
Maronensperling {m} [ornith.]Chestnut Sparrow
Derbyarassari {m} [ornith.]Chestnut-tipped Toucanet
Dotterbrust-Brillenvogel {m} [ornith.]Chestnut-sided White-eye
Javabuschwachtel {f} [ornith.]Chestnut-bellied Tree Partridge
Mangroveralle {f} [ornith.]Chestnut-bellied Rail
Swainsontukan {m} [ornith.]Chestnut-mandibled Toucan
Braunbrust-Weißstirnchen {n} [ornith.]Chestnut-breasted Whiteface
Braunbrust-Schilffink {m} [ornith.]Chestnut-breasted Mannikin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chestnut
Back to top