ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carburetor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carburetor*, -carburetor-

carburetor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carburetor (n.) คาร์บูเรเตอร์
English-Thai: HOPE Dictionary
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carburetor; carburettorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carburetorคาร์บูเรเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาร์บูเรเตอร์ (n.) carburetor See also: carburator, carbureter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cutest little town in Carburetor County.เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักที่สุด ในคาร์บูเรเตอร์มณฑล
And I don't think someone who doesn't know the difference between a yaw drive and a carburetor is the man for the job.และผมก็ไม่คิดว่าบุคคุล ที่ไม่รู้ถึงความแตกต่าง ระหว่างแกนคอหมุนรับทิศทางลม กับคาร์บูเรเตอร์
What kind of carburetor would I be if I didn't?บาบูเรเตอร์ที่ดีไม่โกรธเรื่องแค่นี้
Needs a new carburetor to start.- ก็เริ่มจากต้องเปลี่ยนคาบูเรเตอร์ใหม่
Four-point-three liter, 30 horsepower, six-cylinder engine, with Stromberg downdraft carburetor.4.3 ลิตร, แรงม้า 30 , เครื่องยนต์ 6 สูบ พร้อมด้วยสตอมเบอร์ก ดาว์นดราฟท์ คาร์บูเรเตอร์.
You've got a high-rise double-pump carburetor.คาร์บูร์ปั๊มคู่ซะด้วย แบบว่า...
It's got a 327, a 4-barrel carburetor.นี่มัน 327 แรงม้า 4บางเรลคาบูเรเตอร์
Bored them out. Rebuilt the carburetors myself.ยกเครื่องใหม่ ผมรีบิลท์คาบูเรเตอร์กับมือ
Yeah, why don't you hand me that carburetor?ก็ดี หยิบคาร์บูเรเตอร์ อันนั้นให้หน่อย
♪ You run it rich the carburetorใช่ ครูทุ่มให้กับมัน คือ ครูอยากคุยกับเธอเรื่องการแข่งรอบหน้า เกมส์ใหญ่สำหรับพวกเรา
It's got a 4-barrel carburetor, dual exhaust, and Nanobrock intakes.มันมีคาร์บูเรเตอร์แบบสี่ท่อ ท่อไอเสียแบบคู่ และท่อนาโน
"You are my carburetor."คุณคือคาบูเรเตอร์ของผม

carburetor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化油器[huà yóu qì, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 化油器] carburetor

carburetor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャブレター[, kyabureta-] (n) carburetor; carburettor; carburator; carburetter; (P)

carburetor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาร์บู[n.] (khābū) EN: carburettor ; carburetor (Am.) FR: carburateur [m] ; carbu [m] (fam.)
คาร์บูเรเตอร์ = คาร์บูเรเต้อร์[n.] (khābūrētoē) EN: carburettor ; carburetor (Am.) FR: carburateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carburetor
Back to top