ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

casino

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *casino*, -casino-

casino ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
casino (n.) บ่อนการพนัน See also: บ่อนคาสิโน Syn. betting house, gambling establishment
English-Thai: HOPE Dictionary
casino(คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน,โรงบ่อน,อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ,
English-Thai: Nontri Dictionary
casino(n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Casinosบ่อน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาสิโน (n.) casino
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช
Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it.Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it.
Your casino loses money.Your casino loses money.
You did that because we bankrolled your casino and the Molinari family guaranteed his safety.You did that because we bankrolled your casino and the Molinari family guaranteed his safety.
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า
I'm thinking like a luau or casino night.ฉันว่าจะทำเป็นแบบคาสิโน
We've received a large order from the Rio Hotel and Casino in Las Vegas.เราได้รับออร์เดอร์ใหญ่ จากโรงแรมริโอและคาสิโนลาสเวกัส
Which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro.ซึ่งน่าจะอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงจัดแข่งขัน เกมส์โป๊กเกอร์เงินเดิมพันสูง ที่ คาสิโนรอยัล ใน มอนเตเนโกร
The stocks of Hong Kong Casino belong to a man named Hwang So-myeong.ของที่คาสิโนในฮ่องกง อยู่ในความดูแลของ ฮวาน โซ เหมียว
And we've got the casino license.เรามีใบอนุญาตทำคาซีโน้
This casino business isn't child's play, you know.การทำคาซีโน้ไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นนะ
Right after Wang-jae washed his hands clean and handed everything over to Pil-ho, there was suddenly all this talk about a casino coming to town.หลังจากที่แวง-จีเลิกแล้ว เขาโอนทุกอย่างมาให้ ฟิลโฮ มีข่าวลือว่าจะมีคาซีโน้เข้ามาเปิดในเมือง

casino ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌场[dǔ chǎng, ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ, 赌场 / 賭場] casino
赌窝[dǔ wō, ㄉㄨˇ ㄨㄛ, 赌窝 / 賭窩] gamblers' den; illegal casino

casino ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カジノ[, kajino] (n) casino (fre

casino ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บ่อนการพนัน[n. exp.] (bǿn kān pha) EN: gambling den ; gambling place ; casino FR: maison de jeu [f] ; casino [m]
กาสิโน[n.] (kāsinō) EN: casino FR: casino [m]
คาสิโนปอยเปต[n. exp.] (kāsinō Pøip) EN: Poipet Casino FR:
โรงบ่อน[n. exp.] (rōng bǿn) EN: gambling house ; casino FR:
โรงแรมกาสิโน[n. exp.] (rōngraēm kā) EN: hotel and casino FR:

casino ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spielbank {f}casino

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า casino
Back to top