ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chair*, -chair-

chair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chair (n.) เก้าอี้ See also: ม้านั่ง, ที่นั่ง Syn. seat
chair (vt.) ดำรงตำแหน่งประธาน See also: ทำหน้าที่ในฐานะประธาน Syn. preside
chair (n.) ตำแหน่งประธาน Syn. chairmanship, headship
chair (n.) ตำแหน่งศาสตราจารย์ Syn. professorship
chair (vt.) นั่งเก้าอี้
chairman (n.) คนลากรถลาก
chairman (n.) ประธาน Syn. chairperson, president
chairman (vt.) เป็นประธาน Syn. chair
chairmanship (n.) ความเป็นประธาน See also: ความเป็นหัวหน้า Syn. headship, chair
chairperson (n.) ประธาน Syn. chairman, president
chairs (n.) ที่นั่ง See also: เบาะนั่ง Syn. seats, room, places
chairwoman (n.) ประธานที่เป็นผู้หญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
chair(แชร์) n. เก้าอี้,ตำแหน่งการงาน, Syn. seat
chairman(แชร์'เมิน) n.ประธาน,-vt. เป็นประธานที่ประชุม
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
English-Thai: Nontri Dictionary
chair(n) เก้าอี้,ตำแหน่ง
chairman(n) ประธาน
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chairเก้าอี้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chairmanประธาน, ประธานที่ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chair Formรูปเก้าอี้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก้าอี้ (n.) chair See also: stool, seat, armchair
เก้าอี้นั่ง (n.) chair See also: bench, stool, armchair, seat Syn. เก้าอี้
เก้าอี้พนัก (n.) chair
ประธานที่ประชุม (n.) chairman See also: president
สังฆนายก (n.) Chairman of the Ecclesiastical
ทรุดนั่ง (v.) sink into a chair See also: lower oneself into a sitting position, sit Ops. ลุกยืน
ประธานกรรมการ (n.) committee chairman See also: chairman of the board
พนักเก้าอี้ (n.) back of a chair See also: backrest
รถเข็น (n.) wheelchair
รองประธาน (n.) vice chairman
เก้าอี้ดนตรี (n.) musical chairs
เก้าอี้พับ (n.) folding chair
เก้าอี้รับแขก (n.) visitor´s chair
เก้าอี้ล้อ (n.) wheel-chair
เก้าอี้ล้อเลื่อน (n.) swivel chair
เก้าอี้สนาม (n.) field chair
เก้าอี้หวาย (n.) rattan chair See also: wicker chair, cane chair
เก้าอี้เข็น (n.) wheel-chair Syn. เก้าอี้ล้อ
เก้าอี้โยก (n.) rocking chair
เก้าอี้ไฟฟ้า (n.) electric chair
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I take this chair?ฉันเอาเก้าอี้นี่ไปได้ไหม? / ฉันนั่งเก้าอี้นี่ได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง
Might eat it, I suppose. Seen one eat a rocking chair one time.มันอาจจะกินได้นะ ผมเห็นมันกินเก้าอี้โยกทีนึง
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ...
This chair was vacant.เก้าอี้นี้เป็นที่ว่าง
I went from one chair in a little room to another.ฉันเกาะเก้าอี้ตัวนึง เดินไปหาอีกตัว
I'm up for the Douglas Chair at the university.ผมไปหา ดักกลาส แชร์ ที่มหาวิทยาลัย
I got mad at Curley last night, kicked at him and missed - kicked a chair instead.เมื่อคืนฉันโมโหเคอร์ลีย์ เลยเตะเขา แต่พลาดไปโดนเก้าอี้แทน
The transmitted specs never said anything about any chair or a restraining harness or survival gear.รายละเอียดไม่เคยส่ง พูดอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ใด ๆ หรือเทียมรั้ง
Now that his chair is emptyตอนนี้ที่เก้าอี้ของเขาว่าง
My goodness. This chair leg was loose. Isn't that silly?ให้ตายสิ ขาเก้าอี้มันหลวม บ้าสิ้นดี
You might fall between this chair and that television.ลูกอาจตกเก้าอี้ตอนนั่งดูทีวีก็ได้
This chair is really... incredibleเก้าอี้ตัวนี้ เยี่ยมจริงๆ

chair ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
扶手椅[fú shǒu yǐ, ㄈㄨˊ ㄕㄡˇ ㄧˇ, 扶手椅] armchair
比尔・盖茨[Bǐ ěr, ㄅㄧˇ ㄦˇ· Gai4 ci2, 比尔・盖茨 / 比爾・蓋茨] Bill Gates (1955-), founder and chairman of Microsoft
[yú, ㄩˊ, 舆 / 輿] carriage; sedan chair; world
主席[zhǔ xí, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, 主席] chairperson; premier; chairman
[yǐ, ㄧˇ, 椅] chair
椅子[yǐ zi, ㄧˇ ㄗ˙, 椅子] chair
毛主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, 毛主席] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader
总裁[zǒng cái, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, 总裁 / 總裁] chairman; director-general (of a company etc)
董事长[dǒng shì zhǎng, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ, 董事长 / 董事長] chairman of the board; chairman
躺椅[tǎng yǐ, ㄊㄤˇ ㄧˇ, 躺椅] deck chair
折椅[zhé yǐ, ㄓㄜˊ ㄧˇ, 折椅 / 摺椅] folding chair
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, 盖茨 / 蓋茨] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006
李明博[Lǐ Míng bó, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, 李明博] Lee Myung-bak (1941-), South Korean businessman, one-time chairman of Hyundai, President of South Korea from 2007
连战[Lián Zhàn, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄢˋ, 连战 / 連戰] Lien Chan (1936-), Taiwanese politician, former vice-president and chairman of Guomintang
薄瑞光[Bó Ruì guāng, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ, 薄瑞光] Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006
坐椅[zuò yǐ, ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, 坐椅] seat; chair
[yú, ㄩˊ, 轝] sedan chair
转椅[zhuàn yǐ, ㄓㄨㄢˋ ㄧˇ, 转椅 / 轉椅] swivel chair; children's roundabout
三角凳[sān jiǎo dèng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄥˋ, 三角凳] trestle stool; folding chair
副主席[fù zhǔ xí, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, 副主席] vice-chairperson
副总裁[fù zǒng cái, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, 副总裁 / 副總裁] vice-chairman; deputy director (of a company etc)
副议长[fù yì zhǎng, ㄈㄨˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, 副议长 / 副議長] vice-chairman
轮椅[lún yǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄧˇ, 轮椅 / 輪椅] wheelchair

chair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームレスチェア;アームレス・チェア[, a-muresuchiea ; a-muresu . chiea] (n) armless chair
ウィングチェア[, uinguchiea] (n) wing chair
ウインザーチェア;ウィンザーチェア[, uinza-chiea ; uinza-chiea] (n) Windsor chair
デッキチェア[, dekkichiea] (n) deck chair
マッサージチェア[, massa-jichiea] (n) massage chair
ラウンジチェア[, raunjichiea] (n) lounge chair
倚子;椅子[いし, ishi] (n) traditional square chair with armrests and a torii-shaped back (used by the emperor, etc. during ceremonies)
回転椅子[かいてんいす, kaiten'isu] (n) swivel chair
寝椅子[ねいす, neisu] (n) sofa; couch; lounge chair
椅子席[いすせき, isuseki] (n) chair seat; chair seating (as opposed to sitting on the floor)
籐椅子;籐いす[とういす, touisu] (n) wicker(work) (cane, rattan) chair
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties)
肱かけ椅子;肘掛け椅子;肘掛椅子;肱掛椅子;ひじ掛けいす;ひじ掛け椅子[ひじかけいす, hijikakeisu] (n) (1) armchair; chair with arm rests; (2) senior staff
階段昇降機[かいだんしょうこうき, kaidanshoukouki] (n) stairlift; (home) chair lift
電気椅子[でんきいす, denkiisu] (n) electric chair
アームカバー[, a-mukaba-] (n) arm cover (e.g. chair)
アームチェア;アームチェアー[, a-muchiea ; a-muchiea-] (n) armchair
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
チェア[, chiea] (n) chair; (P)
チェアパーソン;チェアパースン[, chieapa-son ; chieapa-sun] (n) chairperson
チェアマン[, chieaman] (n) chairman; (P)
チャイルドアビューズ[, chairudoabyu-zu] (n) child abuse
どっかり[, dokkari] (adv-to) (on-mim) plunk (down something heavy); flump (into a chair)
バタード・チャイルド;バタードチャイルド[, bata-do . chairudo ; bata-dochairudo] (n) (See 被虐待児症候群) battered child (syndrome)
フォスターチャイルド[, fosuta-chairudo] (n) foster child; (P)
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself
主任教授[しゅにんきょうじゅ, shuninkyouju] (n) chairperson (head) (of the department of psychology)
主宰[しゅさい, shusai] (n,vs) supervision; chairmanship; (P)
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P)
仮議長[かりぎちょう, karigichou] (n) acting chairman; acting president
会長[かいちょう, kaichou] (n) president (of a society); chairman; (P)
副議長[ふくぎちょう, fukugichou] (n) vice-chairman
司会[しかい, shikai] (n,vs) chairmanship; leading a meeting; presenter; host; (P)
司会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P)
国家公安委員会委員長[こっかこうあんいいんかいいいんちょう, kokkakouan'iinkaiiinchou] (n) National Public Safety Commission Chairman
国家公安委員長[こっかこうあんいいんちょう, kokkakouan'iinchou] (n) (abbr) (See 国家公安委員会委員長) National Public Safety Commission Chairman
委員長[いいんちょう, iinchou] (n) committee chairman; (P)
座長[ざちょう, zachou] (n) chairman; (P)
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf,adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.)

chair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการหนาวใน[n. exp.] (ākān nāo na) EN: FR: chair de poule [f] ; piloérection [f] ; réflexe pilo-moteur [m] ; horripilation [f]
เก้าอี้[n.] (kao-ī) EN: chair ; seat FR: chaise [f] ; siège [m]
เก้าอี้ไฟฟ้า[n. exp.] (kao-ī faifā) EN: electric chair FR: chaise électrique [f]
เก้าอี้เข็นคนไข้[n. exp.] (kao-ī khēn ) EN: wheel chair FR: chaise roulante [f]
เก้าอี้เลคเชอร์[n. exp.] (kao-ī lekch) EN: lecture chair FR:
เก้าอี้มีพนักพิง[n. exp.] (kao-ī mī ph) EN: chair FR: chaise [f]
เก้าอี้หมุน[n. exp.] (kao-ī mun) EN: revolving chair ; swivel chair FR: chaise tournante [f]
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair ; easy chair FR: fauteuil [m]
เก้าอี้พับได้[n. exp.] (kao-ī phap ) EN: folding chair FR: chaise pliante [f]
เก้าอี้สูง[n. exp.] (kao-ī sūng) EN: highchair ; high chair FR: chaise haute [f]
เก้าอี้ตัดผม [n. exp.] (kao-ī tat p) EN: barber's chair FR:
เก้าอี้ทำฟัน[n. exp.] (kao-ī tham ) EN: dental chair FR: siège de dentiste [m]
เก้าอี้หวาย[n. exp.] (kao-ī wāi) EN: wicker chair ; rattan chair FR: fauteuil en osier [m] ; chaise en rotin [f]
เก้าอี้โยก[n. exp.] (kao-ī yōk) EN: rocking chair FR: rocking-chair [m] ; fauteuil à bascule [m]
ขาเก้าอี้[n. exp.] (khā kao-ī) EN: chair leg FR: pied de chaise [m]
ขนลุก[v.] (khonluk) EN: have hair standing on end ; get goose pimples ; goose bumps FR: avoir la chair de poule
เกี้ยว[n.] (kīo) EN: Chines-style palanquin ; litter ; sedan chair FR: palanquin de style chinois [m] ; litière [f]
เกาะเก้าอี้[v. exp.] (kǿ kao-ī) EN: catch hold of the chair FR:
มังสะ[n.] (mangsa) EN: meat ; flesh FR: viande [f] ; chair [f]
มังส-[pref.] (mangsa-) EN: meat ; flesh FR: viande [f] ; chair [f]
มางสะ[n.] (māngsa) EN: meat ; flesh FR: viande [f] ; chair [f]
นั่งเก้าอี้[v. exp.] (nang kao-ī) EN: sit on a chair FR: s'asseoir ; prendre place
เนื้อ[n.] (neūa) EN: flesh ; tissue FR: chair [f] ; tissu [m]
เนื้อคน[n. exp.] (neūa khon) EN: human flesh FR: chair humaine [f]
เนื้อมะพร้าว[n. exp.] (neūa maphrā) EN: coconut meat ; coconut kernel FR: chair de noix de coco [f]
เนื้อมะพร้าวแก่[n. exp.] (neūa maphrā) EN: FR: chair de noix de coco [f]
เนื้อมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (neūa maphrā) EN: FR: chair de jeune noix de coco [f]
เนื้อแน่น[n. exp.] (neūa naen) EN: FR: chair ferme [f]
เนื้อแตงโม[n. exp.] (neūa taēng ) EN: pulp of a watermelon ; flesh of a watermelon FR: chair de pastèque [f]
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os
พนัก[n.] (phanak) EN: backrest ; back of a chair FR: dossier [m]
พนักเก้าอี้[n. exp.] (phanak kao-) EN: back of a chair ; seat back FR: dossier de chaise [m]
ราคะ[n.] (rākha) EN: lust FR: sens [mpl] ; chair [f] ; libido [f] ; sensualité [f] ; concupiscence [f]
เสลี่ยง[n.] (salīeng) EN: litter ; sedan chair ; palanquin FR: palanquin [m]
สีเนื้อ[n.] (sī neūa) EN: FR: couleur chair [f] ; rose très pale [m]
ทรุดนั่ง[v. exp.] (sutnang) EN: sink into a chair FR:
ตั่ง[n.] (tang) EN: stool ; small table ; chair ; seat ; bench FR: banc [m] ; tabouret [m]
เตียงชายหาด[n. exp.] (tīeng chāih) EN: beach chair FR: chaise de plage [f]
เตียงผ้าใบ[n. exp.] (tīeng phāba) EN: beach chair ; camp bed ; canvas bed FR: chaise de plage [f] ; chaise longue [f]
ตุ๊[adj.] (tu) EN: fat ; obese ; chubby ; corpulent ; stout FR: bien en chair ; obèse

chair ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korbsessel {m}basket chair
Lagerblock {m} [techn.]bearing block; bearing chair
Chefsessel {m}executive chair
Vorsitz {m} | den Vorsitz führen | den Vorsitz übernehmenchair | to take the chair | to take the chair
Lehnsessel {m}fireside chair
Klubsessel {m}lounge chair
Professur {f}professorship; chair
Selbstfahrer {m}self propelling chair
Strandkorb {m}(canopied) beach chair
Strandkorb {m}roofed wicker beach chair
Stuhlbein {n}chair leg
Aufsichtsratsvorsitzende {m,f}; Aufsichtsratsvorsitzenderchairman of the board
Betriebsratsvorsitzende {m,f}; Betriebsratsvorsitzenderchairman of the works committee
Liegestuhl {m}deckchair
Sportwagen {m}pushchair [Br.]
Betriebsratsvorsitzender {m}shop chairman; shop steward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chair
Back to top