ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cholesterol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cholesterol*, -cholesterol-

cholesterol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cholesterol (n.) คอเลสเตอรอล See also: สารสเตอรอล (sterol) ที่อยู่ในเนื้อเยื่อของคนและสัตว์ Syn. cholesterin
English-Thai: HOPE Dictionary
cholesterol(คะเลส'ทะรอล) n. คอลเลสเตอรอล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cholesterolโคเลสเตอรอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอเลสเตอรอล (n.) cholesterol
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you'll know soon enough when my cholesterol finally gets the better of me.เธอก็รู้ อีกไม่นานคอเรสเตอรอลจะเอาชีวิตฉันไปจนได้
Zero cholesterol and you won't even taste the difference....และคุณจะบอกไม่ได้เลยว่ารสชาติแตกต่างกัน
But he's only 21,so it would be strange for him to have a cholesterol problem,wouldn't it?แต่เขาเพิ่งอายุ 21 มันน่าแปลกสำหรับเขา ที่มีปัญหาเรื่องคลอเรสเตอรอลใช่มั๊ย?
Well, I saw an article about a hundred books you should read before dying, and I thought, you know, with all the high cholesterol in my family,ฉันเคยอ่านบทความ หนังสือร้อยเล่มที่ควรอ่านก่อนตาย และฉันก็คิด คุณรู้มั้ย
Open up the box and see that the pig has a cholesterol problem?นี่เปิดกล่องแล้วดูซิ นั่นไงห้วใจหมูมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลมั๊ย?
For cholesterol medication.ของยาลดคอเลสเตอรอลมา
I went to the doctor last week and I have my uh... you know blood levels checked my cholesterol and boy, let me tell you my cholesterol was really high.ฉันไปหาหมอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และฉันก็ เอิ่ม... ตรวจหาปริมาณคลอเรสเตอรอลในเลือดมา
It was so high that the doctor didn't know if it was a cholesterol level or Seth Rogan!มันสูงจนคณหมอบอกไม่ถูกเลยล่ะว่ามันคือคลอเรสเตอรอลหรือ เซธ โรแกน!
And with your high cholesterol and blood pressure.ด้วยความดันของเลือดเเละคลอเรสเตอรอลที่สูง.
Our cholesterol ---คอเลสเตอรอลของเรา ---
Cholesterol levels are...ระดับไขมันโคเลสเตอรอล...
So much butter means a Iot of cholesterol.ตอนนี้ คนส่วนใหญ่ต่างรู้ว่าสุขภาพสำคัญที่สุด เนยน่ะ ไม่ดีต่อสุขภาพของหนูนะ

cholesterol ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆固醇[dǎn gù chún, ㄉㄢˇ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, 胆固醇 / 膽固醇] cholesterol

cholesterol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレステロール値[コレステロールち, koresutero-ru chi] (n) cholesterol level
悪玉コレステロール[あくたまコレステロール, akutama koresutero-ru] (n) bad cholesterol
特保[とくほ;トクホ, tokuho ; tokuho] (n) (See 特定保健用食品) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food
特定保健用食品[とくていほけんようしょくひん, tokuteihokenyoushokuhin] (n) (See 特保) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food
高コレステロール血症[こうコレステロールちしょう, kou koresutero-ru chishou] (n) hypercholesterolemia; hypercholesterolaemia (excess of cholesterol in the bloodstream)
コレステロール[, koresutero-ru] (n) cholesterol; (P)

cholesterol ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอเลสเตอรอล[n.] (khølēttoērø) EN: cholesterol FR: cholestérol [m]

cholesterol ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cholesterin {n} [med.]cholesterol
Cholesterinspiegel {m} [med.]cholesterol level

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cholesterol
Back to top