ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

combatant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *combatant*, -combatant-

combatant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
combatant (n.) คนที่เถียงกัน See also: คนที่โต้แย้งกัน
combatant (adj.) ที่พร้อมต่อสู้ See also: ชอบต่อสู้ Syn. combative, pugnacious, belligerent
combatant (n.) นักรบ See also: นักสู้, ผู้ต่อสู้ Syn. belligerent, warrior, serviceman, servicewoman, fighter, soldier, gladiator
English-Thai: HOPE Dictionary
combatant(คัมแบท'เทินทฺ) n. ผู้ต่อสู้,ผู้ทำการรบ,ทหาร. adj. ซึ่งต่อสู้,เกี่ยวกับการรบ
English-Thai: Nontri Dictionary
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักรบ (n.) combatant See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior Syn. นักสู้, ทหาร
นักสู้ (n.) combatant See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior Syn. ทหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A few years ago, a partner of mine did this same move against an enemy combatant we picked up at the New Mexico border-- this guy didn't want to talk, he didn't know anything.ไม่กี่ปีก่อน คู่หูผมเจอเรื่องแบบนี้ ผู้ก่อการร้ายที่เราจับได้ ที่นิวเม็กซิโก หมอนั่นไม่ยอมพูด
Illegal combatant on the Grid.มีผู้ประลองนอกกติกาอยู่ในกริด
Classify her as an enemy combatant and incarcerate her in a private facility.จัดให้เธอเป็น แนวร่วมของฝ่ายตรงข้าม และพาเธอไปคุมขัง ในสถานที่เอกชน
They have Mia in the enemy combatant wing.มีอาอยู่ภายใต้การดูแลของพลรบศัตรู
Combatant 11, de-resolution.ผู้ประลอง 11 ถูกทำลายแล้ว
Combatant 3 versus Rinzler.ผู้ประลอง 3 พบกับ รินซเลอร์
Combatant 3, round one, victory.รอบที่ 1 ผู้ประลอง 3 ชนะ
Combatant 3, violation.ผู้ประลอง 3 ผิดกติกา
Combatant 3, violation.ผู้ประลอง 3 ผิดกติกา ผู้ประลอง 3 ผิดกติกา
Combatant 6, de-resolution.ผู้ประลอง 6 ถูกทำลายแล้ว
Combatant Commands are now at DEFCON 1.ศูนย์บัญชาการภาคสนาม ตอนนี้พร้อมรบระดับDEFCON 1
All right, you got four enemy combatants.คุณมีศัตรู 4 คนกำลังพร้อมรับมือ

combatant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦闘員[せんとういん, sentouin] (n) combatant
敵性戦闘員[てきせいせんとういん, tekiseisentouin] (n) enemy combatant
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player)
万夫不当[ばんぷふとう, banpufutou] (n) being a match for thousands; being a mighty warrior (combatant)
戦士[せんし, senshi] (n) soldier; combatant; warrior; (P)
非戦闘員[ひせんとういん, hisentouin] (n) non-combatant; civilian

combatant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
สูร[n.] (sūn = sūra) EN: warrior ; combatant FR:
พลเรือน[n.] (phonlareūoe) EN: civil ; civilian ; noncombatant FR: civil [m]
พลรบ[n.] (phonlarop =) EN: combatants FR:
พลรบ[n.] (phonrop = p) EN: combatants FR:

combatant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitkämpfer {n}fellow combatant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า combatant
Back to top