ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comeback

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comeback*, -comeback-

comeback ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comeback (n.) การกลับสู่ความสำเร็จอีกครั้ง See also: การกลับเข้าในวงการ, การคืนชีพ, การกลับมาสู่ความนิยมอีกครั้ง Syn. recovery, renewal, return
comeback (n.) การโต้ตอบทันควัน Syn. riposte, answer, retortion
comeback (sl.) การหวนคืน See also: การกลับมา
English-Thai: HOPE Dictionary
comebackn. การกลับสู่ตำแหน่งหรือฐานะเดิม,การพูดย้อนที่ฉลาด, Syn. return
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But wouldn't it be great if number one this Christmas wasn't some smug teenager but an old ex-heroin addict searching for a comeback at any price?จะไม่ใช่เพลงวัยรุ่นใสๆ แต่เป็นเพลงของไอ้แก่ที่อยากจะกลับมาดังใหม่น่ะ
And I don't think this show turned out to be quite the comeback either of them were hoping for.และผมคิดว่าโชว์นี้เป็นการเปิด การกลับมาของบางสิ่งที่พวกเค้าหวัง
His big comeback was going nowhere. He was finished, and he knew it. Happy knew it.การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเขามันไปไม่ถึงไหน เขาจบกันแล้ว เขารู้ดี แฮปปี้รู้ดี
As I march up the steps of the Meade building, it'll be the greatest comeback since Jesus.ตอนฉันเดินกลับขึ้นไปในตึกมี๊ด มันจะเป็นการกลับมาครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ พระเยซูทรงคืนชีพ
What, no snarky comeback from the peanut gallery?เธฃเธนเน‰เธญเธฐเน„เธฃเธกเธฑเนŠเธข เธ™เธฒเธขเธกเธฑเธ™เธเน‡เนเธ„เนˆเธžเธงเธเธขเน‚เธชเน‚เธญเธซเธฑเธ‡
Making a remarkable last-minute comeback thanks to the pitcher Jinnouchi...เป็นการพลิกล็อคในนาทีสุดท้าย ต้องขอบคุณมือขว้างจินโนวชิ
You seem to have improved your technique to play tricks on me. Do you think I haven't improved my comeback technique?รู้สึกว่าเธอจะพัฒนาเทคนิคที่จะหลอกล่อฉันแล้วสินะ แล้วเธอไม่คิดหรือว่าฉันไม่ได้คิดสรรหาวิธีตอบกลับเธอบ้าง
Don't call it a comeback I've been here for yearsไม่โทรหาฉันกลับมา ฉันอยู่ที่นี่มานานหลายปี
The only way to make a complete comeback is to dominate popular discussion.ทางเดียวที่จะกลับมาได้อย่างเต็มตัว คือเป็นหัวข้อเด่นในการสนทนา
Brittany, I'm trying to stage a comeback here.บริททานี่ ฉันอยากจะกลับมา ผงาดอีกครั้ง
Cher's comeback tour? Carried in.แชร์คัมแบ็คทัวร์ มีคนแบก
The newspaper is making a comeback at this school, and like print newspapers everywhere, we're leaner and meaner-- no longer concerned with facts, fact-checking, integrity or facts.หนังสือพิมพ์โรงเรียนกำลังจะกลับมา และจะมีอยู่ทุกที่ เราจะจัดหนักมากขึ้น ซอกแซกมากขึ้น

comeback ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
口の減らない[くちのへらない, kuchinoheranai] (adj-f) (See 口が減らない) always having a comeback (often used derogatorily); fast-talking
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback
景気回復[けいきかいふく, keikikaifuku] (n) economic comeback (rebound, recovery, turnaround)
盛り返す[もりかえす, morikaesu] (v5s,vt) to rally; to make a comeback
返り咲き(P);返咲き[かえりざき, kaerizaki] (n) comeback (e.g. in business); second bloom; reflowering; reflorescence; (P)
カムバック[, kamubakku] (n,vs) comeback; (P)
再起[さいき, saiki] (n,vs,adj-no) comeback; recovery; restoration; rally; reflexive (in grammar); (P)
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P)
復帰[ふっき, fukki] (n,vs,adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comeback
Back to top