ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caterpillar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caterpillar*, -caterpillar-

caterpillar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caterpillar (n.) คนที่รีดไถจากผู้อื่น Syn. extortioner
caterpillar (n.) หนอนผีเสื้อ
caterpillar tractor (n.) รถตีนตะขาบ Syn. caterpillar vehicle, caterpillar
caterpillar vehicle (n.) รถตีนตะขาบ Syn. caterpillar
English-Thai: HOPE Dictionary
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
English-Thai: Nontri Dictionary
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caterpillar rashผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caterpillarsด้วง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวบุ้ง (n.) caterpillar See also: hairy caterpillar Syn. หนอนบุ้ง
ตัวอ่อน (n.) caterpillar See also: embryo
ตัวอ่อน (n.) caterpillar See also: embryo
บุ้ง (n.) caterpillar See also: hairy caterpillar Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง
ร่าน (n.) caterpillar Syn. บุ้ง, หนอนผีเสื้อ
หนอนบุ้ง (n.) caterpillar See also: hairy caterpillar Syn. ตัวบุ้ง
หนอนผีเสื้อ (n.) caterpillar Syn. บุ้ง
ตีนตะขาบ (n.) caterpillar tractor Syn. รถตีนตะขาบ
รถตีนตะขาบ (n.) caterpillar tractor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've gotta go home and sew six caterpillar costumes with Velcro legs for Katie's dance class.ฉันต้องกลับบ้าน ไปเย็บชุดหนอนหกชุด ติดกับแถบเวลโคร ใช้ในชั้นเรียนเต้นรำของ Katie น่ะ
I was carried off in the hands off, Morpheus like a caterpillar in a cocoon.มันเหมือนกับว่าในตอนนี้ ผมกลายเป็นหนอนผีเสื้อไปแล้ว หวัดดีที่รัก
You have a caterpillar on your shoulder.มีหนอนอยู่บนไหล่ของเธอน่ะ
My caterpillar never turned into a butterfly.หนอนฉันไม่เคยกลายเป็นผีเสื้อ
We just read the very hungry caterpillar for the seventh time.เราเพิ่งอ่าน "ด้วงจอมตะกละ" เป็นครั้งที่เจ็ด
The children in the Caterpillar Room are not age-appropriate for me and my friends.เด็กในห้องดักแด้นั่น ยังไม่โตพอที่จะเล่น กับฉันและเพื่อนๆ
Those Caterpillar kids need someone to play with.ห้องดักแด้ต้องการใครบางคนมาเล่นด้วย
Now, we need toys in our Caterpillar Room and you need to avoid that truck.และตอนนี้ เราต้องการของเล่นในห้องดักแด้ของเรา และนายเองก็ต้องการหลบรถบรรทุกนั่น
The sad caterpillar has turned into an extravagant butterfly.ดักแด้แสนเศร้ากลายเป็นผีเสื้อแสนสวยแล้ว
And eventually, this caterpillar will come out of its cocoon.แล้วในท้ายที่สุด หนอนผีเสื้อนี้ จะออกมาจากรังไหมของมัน แล้วจากนั้นก็...
It's a caterpillar that will turn into a monarch butterfly.มันเป็นหนอนที่จะโตเป็นผีเสือโมนาร์ค
I've come to realize that I cannot be a caterpillar once again.ผมรับรู้ว่า ผมไม่สามารถกลับไปเป็นตัวหนอนได้อีก

caterpillar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡特彼勒公司[Kǎ tè bǐ lè gōng sī, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 卡特彼勒公司] Caterpillar Inc.
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, 履带 / 履帶] caterpillar track; shoes and belt
毛毛虫[máo mao chóng, ㄇㄠˊ ㄇㄠ˙ ㄔㄨㄥˊ, 毛毛虫 / 毛毛蟲] caterpillar
毛虫[máo chóng, ㄇㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, 毛虫 / 毛蟲] caterpillar
[zhú, ㄓㄨˊ, 蠋] caterpillar
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 蠖] looper caterpillar
冬虫夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, 冬虫夏草 / 冬蟲夏草] vegetable caterpillar

caterpillar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
枝尺蠖;枝尺取[えだしゃくとり, edashakutori] (n) (uk) (obsc) (See 尺蛾) geometer moth caterpillar; geometrid caterpillar (of subfamily Ennominae)
無限軌道[むげんきどう, mugenkidou] (n,adj-no) endless track; caterpillar
皮虫[かわむし, kawamushi] (n) (arch) (See 毛虫) hairy caterpillar
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P)
刺毛[しもう, shimou] (n) stinging hair (of a nettle, caterpillar, etc.)
尺取[しゃくとり, shakutori] (n) measuring worm; inchworm; looper (caterpillar)
尺取り虫;尺取虫[しゃくとりむし, shakutorimushi] (n) inchworm; measuring worm; looper (caterpillar)
毛虫[けむし, kemushi] (n) (1) hairy caterpillar; woolly bear; (2) pest; nudnik (nudnick); (P)
青虫[あおむし, aomushi] (n) cabbageworm (caterpillar of the cabbage white butterfly)

caterpillar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ด้วง[n.] (dūang = dua) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm ; Coleoptera FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m] ; coléoptère [m]
มอธบุ้งดำข้าวโพด[n. exp.] (møt bung da) EN: Maize Hairy Caterpillar FR:
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
หนอนกินใบแตง[n. exp.] (nøn kin bai) EN: leaf-eating caterpillar FR:
หนอนมะนาว[n. exp.] (nøn manāo) EN: lime butterfly caterpillar FR:
หนอนผีเสื้อ[n. exp.] (nøn phīseūa) EN: caterpillar FR: chenille de papillon [f]
หนอนร่าน[n. exp.] (nøn rān) EN: caterpillar FR: chenille [f]
หนอนร่านกินใบ[n. exp.] (nøn rān kin) EN: leaf eating caterpillar FR:
ร่าน[n.] (rān) EN: caterpillar FR:
ระยะบุ้ง[n. exp.] (raya bung) EN: caterpillar stage ; larva stage FR:
ระยะหนอน[n. exp.] (raya nøn) EN: caterpillar stage ; larva stage FR:
รถด่วน[n. exp.] (rot dūan = ) EN: brown tipped white bamboo caterpillar FR:
รถตีนตะขาบ[n. exp.] (rot tīntakh) EN: caterpillar tractor FR:
ตีนตะขาบ[n.] (tīntakhāp) EN: caterpillar tread FR:
ตัวบุ้ง[n. exp.] (tūa bung) EN: caterpillar ; hairy carterpillar FR: chenille [f] ; chenille velue [f]

caterpillar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer
Raupentrieb {m}caterpillar drive
Gleiskettenschlepper {m}caterpillar tractor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caterpillar
Back to top