ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

card

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *card*, -card-

card ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
card (n.) บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน See also: บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเติมเงินสำหรับโทรศัพท์ บัตรเครดิต เป็นต้น
card (n.) บัตรประจำตัว
card (n.) บัตรภาพ (ที่เก็บสะสม)
card (n.) บัตรรายการ See also: บัตรเรียงดรรชนี
card (n.) บัตรแสดงรายการไวน์ (ในภัตตาคาร)
card (n.) บัตรอวยพร
card (vt.) บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ) See also: จดแต้ม
card (n.) ใบเหลืองหรือใบแดง (ในกีฬาฟุตบอล)
card (n.) โปสการ์ด
card (n.) แผงหรือแผ่นวงจร (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า) See also: การ์ด, แผ่นการ์ด
card (n.) ไพ่ See also: ไพ่ (ใช้เล่นเกม, แข่งขัน, หรือทำนายโชคชะตา)
card (n.) รายการอาหาร See also: เมนู
card (vt.) แสดงบัตร (ประจำตัว)
card (vt.) แปรงขนหรือเส้นใย
card (n.) แปรงสำหรับแปรงเส้นใยให้เรียบ
card (n.) อุปกรณ์แปรงขนสักหลาด
card (sl.) ตัวตลก
card catalog (n.) กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร Syn. card index
card index (n.) กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร Syn. card catalog
card table (n.) โต๊ะเล็กๆ ใช้สำหรับเล่นไพ่
card-carrying (adj.) ที่เป็นสมาชิกขององค์กร (โดยเฉพาะทางการเมือง)
cardamom (n.) กระวาน See also: เครื่องเทศชนืดหนึ่ง
cardboard (n.) กระดาษแข็ง Syn. pasteboard
cardboard city (n.) พื้นที่สำหรับผู้ที่ที่ไม่มีบ้านอยู่และต้องใช้กล่องกระดาษเพื่อกันความหนาวเย็น
cardholder (n.) ผู้ถือบัตร See also: ผู้ที่เป็นเจ้าของเครดิตการ์ด
cardiac (adj.) ที่เกี่ยวกับหัวใจ
cardiac arrest (n.) หัวใจวาย See also: หัวใจล้มเหลว, ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน
cardialgia (n.) อาการจุกเสียดท้อง Syn. pyrosis
cardigan (n.) เสื้อไหมพรมไม่มีปกและผ่าติดกระดุมหน้า
cardinal (n.) พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด
cardinal number (n.) จำนวนนับ
cardinal point (n.) จุดหลักสี่จุดที่แสดงทิศในเข็มทิศ (เหนือ, ใต้, ตะวันออกและตะวันตก)
cardinal sin (n.) หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
cardinal virtue (n.) คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
cardiology (n.) การศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับหัวใจ
cardiopulmonary resuscitation (n.) การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก See also: การทำให้หัวใจเต้นอีกครั้งโดยการเป่าลมเข้าทางปากและใช้มือปั๊มที่หน้าอกหลายๆ ครั้ง Syn. kiss of life, mouth-to-mouth resuscitation
cardphone (n.) โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้บัตรในการโทร
cardpunch (n.) เครื่องเจาะกระดาษ
cardsharp (n.) คนโกงไพ่ Syn. cardsharper, cheat
cardsharper (n.) คนโกงไพ่ Syn. cardsharp, cheat
English-Thai: HOPE Dictionary
card(คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร
card codeรหัสบัตรหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตร มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น รหัสนี้บางทีเรียกรหัสฮอลเลอริท (Hollerith code) เพราะดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Dr. Hermann Hollerith) เป็นผู้กำหนดไว้ ดู card ประกอบ
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
card hopperที่พักบัตรหมายถึง ส่วนหนึ่งของเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องเจาะบัตร (keypunch) เป็นที่ซึ่งบัตรที่เจาะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว มาหยุดรอให้คอมพิวเตอร์เรียกไปอ่าน หรือบัตรที่ยังไม่ได้เจาะ มารอเรียกไปเจาะบางทีใช้ hopper คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้ ดู card reader และ keypunch ประกอบ
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
card punchอุปกรณ์เจาะบัตรหมายถึง อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเจาะบัตร หรือ เครื่องที่ใช้บันทึกข้อความลงบนบัตรด้วยการเจาะรู ซึ่งเป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษอื่น ๆ ต่างกับเครื่องเจาะบัตรที่เรียกว่า keypunch กล่าวคือ keypunch เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนเป็นผู้เจาะ) แต่ card punch เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดู keypunch เปรียบเทียบ
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
card sorterเครื่องเรียงบัตร หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
cardamonn. กระวาน
cardamumn. กระวาน
cardboard(คาร์ด'บอร์ด) n. กระดาษแข็ง
cardiaหรือ fundus คือส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร
cardiac(คาร์'ดิแอค) adj.เกี่ยวกับหัวใจ
cardiac arrestภาวะที่หัวใจหยุดเต้น
cardiac glandทำหน้าที่ขับ mucin
cardiac outputอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
cardigan(คาร์'ดะเกิน) n. เสื้อแจ๊คเก็ทหรือสเวตเตอร์ถัก
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
cardinal numbern. ตัวเลขแสดงจำนวนเช่น1,2,3, Syn. cardinal numeral -Conf. ordinal number
cardiogramn.บันทึกกราฟการทำงานของหัวใจจากเครื่องelectrocardiograph, Syn. electrocardiogram
cardiographดูelectrocardiograph., See also: cardiographic adj.
cardiology(คาร์ดิออล'โลจี่) n. หัวใจวิทยา, See also: cardiological adj. เกี่ยวกับหัวใจวิทยา cardiologist n. นักหัวใจวิทยา
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
cardiovascularadj. เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
cardsharpn. คนเล่นไพ่โกง.
English-Thai: Nontri Dictionary
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
cardboard(n) กระดาษแข็ง
cardigan(n) เสื้อสเวตเตอร์ถัก
cardinal(adj) สำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
card๑. บัตร๒. แผ่นวงจร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card feedส่วนป้อนบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card hopper; hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card punchอุปกรณ์เจาะบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card readerเครื่องอ่านบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card sorterเครื่องเรียงบัตรเจาะรู [มีความหมายเหมือนกับ sorter ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cardamomกระวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiaปากกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac๑. -หัวใจ๒. -ปากกระเพาะ๓. ผู้ป่วยโรคหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ cardiopath] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac arrest; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac outputปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal numberจำนวนเชิงการนับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cardinal pointsจุดทิศหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiologyหทัยวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiopulmonary resuscitation (CPR)การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiovascular-หัวใจร่วมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Card catalog cabinetตู้บัตรรายการ
Card sorterแผงเรียงบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cardamon Mixture, Compoundยาขับลม [การแพทย์]
Cardiaคาร์เดีย,กระเพาะอาหาร;คาร์เดีย [การแพทย์]
Cardiacระบบหัวใจ [การแพทย์]
Cardiac Arrest Alarmสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด [การแพทย์]
Cardiac Glandต่อมสร้างน้ำย่อยคาร์ดิแอก,ต่อมคาร์เดีย [การแพทย์]
Cardiac Outputจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ [การแพทย์]
Cardinalsพระคาร์ดินัล [TU Subject Heading]
Cardiologyหทัยวิทยา,วิทยาที่ว่าด้วยเรื่องหัวใจ,วิทยาโรคหัวใจ [การแพทย์]
Cardiopulmonary resuscitationการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ [TU Subject Heading]
Cardiovascular agentsยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือ, ยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยกิน (v.) wait for the winner in a card game See also: have to the winner card in one´s hand
คั่ว (v.) wait for the winner in a card game See also: have to the winner card in one´s hand Syn. คอยกิน
ผ่อง (n.) a kind of card game Syn. ไพ่ผ่อง
ไพ่ผ่อง (n.) a kind of card game
การ์ด (n.) card Syn. บัตร
บัตร (n.) card
ไพ่ (n.) card See also: playing card, card game
อีแก่ (n.) card game Syn. อีแก่กินน้ำ
อีแก่กินน้ำ (n.) card game
มือผี (n.) card player See also: one asked to fill in at card games
เครื่องเจาะบัตร (n.) card punch See also: key punch, keypunch machine
เครื่องอ่านบัตร (n.) card reader See also: card punch, key punch
กระดาษแข็ง (n.) cardboard See also: paper board, pulp board, millboard
กล้ามเนื้อหัวใจ (n.) cardiac muscle
โทรศัพท์ใช้บัตร (n.) cardphone See also: phonecard phone, phonecard
โทรศัพท์ใช้บัตร (n.) cardphone See also: phonecard phone, phonecard
goldfinch (n.) นกตระกูล Carduelis See also: นกโกลด์ฟินช์
ID card (n.) บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card) See also: คำไม่เป็นทางการ
thistle (n.) พืชไม้มีหนามจำพวก Cirsium, Carduus, Onopordum
กรีนการ์ด (n.) green card See also: permanent resident visa Syn. บัตรเขียว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is a discount card for Chinese restaurantนี่เป็นบัตรส่วนลดสำหรับภัตตาคารจีน
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
How often do you play cards?คุณเล่นไพ่บ่อยแค่ไหน?
Do you accept credit cards?คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do me a favor, and look at that card again.ช่วยผมหน่อย ช่วยดูนามบัตรนั้นอีกที
"According to this second gentleman... "...who flashes a calling card with God's name on it...ตามที่ชายคนที่ 2 บอก เขามีนามบัตรของพระเจ้าด้วย
Moe Pressman's a big card player. He'll join our game.โม เพรซแมน ขาไพ่เลยล่ะ เดี๋ยวเขาก็มาเล่นกับเรา
He was in an argument. A $10 card game. He pulls out a gun.เขาถูกโกงไพ่,สิบเหรียญได้ เขาควักปืน
You know, you'll need an address for, like, a green card for a job.รู้มั้ย เธอต้องการที่อยู่นะ และก็บัตรอนุญาตให้ทำงานได้
I sent a Mass card from the family.ฉันส่งบัตร Mass จากครอบครัว
I'm gonna get the necessary papers because this card is no good anymore.ฉันทำเอกสารให้... บัตรนี่ใช้ไม่ได้
I can't wager Helen in a card game.ถึงไงเธอก็ถูกส่งไปเอาซวิตซ์
Excuse me, my phone's not working. Can I use yours to make a credit card call, please?ขอโทษค่ะ โทรศัพท์ฉันใช้การไม่ได้ ฉันขอใช้เครดิตการ์ดโทรเครื่องคุณได้ไหม ?
Probably couldn't get a library card if he tried.อาจจะไม่สามารถรับบัตรห้องสมุดถ้าเขาพยายาม
You want me to leave a deposit or my credit card or something?ต้องวางมัดจำหรือเครดิตการ์ดอะไรก่อนมั้ยครับ
Now, the only thing I need right now is your driving licence, your credit card and I'll check this with the credit manager.แล้วก็บัตรเครดิต ผมจะไปสอบถามกับผู้จัดการก่อนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างคงเรียบร้อยนะครับ คุณเมอร์ด็อค

card ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
话卡[huà kǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, 话卡 / 話卡] calling card (telephone)
读卡器[dú kǎ qì, ㄉㄨˊ ㄎㄚˇ ㄑㄧˋ, 读卡器 / 讀卡器] card reader
银行卡[yín háng kǎ, ˊ ㄏㄤˊ ㄎㄚˇ, 银行卡 / 銀行卡] credit card systems
畅谈话卡[chàng tán huà kǎ, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, 畅谈话卡 / 暢談話卡] long-term calling card (telephone)
磁卡[cí kǎ, ㄘˊ ㄎㄚˇ, 磁卡] magnetic card; IC Card (telephone)
牡丹卡[mǔ dan kǎ, ㄇㄨˇ ㄉㄢ˙ ㄎㄚˇ, 牡丹卡] Peony Card (credit card issued by Industrial and Commercial Bank of China)
充值卡[chōng zhí kǎ, ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄎㄚˇ, 充值卡] recharge card (phone)
音频设备[yīn pín shè bèi, ㄆㄧㄣˊ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 音频设备 / 音頻設備] sound card; audio card (computer)
储值卡[chǔ zhí kǎ, ㄔㄨˇ ㄓˊ ㄎㄚˇ, 储值卡 / 儲值卡] stored-value card; pre-paid card (telephone, transport etc)
显卡[xiǎn kǎ, ㄒㄧㄢˇ ㄎㄚˇ, 显卡 / 顯卡] video card; display card (computer)
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
[fèi, ㄈㄟˋ, 癈] abrogate, terminate, discard
提款卡[tí kuǎn kǎ, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄎㄚˇ, 提款卡] bank debit card; ATM card
加的夫[Jiā de fū, ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄈㄨ, 加的夫] Cardiff
卡片[kǎ piàn, ㄎㄚˇ ㄆㄧㄢˋ, 卡片] card
基数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, 基数 / 基數] cardinal number
强心剂[qiáng xīn jì, ㄑㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, 强心剂 / 強心劑] cardiac stimulant
心血管[xīn xuè guǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, 心血管] cardiovascular
心血管疾病[xīn xuè guǎn jí bìng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 心血管疾病] cardiovascular disease
持卡人[chí kǎ rén, ㄔˊ ㄎㄚˇ ㄖㄣˊ, 持卡人] cardholder
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 柬] card; note; letter
枢机[shū jī, ㄕㄨ ㄐㄧ, 枢机 / 樞機] cardinal (Catholicism)
枢机主教[shū jī zhǔ jiào, ㄕㄨ ㄐㄧ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 枢机主教 / 樞機主教] Cardinal (of catholic church)
白豆蔻[bái dòu kòu, ㄅㄞˊ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 白豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum)
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
硬纸[yìng zhǐ, ˋ ㄓˇ, 硬纸 / 硬紙] cardboard; stiff paper
纸板[zhǐ bǎn, ㄓˇ ㄅㄢˇ, 纸板 / 紙板] cardboard
纸箱[zhǐ xiāng, ㄓˇ ㄒㄧㄤ, 纸箱 / 紙箱] carton; cardboard box
红衣主教[hóng yī zhǔ jiào, ㄏㄨㄥˊ ㄧ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 红衣主教 / 紅衣主教] Catholic Cardinal
圣诞卡[Shèng dàn kǎ, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄎㄚˇ, 圣诞卡 / 聖誕卡] Christmas card
契约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, 契约桥牌 / 契約橋牌] contract bridge (card game)
信用卡[xìn yòng kǎ, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄎㄚˇ, 信用卡] credit card
借记卡[jiè jì kǎ, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄎㄚˇ, 借记卡 / 借記卡] debit card
纸叶子[zhǐ yè zi, ㄓˇ ㄧㄝˋ ㄗ˙, 纸叶子 / 紙葉子] deck of playing cards
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 丢弃 / 丟棄] discard; abandon
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 可选择丢弃 / 可選擇丟棄] discard eligible (Frame Relay); DE
抛弃[pāo qì, ㄆㄠ ㄑㄧˋ, 抛弃 / 拋棄] discard; dump
摈除[bìn chú, ㄅㄧㄣˋ ㄔㄨˊ, 摈除 / 擯除] discard; get rid of; dispense with
心电图[xīn diàn tú, ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, 心电图 / 心電圖] electrocardiogram
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas

card ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified
ICカード[アイシーカード, aishi-ka-do] (n) IC card; smart card
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card
SIMカード[シムカード, shimuka-do] (n) SIM card
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card
アイデンティティーカード[, aidenteitei-ka-do] (n) identity card
アクセラレータカード[, akuserare-taka-do] (n) {comp} accelerator card
アダプタカード[, adaputaka-do] (n) {comp} adaptor card
アパチャカード[, apachaka-do] (n) {comp} aperture card
イーメールカード[, i-me-ruka-do] (n) {comp} e-mail card
イエローカード[, iero-ka-do] (n) yellow card (e.g. in soccer)
インタフェースカード[, intafe-suka-do] (n) {comp} interface card
ウンスンカルタ[, unsunkaruta] (n) (sometimes written 宇牟須牟骨牌) (See 天正カルタ) Edo-period Japanese card game (por
オイチョカブ[, oichokabu] (n) oicho-kabu (traditional Japanese gambling card game)
オレカ[, oreka] (n) (abbr) (See オレンジカード) orange card
オレンジカード[, orenjika-do] (n) orange card (pre-paid ticket)
カードケージ[, ka-doke-ji] (n) {comp} card cage
カードケージの突出部[カードケージのとっしゅつぶ, ka-doke-ji notosshutsubu] (n) {comp} card cage extrusion
カードスタッカ[, ka-dosutakka] (n) {comp} card stacker
カードスロット[, ka-dosurotto] (n) {comp} card slot
カードデック[, ka-dodekku] (n) {comp} card deck
カードホッパ[, ka-dohoppa] (n) {comp} card hopper
カードリーダー[, ka-dori-da-] (n) {comp} card reader
カードローン[, ka-doro-n] (n) card loan
カード会員[カードかいいん, ka-do kaiin] (n) (credit) card holder; cardmember
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] (n) {comp} card sorter
カード穿孔機構[カードせんこうきこう, ka-do senkoukikou] (n) {comp} card punch
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] (n) {comp} card punch
カード読み取り装置;カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] (n) {comp} card feed
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
グリーティングカード[, guri-teinguka-do] (n) greeting card
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
クレジットカード会社[クレジットカードがいしゃ, kurejittoka-do gaisha] (n) credit card company
クレジットカード番号[クレジットカードばんごう, kurejittoka-do bangou] (n) credit card number
クワドラントカードスロット[, kuwadorantoka-dosurotto] (n) {comp} quadrant card slot
サウンドカード[, saundoka-do] (n) {comp} sound card
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores)
スマートカード[, suma-toka-do] (n) smart card
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card
カード[かーど, ka-do] card
カードケージ[かーどけーじ, ka-doke-ji] card cage
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot
カードデック[かーどでっく, ka-dodekku] card deck
カードホッパ[かーどほっぱ, ka-dohoppa] card hopper
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter
カード穿孔機構[カードせんこうきこう, ka-do senkoukikou] card punch
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] card punch
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed
カード通路[カードつうろ, ka-do tsuuro] card path
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card
スマートカード[すまーとかーど, suma-toka-do] smart card
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card
ドーターカード[どーたーかーど, do-ta-ka-do] daughter card
ドータカード[どーたかーど, do-taka-do] daughter card
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card
プロセッサカード[ぷろせっさかーど, purosessaka-do] processor card
メモリカード[めもりかーど, memorika-do] memory card (e.g. PCMCIA)
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] memory expansion card
磁気カード[じきカード, jiki ka-do] magnetic card
磁気カード記憶装置[じきカードきおくそうち, jiki ka-do kiokusouchi] magnetic card storage
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding
ハイパーカード[はいぱーかーど, haipa-ka-do] hypercard
パンチカードシステム[ぱんちかーどしすてむ, panchika-doshisutemu] punch-card system, PCS
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard
ワイルドカード[わいるどかーど, wairudoka-do] wildcard (character)
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down
基数[きすう, kisuu] base, radix, cardinal number
基点[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
カード[かーど, ka-do] Thai: บัตร English: card

card ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: red card FR: carte rouge [f] ; carton rouge [m]
ใบเหลือง[n.] (baileūang) EN: yellow card FR: carte jaune [f]
ใบสั่งงาน[n. exp.] (baisang ngā) EN: job card FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card FR:
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card FR: carte d'immigration [f]
ใบตม. = ใบ ตม.[n. exp.] (bai tømø.) EN: immigration card FR:
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; coupon ; leaf ; pass FR: carte [f] ; ticket [m] ; billet [m] ; bon [m] ; coupon [m] ; bulletin [m]
บัตรเบิกเงินสด[n. exp.] (bat boēk ng) EN: cash card FR:
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
บัตรเดบิต[n. exp.] (bat dēbit) EN: debit card FR: carte de débit [f]
บัตรเอทีเอ็ม[n. exp.] (bat Ē-Thī-Ē) EN: banking card FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card FR: carte perforée [f]
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: arrival card ; immigration arrival card FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: departure card ; immigration departure card FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
บัตรขึ้นเครื่องบิน ; บัตรขึ้นเครื่อง[n. exp.] (bat kheun k) EN: boarding card FR: carte d'embarquement [f]
บัตรเขียว[n. exp.] (bat khīo) EN: green card FR:
บัตรคนไข้[n. exp.] (bat khonkha) EN: patient card FR:
บัตรเครดิต[n. exp.] (bat khrēdit) EN: credit card FR: carte de crédit [f]
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card FR: carte d'identité provisoire [f]
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wē) EN: clocking-in card ; time card FR: carte de pointage [f]
บัตรแมงมุม[TM] (Bat Maēngmu) EN: Mangmoom Card FR:
บัตรนักศึกษา[n. exp.] (bat nakseuk) EN: student card FR: carte d'étudiant [f]
บัตรปันส่วน[n. exp.] (bat pansuan) EN: ration card ; coupon FR:
บัตรผ่อนสินค้า[n. exp.] (bat phǿn si) EN: instalment card FR:
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card FR: carte médicale [f]
บัตรประชาชน[n. exp.] (bat prachāc) EN: ID card ; identification card (ID) ; identity card FR: carte d'identité [f]
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card ; identification card FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บัตรประจำตัวข้าราชการ[n. exp.] (bat prajamt) EN: official identification card FR:
บัตรประจำตัวประชาชน[n. exp.] (bat prajamt) EN: identity card ; i.d. card FR: carte d'identité [f]
บัตรประกันเครดิต[n. exp.] (bat prakan ) EN: bank card FR: carte bancaire [f]
บัตรประกันสังคม[n. exp.] (bat prakan ) EN: social security card FR: carte de sécurité sociale [f]
บัตรประกันสุขภาพ[n. exp.] (bat prakan ) EN: insurance card FR:
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card FR: fiche [f]
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng a) EN: card index FR: fichier de cartes [m]
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchi) EN: membership card FR: carte de membre [f] ; carte d'adhérent [m]
บัตรสวัสดิการ[n. exp.] (bat sawatdi) EN: welfare card FR:
บัตรสินเชื่อ[n.] (batsincheūa) EN: credit card FR: carte de crédit [f]
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.) EN: New Year greetings card FR:
บัตรธนาคาร[n.] (batthanākhā) EN: bank card FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]

card ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrisskarte {f}scored card
Kontokarte {f}account card
Alarmausgangskarte {f}alarm output card
Alarmeingangskarte {f}alarm input card
Mikrofilmlochkarte {f}aperture card
Anwesenheitskarte {f}attendance card
Laufzettel {m}batch card
Behindertenausweis {m}disabled person card
Geburtstagskarte {f}birthday card
Bus-Leiterplatte {f}circuit card
Katalogzettel {m}catalogue card
Chipkarte {f}smart card
Weihnachtskarte {f}Christmas card
Kreditkarte {f}credit card
Wehrpass {m} [mil.]draft card [Am.]
Erweiterungskarte {f}expansion card
Green Card {f}Green Card
Leitkarte {f}guide card
Ausweis {m}identification card
Ausweispflicht {f}identity card requirement
Kennkarte {f}identity card
Impfausweis {m}vaccination card
Karteikarte {f}index card; file card; filing card
Karteikarte {f}record card
Kerblochkarte {f}edge-notched card
Lochkarte {f} [comp.] | achtzigspaltige Lochkarte; Normallochkartepunch card; punched card | eighty-column card
Magnetkarte {f}magnetic card
Markierlochkarte {f}marked card
Mitgliedskarte {f}membership card
Menükarte {f}menu card
Paketkarte {f}parcel registration card
Steckkarte {f}plug-in card
Kartengruß {m}post card
Mietpreisliste {f}rental rate card
Musterkarte {f}sample card
Studentenausweis {m}student card; student identity card
Lochstreifenkarte {f}tape card
Trumpfkarte {f}trump card
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard
Albumkarton {m}album cardboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า card
Back to top