ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cognac

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cognac*, -cognac-

cognac ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cognac (n.) บรั่นดี See also: เหล้ากลั่นมาจากเหล้าองุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
cognacn. ชื่อเหล้าบรั่นดีจากฝรั่งเศส
English-Thai: Nontri Dictionary
cognac(n) เหล้าคอนยัก,เหล้าบรั่นดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm thinking of a russet and cognac theme.ผมคิดถึงธีมงานสีน้ำตาลแดงอย่างกับเหล้าคอนยัค
We'll start with cognac in the library.เราจะเริ่มด้วยการดื่มคอนยัค ในห้องสมุด
Uh, for homework, drink a glass of cognac in a bathtub.สำหรับการบ้าน ให้ไปดื่มคอนยัคในอ่างอาบน้ำ
The special bottle of cognac I keep for the monsignor-- bring it to me.คอนยัคขวดพิเศษ\ที่ฉันเก็บไว้ให้ท่านมงซินญอร์ ไปหยิบมาให้หน่อย
Not the cognac, just in case.อย่าดื่มคอนยัคนะครับ กันไว้ก่อน
That's a 100-year-old bottle of cognac. It's worth more than you are.คอนญัก 100 ปี มีค่ากว่าเงาหัวแกอีก
Cognac, mr. Blackham?เหล้าคอนยัค คุณแบลคแฮม?
Does anyone care for some cognac?ใครต้องการคอนยัคบ้าง
You like catamarans and cognac.นายชอบล่องเรือใบและเหล้าคอนแยค
So, one whiskey and one cognac.งั้นวิสกี้แก้วนึง คอนยัคแก้วนึงนะ

cognac ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コニャック[, konyakku] (n) cognac (fre

cognac ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรั่นดี[n.] (barandī) EN: brandy FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]
แก้วบรั่นดี[n. exp.] (kaēo brandī) EN: brandy glass FR: verre à cognac [m]
คอนญัก[n.] (khønyak) EN: cognac FR: cognac [m]
เหล้าบรั่นดี[n. exp.] (lao brandī) EN: brandy FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cognac
Back to top