ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comforting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comforting*, -comforting-

comforting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comforting (adj.) ที่สะดวกสบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you be comforting me when I can see the truth staring me in the face.คุณไม่ได้รับการปลอบโยนฉันเมื่อฉันสามารถ เห็นความจร?
It's comforting to see that nothing's changed.ดีจังที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
Thanks, Malcolm. That's very comforting of you.ขอบคุณ ไอ้หัวกะทิ ใจดีตายเลย
Jadis, Queen of Narnia, for comforting her enemies and fraternizing with humans.เป็นอาชญากร และให้ที่หลบซ่อนแก่มนุษย์
And it is comforting me at an elite spa level.และมันทำให้สบายเหมือนอยู่สปา
I'm comforting the bereaved.ฉันก็กำลังช่วยให้ญาติผู้ตายสบายใจขึ้นเท่านั้นเอง
Luckily, we did things almost as comforting as The Golf Channel.โชคดี ที่เราได้เล่นอะไรที่สบายตาเหมือนการดูกอล์ฟ
That's not a very comforting answer.เป็นคำตอบที่ไม่รื่นหูเลย
Well, I thought you might need some comforting after your husband's death.คือ พ่อคิดว่าเธอน่าจะกำลังอยากได้กำลังใจ หลังจากสามีเธอตาย
It was like if he got a taste of that comforting childhood treat, the world would become innocent again and everything would return to normall.มันก็คงเหมือนกับว่า เขาคงได้รับการเลี้ยงดูตอนเด็กเป็นอย่างดี โลกคงดูไร้เดียงสาอีกครั้ง และทุกอย่างคงกลับเป็นเหมือนเดิม
Maybe it doesn't make any difference, but it's comforting to know we're in the next room.บางทีมันคงไม่ต่างกัน แต่ที่นี่เราสบายใจกว่าเป็นเพราะเราแค่อยู่ในห้องถัดไปเท่านั้น
You see, that's quite comforting to hear, 'cause you two seem so happy.'cause you two seem so happy.

comforting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恋慰め[こいなぐさめ, koinagusame] (n) comforting the lovelorn
慰め顔[なぐさめがお, nagusamegao] (n) consolatory look; comforting look

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comforting
Back to top