ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calf*, -calf-

calf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calf (n.) ลูกวัว Syn. young cow, young bull
calf love (n.) ความรักแบบเด็กๆ Syn. puppy love
calfskin (n.) หนังลูกวัว
English-Thai: HOPE Dictionary
calf(คาล์ฟ) n. ลูกวัวลูกควาย,ลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -pl. calves
English-Thai: Nontri Dictionary
calf(n) ลูกวัว,ลูกแหง่,น่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calfก้อนน้ำแข็งลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calfน่อง [การแพทย์]
Calfskinหนังของลูกวัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องน่อง (n.) calf See also: part of the calf
น่อง (n.) calf See also: calf of the leg
ลูกกะแอ (n.) calf Syn. ลูกแหง่
ลูกควาย (n.) calf See also: cub
ลูกแหง่ (n.) calf See also: cub Syn. ลูกควาย
แหง่ (n.) calf Syn. ลูกแหง่, ลูกกะแอ
ปลีน่อง (n.) calf (of the leg) Syn. น่อง
ลูกเถื่อน (n.) calf of a wild elephant See also: wild baby elephant
น่องสิงห์ (n.) lion-calf style Syn. ลายน่องสิงห์
ลายน่องสิงห์ (n.) lion-calf style
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You ever try calf roping'?นายน่ะเคยคล้องลูกวัวไหม?
Seems all the heifers decided to calf at the same time.ดูเหมือนว่าตอนนี้แม่วัวหลายตัวกำลังจะคลอดพร้อมกัน
Little cow and calf operation?เพาะพันธุ์วัวกันมั้ยล่ะ?
I had a calf headed for California.พ่อได้ลูกวัวมาจากแคลิฟอร์เนีย
Hey, folks, come on down to Ray Rodeo. Calf roping', bull ridin', pie-eating contest, great barbecue.come on down to Ray Rodeo. great barbecue.
"shall lie down with the kid, and the calf and the young lionเสือดาวจะนอนลงข้างๆเด็ก,
"and the fatted calf together and a little child shall lead them."สิงโตกับลูกวัวอยู่ด้วยกัน และเด็กตัวน้อยๆจานำทางพวกมันไป'
But the one on your calf might be third-degree,so what I'm gonna do--uh,hang on one second.แต่ตรงน่องเหมือนจะเป็นแผลไหม้ระดับ 3 เอ่อ... .
These burns on your chest are pretty minor.But the one on your calf might be third-degree.แผลไหม้เหล่านี้บนหน้าอกของคุณ ค่อนข้างสวย แต่กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้งของคุณ อาจจะมีสามระดับ, คุณไม่เห็นด้วยซ้ำ
He was complaining of calf pain, so we removed the cast, did a doppler,เขาบ่นถึง อาการปวดน่อง แล้วเราก็เอาเขามาดู วินิจฉัยอีกที
Takes care of the bathroom problem, and it keeps your calf warm.ช่วยลดปัญหาเข้าห้องน้ำ และทำให้น่องอุ่น
Tiny splash marks on her right heel and calf not present on the left.มีรอยเปื้อนที่เท้าและน่องด้านขวาของเธอ แต่ไม่มีที่ด้านซ้าย

calf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小腿[xiǎo tuǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨㄟˇ, 小腿] calf (of the leg)
[héng, ㄏㄥˊ, 胻] calf (lower leg); (arch.) belly
[féi, ㄈㄟˊ, 腓] calf of leg; decay; protect
小牛[xiǎo niú, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ, 小牛] calf
[dú, ㄉㄨˊ, 犊 / 犢] calf; sacrificial victim

calf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーフ[, ka-fu] (n) calf
ボックスカーフ[, bokkusuka-fu] (n) box calf
子鯨;子クジラ;仔鯨;仔クジラ[こくじら(子鯨;仔鯨);こクジラ(子クジラ;仔クジラ), kokujira ( ko kujira ; shi kujira ); ko kujira ( ko kujira ; shi kujira )] (n) whale calf
脹脛;脹ら脛;膨ら脛[ふくらはぎ, fukurahagi] (n) calf (of leg)
[こむら;こぶら, komura ; kobura] (n) (See 脹脛) calf (of the leg)
転筋[てんきん;からすなめり;からすなえり, tenkin ; karasunameri ; karasunaeri] (n) (See こむら返り) cramp in the calf
カーフスキン[, ka-fusukin] (n) calfskin
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf)
子牛(P);小牛(P);仔牛[こうし, koushi] (n,adj-no) calf; (P)
生み落とす;産み落とす;生み落す[うみおとす, umiotosu] (v5s,vt) to give birth to; to drop (calf or foal)

calf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะน่อง[n.] (kanǿng) EN: calf FR:
กะหน่อง[n.] (kanǿng) EN: calf FR:
กระน่อง[n.] (kranǿng) EN: calf FR:
กระหน่อง[n.] (kranǿng) EN: calf FR:
ลูกกระทิง[n. exp.] (lūk krathin) EN: buffalo calf FR:
ลูกเถื่อน[n.] (lūktheūoen) EN: calf of a wild elephant FR:
ลูกวัว[n. exp.] (lūk wūa) EN: calf FR: veau [m] ; génisse [f]
แหง่[n.] (ngāe) EN: calf FR: jeune buffle [m] ; bufflon [m] ; buffletin [m]
งัว[n.] (ngūa) EN: bullock ; ox ; cow ; bull ; calf FR: boeuf [m] ; vache [f]
น่อง[n.] (nǿng) EN: calf FR: mollet [m]
ปลีน่อง[n. exp.] (plī nǿng) EN: calf FR:
ท้องขา[n.] (thøngkhā) EN: calf FR:
ท้องน่อง[n.] (thøng-nǿng) EN: calf FR:
นกกระจอกชวา[n. exp.] (nokkrajøk C) EN: Java Sparrow ; Java Finch ; Java Rice Sparrow ; Java Rice Bird FR: Padda de Java ; Calfat de Java [m] ; Padda oryzivore ; Moineau de Java [m] ; Gros-bec padda [m] ; Calfat de Timor [m]
น่องสิงห์[n.] (nǿngsing) EN: lion-calf style FR:

calf ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wadenkrampf {m} [med.]cramp in the calf
Walkalb {n} [zool.]whale calf
jugendliche Schwärmerei {f}calf love
Wade {f} [anat.]calf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calf
Back to top