ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cocktail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cocktail*, -cocktail-

cocktail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cocktail (n.) เครื่องดื่มเหล้าผสมผลไม้ See also: ค็อกเทล
cocktail (adj.) เล็กๆ Syn. small
cocktail (n.) อาหารเรียกน้ำย่อย Syn. appetiser, appetizer
cocktail lounge (n.) ร้านจำหน่ายสุรา See also: บาร์, ร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ Syn. bar, night club
English-Thai: HOPE Dictionary
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
English-Thai: Nontri Dictionary
cocktail(n) เหล้าค็อกเทล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cocktailsค็อกเทล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค็อกเทล (n.) cocktail
งานเลี้ยงค็อกเทล (n.) cocktail party
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was banging cocktail waitresses!He was banging cocktail waitresses!
Charlene, how about you and I havin' a smart cocktail down by the pool?ชาลีน ผมว่าคุณกับผม ไปดื่มค็อกเทลริมสระน้ำกันดีกว่า
I'm wearing a cocktail dress. What do you think?ฉันใส่ชุดค็อกเทล คิดว่าไงล่ะ
A molotov cocktail doesn't really seem like his style, does it?ระเบิดขวดแก๊ซโซลีน มันดูเหมือนไม่ใช่สไตล์ของเขาจริงๆ ไม่ใช่เหรอ
The occasional cocktail at the corner cafe, the classic late-night movies.เลี้ยงคอกเทลตามร้านคาเฟ่ ดูหนังคลาสสิกรอบดึก เข้าครัวทอดไข่กินตามตี 3
Wanna know how to make a molotov cocktail that sets itself on fire?อยากรู้วิธีทำระเบิดขวด/Nที่จุดไฟติดเองไหมฦ
Nigel just called us a curious cocktail of inbreeding and type 2 diabetes.ไนเจิลเพิ่งเรียกเรา ค๊อกเทลประหลาด ของการผสมกัน และเบาหวานชนิดที่ 2
"with a dangerous cocktail of prescription medicationsด้วยค็อกเทลที่ผสมยาที่หมอสั่งให้
It's a little cocktail They cooked up here in the lab.มันเป็นส่วนผสม ที่เขาปรุงขึ้นที่แล็ปนี่
It's a little cocktail of glycol, ether and polyethylene.มันเป็นส่วนผสมของ ไกลโคล อีเธอร์ และโพลีเอทธีลีน
Kelsi, piano. Lunchtime and cocktail hour.เคลซี่ มือเปียใน พักเที่ยงและช่วงเสิร์ฟค็อกเทล
There were rumors Someone threw a molotov cocktail through the door.มีข่าวลือว่า มีใครบางคนขว้างระเบิดโมโลทอฟค็อกเทล (ระเบิดขวด) เข้ามาทางหน้าต่าง

cocktail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸡尾酒[jī wěi jiǔ, ㄐㄧ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄡˇ, 鸡尾酒 / 雞尾酒] cocktail
合成物[hé chéng wù, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ˋ, 合成物] compound; composite; cocktail

cocktail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カクテルグラス[, kakuterugurasu] (n) cocktail glass
カクテルソース[, kakuteruso-su] (n) cocktail sauce
カクテルドレス[, kakuterudoresu] (n) cocktail dress
カクテルパーティー[, kakuterupa-tei-] (n) cocktail party
カクテルラウンジ[, kakuteruraunji] (n) cocktail lounge
カクテル療法[カクテルりょうほう, kakuteru ryouhou] (n) cocktail treatment
ストレーナー[, sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer
電気ブラン[でんきブラン;デンキブラン, denki buran ; denkiburan] (n) Denki Bran (brandname); cocktail of brandy, gin, wine, curacao and herbs
カクテル(P);コクテール;カクテイル[, kakuteru (P); kokute-ru ; kakuteiru] (n,adj-no) cocktail; (P)
ギムレット[, gimuretto] (n) gimlet (cocktail)
キューバリブレ;キューバリーブレ[, kyu-baribure ; kyu-bari-bure] (n) cuba libre (cocktail)
ブラッディーマリー[, buraddei-mari-] (n) Bloody Mary (cocktail of vodka and tomato juice)
マイタイ[, maitai] (n) mai tai (cocktail) (tah
モスコミュール[, mosukomyu-ru] (n) Moscow Mule (cocktail)
混合酒[こんごうしゅ, kongoushu] (n) cocktail; mixed drink; blended liquor

cocktail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค็อกเทล[n.] (khǿkthēn = ) EN: cocktail FR: cocktail [m]
ค็อกเทลเล้านจ์[n. exp.] (khǿkthēn lā) EN: cocktail lounge FR:
เหล้าปั่น[n. exp.] (lao pan) EN: premixed cocktail ; lao pan FR: cocktail pré-mélangé [m]
งานเลี้ยงค็อกเทล[n. exp.] (ngān līeng ) EN: cocktail party FR: cocktail [m]

cocktail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cocktail {n}cocktail
Cocktailspieß {m}cocktail stick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cocktail
Back to top