ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cabbage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cabbage*, -cabbage-

cabbage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cabbage (n.) กะหล่ำปลี
cabbaged (sl.) ที่อยู่ในสภาพสมองตาย
cabbaged (sl.) หมดแรง See also: เหนื่อยมาก
cabbaged (sl.) เมามาก
English-Thai: HOPE Dictionary
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่
English-Thai: Nontri Dictionary
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabbageกะหล่ำปี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตังฉ่าย (n.) dry cabbage leaves (leaf mustard) See also: dry-pickled vegetable Syn. ผักดองแห้ง
ผักดองแห้ง (n.) dry cabbage leaves (leaf mustard) See also: dry-pickled vegetable
กะหล่ำปลี (n.) cabbage
กงไฉ่ (n.) pickled cabbage See also: salted turnip Syn. ผักกาดเค็ม
ผักกาดเค็ม (n.) pickled cabbage See also: salted turnip
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't be as bad as the cabbage rolls at the Terre Haute Federal Pen.ไม่สามารถแย่เท่ากับกะหล่ำปลีม้วนที่คุกเทโฮท
Ieftover rice pudding, beets... cabbage roll... fruit salad, sweet gherkins?ข้าวต้มหมู สลัดผัก... เปาะเปี๊ย... สลัดผลไม้ หรือ แตงกวาดอง?
Don't put Chinese cabbage in the salad.- อย่าเอากะหล่ำปลีจีนใส่ในสลัดสิ
There was Jones the Bottle and Jones the Prize Cabbage which described his hobby and his personality.มีโจนส์ คนติดเหล้า และโจนส์ กะหล่ำเหรียญทอง ซึ่งบอกถึงงานอดิเรก
Carrots, Sir. And beans and cabbage and...แครอท ครับท่าน แล้วก็ ถั่ว แล้วก็ กะหล่ำปลี แล้วก็..
The white one is cabbage kimchi, it's not fermented yet.ส่วนสีขาวๆนี่นะ ไม่ต้องก็ได้ เพราะมันไม่เน่า
Oh, well. Nothing goes better with cabbage than cabbage.เฮ่อ ไม่มีอะไรเข้ากันได้ดีนอกจาก กระหล่ำปลีแล้วก็กระหล่ำปลี
Such as, "l feel like I've eaten nothing but cabbage soup forever."เช่น ฉันรู้สึกว่าฉันกินกระหล่ำปลีมาตลอดกาล
Chinese cabbage is used for pot dishesจริงๆแล้ว มันไม่ได้เจ็บอะไร
On the otherhand chinese cabbage isn't cheap I have no idea what she's talking aboutมันคงจะเยอะเกินไปสำหรับฉัน แล้วอีกอย่างผักกาดจีนก็ไม่ได้ถูกมาก
Oh, my god. You have a cabbage patch.โอ้ว พระเจ้า เธอมีเจ้าหัวกะหล่ำปะซะด้วย
Uh.. no that was his cabbage patch kid.อ๊า... ไม่ใช่ นั้นมันชื่อเจ้าหัวกะหล่ำปลีปะต่างหาก

cabbage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 洋白菜] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries)
[lán, ㄌㄢˊ, 蓝 / 藍] blue; cabbage; surname Lan
塌棵菜[tā kē cài, ㄊㄚ ㄎㄜ ㄘㄞˋ, 塌棵菜] Brassica narinosa (broadbeaked mustard); Chinese flat cabbage
芸薹[yún tái, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ, 芸薹] Brassica (cabbage family)
芸薹属[yún tái shǔ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄕㄨˇ, 芸薹属] Brassica (cabbage family)
卷心菜[juǎn xīn cài, ㄐㄩㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ, 卷心菜 / 捲心菜] cabbage
甘蓝[gān lán, ㄍㄢ ㄌㄢˊ, 甘蓝 / 甘藍] cabbage; Chinese broccoli; gai larn
甘蓝菜[gān lán cài, ㄍㄢ ㄌㄢˊ ㄘㄞˋ, 甘蓝菜 / 甘藍菜] cabbage
白菜[bái cài, ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 白菜] Chinese cabbage; pak choi or bok choi
芸苔[yún tái, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ, 芸苔] genus Brassica (cabbage, rape etc)
芸苔属[yún tái shǔ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄕㄨˇ, 芸苔属 / 芸苔屬] genus Brassica (cabbage, rape etc)
青菜[qīng cài, ㄑㄧㄥ ㄘㄞˋ, 青菜] green vegetables; Chinese cabbage
泡菜[pào cài, ㄆㄠˋ ㄘㄞˋ, 泡菜] pickled cabbage; Korean kimchhi
紫菜苔[zǐ cài tái, ㄗˇ ㄘㄞˋ ㄊㄞˊ, 紫菜苔] purple cabbage; Brassica campestris var. purpurea
蔓菁[mán jing, ㄇㄢˊ ㄐㄧㄥ˙, 蔓菁] turnip; wild cabbage

cabbage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum)
レッドキャベツ[, reddokyabetsu] (n) red cabbage
ロールキャベツ[, ro-rukyabetsu] (n) cabbage roll (wasei
夜盗蛾[よとうが, yotouga] (n) cabbage armyworm
座禅草[ざぜんそう;ザゼンソウ, zazensou ; zazensou] (n) (uk) eastern skunk cabbage (Symplocarpus foetidus)
水芭蕉[みずばしょう, mizubashou] (n) Asian skunk cabbage (Lysichiton camtschatcense)
玉菜[たまな, tamana] (n) cabbage
甘藍[かんらん, kanran] (n) cabbage
白菜[はくさい(P);パクチョイ, hakusai (P); pakuchoi] (n) Chinese cabbage (Brassica campestris var. amplexicaulis); white rape; bok choy; pak choi; (P)
青虫[あおむし, aomushi] (n) cabbageworm (caterpillar of the cabbage white butterfly)
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants)
キャベツ[, kyabetsu] (n) cabbage; (P)
ザワークラウト;ザウアークラウト;ザワークラフト;ザウアクラウト[, zawa-kurauto ; zaua-kurauto ; zawa-kurafuto ; zauakurauto] (n) sauerkraut (i.e. pickled cabbage) (ger
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong
鴨鍋[かもなべ, kamonabe] (n) dish of duck meat cooked with cabbage, spring onions, tofu, etc.

cabbage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกงจืดผักกาดขาว[n. exp.] (kaēngjeūt p) EN: white cabbage soup FR:
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som p) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies FR:
กะหล่ำใบ[n. exp.] (kalam bai) EN: cabbage ; white cabbage FR: chou cabus [m] ; cabus [m]
กะหล่ำปลี[n. exp.] (kalam plī) EN: cabbage ; white cabbage FR: chou cabus [m] ; cabus [m]
กะหล่ำปลีแดง [n. exp.] (kalam-plī d) EN: red cabbage FR:
กะหล่ำปลีพันเต้าหู้[xp] (kalam-plī p) EN: bean curd wrapped in cabbage FR:
กะหล่ำปลีม่วง [n. exp.] (kalam-plī m) EN: red cabbage FR: chou rouge [m]
กะหล่ำปลีสีม่วง[n. exp.] (kalam-plī s) EN: red cabbage FR: chou rouge [m]
โคราบี้[n.] (khōrabī) EN: kohlrabi ; German turnip ; turnip cabbage FR:
กงไฉ่[n. exp.] (kongchai) EN: pickled cabbage FR:
กวางตุ้ง[n.] (kwāngtung) EN: Chinese cabbage FR:
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; water morning glory ; aquatic morning glory ; swamp morning glory ; Morning glory ; Ipomoea aquatica FR: liseron d'eau [m] ; Ipomoea aquatica
ผักกะหล่ำปลี[n. exp.] (phak kalam-) EN: cabbage FR: chou [m]
ผักกาดหางหงส์ [n. exp.] (phak kāt hā) EN: Chinese cabbage Michilli FR:
ผักกาดฮ่องเต้ [n. exp.] (phak kāt hǿ) EN: Chinese cabbage ; pai tsai FR:
ผักกาดจีน [n. exp.] (phak kāt Jī) EN: Chinese white cabbage FR:
ผักกาดขาว[n. exp.] (phak kāt kh) EN: Chinese cabbage FR: chou chinois [m]
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง [n. exp.] (phak kāt kh) EN: flowering cabbage FR:
ผัดผักบุ้งไฟแดง[n. exp.] (phat phakbu) EN: stir-fried morning glory ; stir-fried swamp cabbage ; morning-glory vine fried in garlic, chili and bean sauce FR:
ผีเสื้อหนอนกะหล่ำอินเดีย[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Indian Cabbage White FR:
ปูเล่[n.] (pūlē) EN: long lived cabbage FR:
ตังฉ่าย[n.] (tangchāi) EN: dry cabbage leaves (leaf mustard) ; dry-pickled vegetable FR:

cabbage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Gelappte Lederkoralle {f} (Sinularia dura) [zool.]cabbage coral
Kohl {m}cabbage
Kraut {n}cabbage; sauerkraut; kraut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cabbage
Back to top