ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carefree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carefree*, -carefree-

carefree ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carefree (n.) ที่ไร้กังวล See also: ที่ไม่มีความกังวลใจ Syn. cheerful, lighthearted, unworried Ops. troubled
English-Thai: HOPE Dictionary
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด!
If I kiss Jake... it's hello, fabulous carefree life.ชีวิตก็กลับมาเริดเลอเหมือนเดิม
It's a completely different style from last time's carefree and beautiful Nella Fantasia.ซึ่งมันจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเพลงที่ดูสวยงาม ในครั้งที่แล้วอย่าง เนลล่า แฟนตาเซีย
My carefree life in Paris begins!ชีวิตอิสระเพลินๆในปารีสของฉันเริ่มแล้ว
No more carefree bachelor nights for me and Leonard.ไม่มีแล้วสำหรับคืนชายโสดของฉันและเลนนาร์ด
But then, just before she turns 18, she runs away, lies her way into another foster home, and enjoys a few carefree years as a high-schooler.แต่ก่อนจะอายุครบ 18 เธอก็หนี โกหกจนได้มาอยู่บ้านอุปถัมภ์ที่ใหม่ เพลิดเพลินกับการเปฌนเด็กม.ปลาย ไร้กังวลอยู่ 2-3 ปี
Time to leave the carefree memories of summer behind and buckle down for another year.ถึงเวลาที่จะต้องทิ้ง ความทรงจำที่ไร้กังวลช่วงซัมเมอร์ไว้ข้างหลัง และก็ทุ่มเทกับงานไปอีกปี
This is no occasion to be carefreely sitting around smoking cigarettes!พวกนาย นี่ไม่ใช่เวลาจะมานั่งสูบบุหรี่อย่างสบายอารมณ์นะ
But I want you to be carefree.แต่ฉันไม่อยากให้เธอต้องกังวล
I tend to be pretty carefree.ฉันจำทำเหมือนไม่มีอะไร
I know she may seem carefree, but her life hasn't been all that simple.ผมรู้ว่าท่านดูเหมือนไม่มีความวิตกกังวลอะไร แต่ว่าชีวิตของท่านมันก็ไม่เรียบง่าย อย่างนั้นทั้งหมด
I'm from carefree, Arizona.เธ‰เธฑเธ™เธกเธฒเธˆเธฒเธเนเธ„เธฃเนŒเธŸเธฃเธต เธญเธฃเธดเน‚เธ‹เธ™เนˆเธฒ

carefree ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, 心旷神怡 / 心曠神怡] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed
畅快[chàng kuài, ㄔㄤˋ ㄎㄨㄞˋ, 畅快 / 暢快] carefree
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
逸致[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, 逸致 / 逸緻] carefree; in the mood for enjoyment
宽舒[kuān shū, ㄎㄨㄢ ㄕㄨ, 宽舒 / 寬舒] happy; carefree
安閒[ān xián, ㄢ ㄒㄧㄢˊ, 安閒] peaceful and carefree; leisurely

carefree ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のうのう[, nounou] (adv-to) (id) (on-mim) careless; carefree
温々;温温[ぬくぬく, nukunuku] (adv) comfortably; snugly; cosily; easy; carefree
のんびり[, nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P)
伸びやか[のびやか, nobiyaka] (adj-na,n) comfortable; carefree; (P)
伸び伸び[のびのび, nobinobi] (adv,adv-to,vs) (uk) feeling at ease; carefree; (P)
安楽[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy
屈託の無い;屈託のない[くったくのない, kuttakunonai] (adj-i) carefree; free from worry
心安い;心易い(iK)[こころやすい, kokoroyasui] (adj-i) intimate; carefree; familiar; friendly
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na,n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P)
気楽[きらく, kiraku] (adj-na,n) (1) carefree; comfortable; at ease; (2) easygoing; happy-go-lucky; (P)
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: เป็นอิสระ English: carefree

carefree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
เย็นใจ[adj.] (yenjai) EN: relieved ; carefree ; peaceful ; composed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carefree
Back to top