ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clarification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clarification*, -clarification-

clarification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clarification (vi.) ทำให้กระจ่าง See also: ทำให้ใสขึ้น Syn. refinement
clarification (vt.) ทำให้ชัดเจน Syn. explication
English-Thai: Nontri Dictionary
clarification(n) การทำให้กระจ่าง,การอธิบาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarificationการทำให้ใส, การทำใสกระบวนการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง
Oh, fuck your clarifications, Stone!อธิบายห่าเหวอะไรล่ะ? !
Do you think Obote's people are sittin' around waitin' for clarifications?แล้วคิดว่าไอ้พวกโอโบเทมันได้นิ่งเฉยอยู่ไหมล่ะ?
I'm gonna need some clarifications.คุณจะต้องอธิบายสิ่งจำเป็นให้กับฉัน
Just for, uh, clarification's sake, the sixth card is part of the to-do list, right, gentlemen?ก็เพื่อ,เอ่อ, ให้ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ การ์ดใบที่หกเป็นส่วนหนึ่งของบช.รายชื่อ ถูกมั๊ย ?
Can I get a little clarification, here?เน€เธ‚เธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธ™เธกเธตเธเธฒเธฃเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเนƒเธซเน‰เน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™ exec เนเธฅเธฐเธ„เธธเธ“เธˆเธฐเนเธ—เธ™เธ—เธตเนˆเน€เธ‚เธฒ
I just need some clarificationฉันต้องการจะทำความเข้าใจ
clarifications, really... that might help us in our ongoing fight against Al Qaeda.ในรายละเอียด, ซึ่งจะเป็นการ... ขยายผลต่อไป ตอนนี้พวกเรากำลังต่อสุ้กับผู้ก่อการร้าย อัล ไกด้า
Okay, so, clarification:โอเค ช่วยทำให้ชัดเจนที
I just need some clarification.ผมแค่ต้องการความชัดเจน
You want some clarification?ลูกต้องการความชัดเจนเหรอ?
Thank you for the clarification.ขอบคุณที่ช่วยอธิบายให้กระจ่าง

clarification ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?

clarification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明徴[めいちょう, meichou] (n,vs) clarification
明確化[めいかくか, meikakuka] (n) {comp} definition; clarification
解明[かいめい, kaimei] (n,vs) clarification; elucidation; explication; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
明確化[めいかくか, meikakuka] definition, clarification

clarification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแถลง[n.] (kān thalaēn) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication FR: déclaration [f]
การทำให้ชัดเจน[n. exp.] (kān thamhai) EN: clarification FR: clarification [f] (fig.)
การทำให้ใส[n. exp.] (kān thamhai) EN: clarification FR: clarification [f]
คำชี้แจง[n. exp.] (kham chījaē) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary FR: explication [f] ; raison [f]
ทิฏฐาวิกัมม์[n.] (thitthāwika) EN: open statement of one’s view ; explanation of views ; view clarification FR:

clarification ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klarheit {f} | Klarheit schaffenclarification | to provide clarification
Abwasserreinigung {f}sewage purification; sewage clarification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clarification
Back to top