ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

closet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *closet*, -closet-

closet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
closet (n.) ชั้น See also: ตู้ Syn. cabinet, cupboard
closet (adj.) ที่เป็นส่วนตัว
closet (n.) ห้องเล็กๆ
closet with (phrv.) เข้าประชุมเป็นส่วนตัว Syn. be closed with
English-Thai: HOPE Dictionary
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,เสี่ยงโชค.
closet queenn. คนลักร่วมเพศ (โฮโม) ที่ไม่เปิดเผย
English-Thai: Nontri Dictionary
closet(adj) ส่วนตัว,สันโดษ,ลับเฉพาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
closet dramaบทละครเพื่ออ่าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถาน (n.) monk´s water closet See also: monk´s toilet, monk´s latrine/lavatory Syn. ส้วม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All hardwood floors, ample closet space,... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ
I predict there'll be a pair of those in every closet in America.รับรองว่าจะฮิตระเบิด ต้องมีทุกทุกที่ในอเมริกาแน่
And closet poet?และเป็นกวีเล็ก ๆ คนหนึ่ง ?
They screwed when he was in the closet and she's been trying to replace him ever since.พวกเราเคยเจาะตู้เสื้อผ้าแอบดูเขานะ หล่อนก็เคยลองพยายามแล้วแหละ
It's like a l-love-you gift. I left it in the closet for you.ของขวัญแห่งรักไง ผมแอบวางไว้ในตู้
He locked me in the closet and left me to die.เขาขังฉันไว้กะทิ้งให้ตายในตู้
Sorry, my hubby had it all wrong I'll get your closet door fixedโทษทีนะคะ สามีฉันเข้าใจผิดไปเอง เดี๋ยวจะให้เขามาซ่อมประตูตู้ให้นะคะ
But my brother told me there wasn't anything in the closet but fear.แต่พี่ชายบอกผมว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนอกจากความกลัว
Sleeping in the closet ain't all bad.นอนในตู้เสื้อผ้า ก็ไม่เลวนะ
You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world you take yourself too seriously to care about what you put on but what you don't know is that that sweater is not just blue.เธอเปิดตู้เสื้อผ้า... แล้วเลือกหยิบสเวตเตอร์สีฟ้าสตึ... เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า เป็นคนเอาจริงเอาจัง...
There's nothing in this closet that'll fit a size six, I can guarantee you.ไม่มีอะไรในนี้ที่คนไซส์ 6 จะใส่ได้ รับประกันได้เลย
You hang the dry-cleaning in the closet across from the staircase.แขวนเสื้อซักแห้งไว้ในตู้ตรงข้ามบันได

closet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橱柜[chú guì, ㄔㄨˊ ㄍㄨㄟˋ, 橱柜 / 櫥櫃] sideboard; cupboard holding table service; closet

closet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォークインクロゼット[, uo-kuinkurozetto] (n) walkin closet
ウオークインクロゼット[, uo-kuinkurozetto] (n) walk-in closet
ウォータークロゼット;ウオータークロゼット[, uo-ta-kurozetto ; uo-ta-kurozetto] (n) water closet
クローゼット;クロゼット[, kuro-zetto ; kurozetto] (n) closet
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet
カミングアウト[, kaminguauto] (n,vs) coming out (of the closet, etc.)
収納家具[しゅうのうかぐ, shuunoukagu] (n) closet; cabinet
収納庫[しゅうのうこ, shuunouko] (n) closet; (storage) shed
戸棚[とだな, todana] (n) cupboard; locker; closet; wardrobe; (P)
押し入れ(P);押入(P);押入れ(P)[おしいれ, oshiire] (n) closet; (P)

closet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบจิต[X] (aēp jit) EN: in the closet ; dissembling FR:
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ห้องเก็บของ[n. exp.] (hǿng kep kh) EN: storeroom ; closet ; utility room FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]
ห้องเก็บเสื้อผ้า [n. exp.] (hǿng kep se) EN: walkin closet ; doak room FR:
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม[n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom ; latrine FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] (vx) ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.) ; latrines [fpl
อีแอบ[n. exp.] (ī aēp) EN: closet gay ; effeminate gay man FR:
มีชนักปักหลัง[v. exp.] (mī chanak p) EN: have a past ; have a skeleton in the closet FR:
สว่างจิต[X] (sawāng jit) EN: out of the closet ; in the open FR:
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)
ถาน[n.] (thān) EN: monk' s water closet ; monk's toilet FR:
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
ตู้[n.] (tū) EN: cabinet ; chest of drawers ; closet ; cupboard (Am.) FR: armoire [f] ; placard [m] ; buffet [m]
ตู้เสื้อผ้า[n.] (tū seūaphā) EN: wardrobe ; clothes closet FR: penderie [f] ; garde-robe [f]
เวจ[n.] (wet) EN: water closet ; toilet FR: toilettes [fpl] ; W.-C. [mpl]
เวจ-[pref.] (wetja-) EN: water closet ; toilet FR: toilettes [fpl] ; W.-C. [mpl]

closet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klosettbecken {n}closetbowl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า closet
Back to top