ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cake*, -cake-

cake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cake (n.) เค้ก
cake (n.) ส่วนแบ่ง
cake in (phrv.) ติดกรังเป็นก้อน See also: ติดเป็นก้อนแห้งแข็ง
cake tin (n.) ถาดหรือกระทะสำหรับอบเค้ก
cake tin (n.) ภาชนะสำหรับเก็บขนมเค้ก
cake up (phrv.) ติดกรังเป็นก้อน See also: ติดเป็นก้อนแห้งแข็ง
cake with (phrv.) ติดกรังเป็นก้อน See also: ติดเป็นก้อนแห้งแข็ง
cakehole (n.) ปาก (คำสแลง)
cakehole (sl.) ปาก
cakewalk (sl.) สิ่งที่ทำได้ง่ายมาก See also: ของกล้วยๆ, ของหมูๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
cake(เคด) {caked,caking,cakes} n.ขนมเค้ก,ก้อน vt.,vi. เกาะกันเป็นก้อน
caker soren. แผลเปื่อยที่ปาก
English-Thai: Nontri Dictionary
cake(n) ขนมเค้ก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cakeเค้ก [TU Subject Heading]
Cakewalk Pro Audioเค็กวอล์ก โปร ออดิโอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองแครง (n.) small season cake made of flour boiled in coconut milk
ช่อม่วง (n.) kind of sweet-flour cake filled with sugar and coconut-meat
ขนมเค้ก (n.) cake Syn. เค้ก
เค้ก (n.) cake Syn. ขนมเค้ก
แป้งแข็ง (n.) cake powder Syn. แป้งผัดหน้า
ขนมฝักบัว (n.) Thai pancake
ขนมสาลี่ (n.) Thai sponge cake
ขนมแป้งจี่ (n.) deep-fried pancake
ขนมโก๋ (n.) kind of Chinese pancake made of rice-flour
ฝักบัว (n.) Thai pancake Syn. ขนมฝักบัว
สาลี่ (n.) Thai sponge cake Syn. ขนมสาลี่
หวานคอแร้ง (adj.) piece of cake Syn. ง่าย, สะดวก, คล่อง Ops. ยาก
แต่งหน้าขนม (v.) dress the surface of a cake See also: form a top for cake Syn. แต่งหน้าเค้ก
แต่งหน้าเค้ก (v.) dress the surface of a cake See also: form a top for cake
แป้งจี่ (n.) deep-fried pancake Syn. ขนมแป้งจี่
โก๋ (n.) kind of Chinese pancake made of rice-flour Syn. ขนมโก๋
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's divide the cake into threeมาแบ่งเค็กนี้ออกเป็นสามส่วนเถอะ
His cake is four times as big as mineเค็กของเขาใหญ่กว่าของฉันถึงสี่เท่า
You'd better take the rest of your cake homeเธอควรจะเอาเค๊กส่วนที่เหลือของเธอกลับไปด้วยนะ
Why don't you try this cake?ทำไมไม่ลองทานเค๊กนี้ดู?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait till you see the wedding cake I made for your daughter!รอจนกว่าคุณจะเห็นเค้กแต่งงานฉันทำสำหรับลูกสาวของคุณ!
And then I put a sweetened wheat cake in her mouth.แล้วผมก็ป้อนขนมเค้กให้เธอ
And I put a sweetened wheat cake in his mouth.แล้วฉันก็ป้อนขนมเค้กให้เขา
My mom's cake is coming out, and I'm counting on you guys for two slices apiece.เค้กของแม่ฉันกำลังจะเสร็จแล้ว แล้วฉันก็หวังให้พวกเธอกินกันคนละสองชิ้นเลย
Too much cake and ice cream, I suppose.ฉันคิดว่าคงมีเค้กและไอติมที่ใหญ่มาก.
Buying a boat is a piece of cake to meแค่เรือลำเดียว มันเรื่องจิ๊บจ้อย
It's the Boston Creme cake with the maraschino cherry topping.เค้กครีมบอสตั้นราดด้วยมาราชิโน่เชอรี่
Apple crumb cake with raisin cinnamon icing and coconut sprinkles?เค้กแอ็ปเปิ้ลโรยลูกเกตอบเชย... และเกร็ดมะพร้าวน่ะหรอ?
I realized you won't have to. You could bake your cake and eat it too.แล้วฉันก็นึกออก เธอทำทั้ง 2 อย่างได้พร้อมกัน
(Man) Come on, let's pass the cake around. Cut me a piece about half that size.ส่งเค็กไปรอบๆ ตัดให้ฉันครึ่งเดียวของขนาดปกติ
Given the choice would you rather have a rice cake or a Big Mac?คุณจะเลือกอันไหนระหว่าง เค้กข้าว กับบิ๊กแม็ค
Evan coming home, everyone's at dinner, that cake you make,อีวานกลับมาบ้าน กินข้าวพร้อมหน้ากัน เค้กที่คุณทำ

cake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低筋面粉[dī jīn miàn fěn, ㄉㄧ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, 低筋面粉 / 低筋麵粉] cake flour; low fibre flour
饼肥[bǐng féi, ㄅㄧㄥˇ ㄈㄟˊ, 饼肥 / 餅肥] cake fertilizer
月饼[yuè bǐng, ㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˇ, 月饼 / 月餅] moon cake (esp. for the Mid-Autumn Festival)
蜂糕[fēng gāo, ㄈㄥ ㄍㄠ, 蜂糕] sponge cake (light steamed flour or rice cake)
[ěr, ㄦˇ, 饵 / 餌] bait; cakes
[lào, ㄌㄠˋ, 烙] bake; flat iron; large cake
烧饼[shāo bing, ㄕㄠ ㄅㄧㄥ˙, 烧饼 / 燒餅] baked seseme seed coated cake
生日蛋糕[shēng rì dàn gāo, ㄕㄥ ㄖˋ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, 生日蛋糕] birthday cake
[nǚ, ㄋㄩˇ, 籹] cakes of rice-flour and honey
[jù, ㄐㄩˋ, 粔] cakes made from rice flour twisted into rings
[gāo, ㄍㄠ, 糕] cake
蛋糕[dàn gāo, ㄉㄢˋ ㄍㄠ, 蛋糕] cake
饼饵[bǐng ěr, ㄅㄧㄥˇ ㄦˇ, 饼饵 / 餅餌] cakes; pastry
[bō, ㄅㄛ, 饽 / 餑] cake; biscuit
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
[bèi, ㄅㄟˋ, 糒] food for a journey; cakes
炸糕[zhá gāo, ㄓㄚˊ ㄍㄠ, 炸糕] fried cake
果料儿[guǒ liào r, ㄍㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ ㄖ˙, 果料儿 / 果料兒] fruit ingredients (for cakes and desserts)
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
饼子[bǐng zi, ㄅㄧㄥˇ ㄗ˙, 饼子 / 餅子] maize or millet pancake
薄烤饼[bó kǎo bǐng, ㄅㄛˊ ㄎㄠˇ ㄅㄧㄥˇ, 薄烤饼 / 薄烤餅] pancake
饽饽[bō bo, ㄅㄛ ㄅㄛ˙, 饽饽 / 餑餑] pastry; steamed bun; cake
酥松油脂[sū sōng yóu zhī, ㄙㄨ ㄙㄨㄥ ㄧㄡˊ ㄓ, 酥松油脂 / 酥鬆油脂] shortening (fat used in cooking cakes)
松糕[sōng gāo, ㄙㄨㄥ ㄍㄠ, 松糕 / 鬆糕] sponge cake

cake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップサイドダウンケーキ[, appusaidodaunke-ki] (n) upside-down cake
ウェディングケーキ;ウエディングケーキ[, uedeinguke-ki ; uedeinguke-ki] (n) wedding cake
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi
カステラ(P);カステーラ[, kasutera (P); kasute-ra] (n) sponge cake (por
カップケーキ[, kappuke-ki] (n) cupcake; fairy cake
かりん糖(ateji);花林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake
クリスマスケーキ[, kurisumasuke-ki] (n) Christmas cake
ケーキ屋[ケーキや, ke-ki ya] (n) cake shop; pastry shop
サバラン[, sabaran] (n) savarin (crown-shaped cake served with liqueur-laced syrup) (fre
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake
ジンジャーケーキ[, jinja-ke-ki] (n) ginger cake
チョコレートケーキ[, chokore-toke-ki] (n) chocolate cake
デコレーションケーキ[, dekore-shonke-ki] (n) decorated cake (wasei
デビルズフードケーキ[, debiruzufu-doke-ki] (n) devil's food cake
バースデーケーキ[, ba-sude-ke-ki] (n) birthday cake
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something
ミルクレープ[, mirukure-pu] (n) mille crepe (French cake made from layers of crepes) (fre
ロールケーキ[, ro-ruke-ki] (n) jelly roll; jelly cake
最中[もなか, monaka] (n) wafer cake filled with bean jam
朝飯前[あさめしまえ, asameshimae] (exp,adj-na,n) trivial matter; cinch to do; easy as pie; it's a piece of cake
桜餅[さくらもち, sakuramochi] (n) rice cake with bean paste wrapped in a preserved cherry leaf
竹輪麩[ちくわぶ, chikuwabu] (n) flour paste cake in the form of a tube
練り香;練香[ねりこう, nerikou] (n) (See 香道) round cake of incense, esp. used in koudou; pastille
豆腐一丁[とうふいっちょう, toufuicchou] (n) one cake of bean curd
鏡開き[かがみびらき, kagamibiraki] (n) (1) cutting the New Year's rice cake (January 11th); (2) traditional breaking of a sake cask at weddings, receptions, etc.
餅屋[もちや, mochiya] (n) rice cake shop keeper; rice cake store (shop)
餡餅;餅[あんもち(餡餅);あんも, anmochi ( anmochi ); anmo] (n) (1) (餡餅 only) (fem) (See 餅) mochi rice cake with red bean jam filling; mochi rice cake covered in red bean jam; (2) (あんも only) mochi rice cake
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop)
お餅[おもち, omochi] (n) (uk) rice cakes; pounded mochi rice
シフォンケーキ[, shifonke-ki] (n) chiffon (cake); sponge (cake)
ショートケーキ[, sho-toke-ki] (n) shortcake
スポンジケーキ[, suponjike-ki] (n) sponge cake; (P)
チジミ;チヂミ(ik)[, chijimi ; chidimi (ik)] (n) buchimgae (Korean pancake) (kor
ちょちょいのちょい[, chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park
トッポッキ;トッポキ[, toppokki ; toppoki] (n) tteokbokki (spicy stir-fried Korean rice cake) (kor
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between
パンケーキ[, panke-ki] (n) pancake
フルーツケーキ[, furu-tsuke-ki] (n) fruitcake
フルーツパーラー[, furu-tsupa-ra-] (n) teahouse that sells fruit (or serves fruitcake, etc.) (wasei

cake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งเค้ก[v. exp.] (baeng khēk) EN: cut a cake FR: partager le gâteau ; couper un gâteau
ฟรุตเค้ก[n.] (frut khēk) EN: fruit cake FR: cake [m]
แจงลอน[n.] (jaēngløn) EN: fish cake FR:
จันอับ[n.] (jan-ap) EN: sweet star-shaped cake FR:
จังลอน[n.] (jangløn) EN: fish cake FR:
กากมะพร้าว[n. exp.] (kāk maphrāo) EN: coconut residue ; coconut press cake FR:
ขนม[n.] (khanom) EN: sweets ; cake ; biscuit ; cake ; pastry FR: gâteau [m] ; pâtisserie [f] ; biscuit [m] ; sucrerie [f] ; bonbon [m]
ขนมบ้าบิ่น[n. exp.] (khanom bābi) EN: coconut cake FR:
ขนมชั้น [n. exp.] (khanom chan) EN: layer cake ; Thai layer cake ; steamed coconut layer rice cake ; layered rice flour dessert FR: gâteau monté [m]
ขนมฝรั่งกุฎีจีน[n. exp.] (khanom Fara) EN: khanom Farang Kudi Chin ; Kudi Chin sponge cake FR:
ขนมฟู[n. exp.] (khanom fū) EN: Chinese sponge cake FR:
ขนมไข่[n.] (khanomkhai) EN: sponge cake FR:
ขนมเค้ก[n. exp.] (khanom khēk) EN: cake FR: cake [m]
ขนมเค้กกล้วยหอม[n. exp.] (khanom khēk) EN: banana cake FR:
ขนมครก[n.] (khanomkhrok) EN: coconut rice cake FR: khanomkhrok [m]
ขนมครองแครง[n. exp.] (khanom khrø) EN: small season cake made of flour boiled in coconut milk FR:
ขนมกล้วย[n. exp.] (khanom klūa) EN: Thai steamed banana cake ; banana pudding FR:
ขนมหม้อแกง[n. exp.] (khanom møka) EN: custard pudding ; baked mung bean cake FR:
ขนมหม้อตาล[n. exp.] (khanom møta) EN: palm sugar cake in earthen pot FR:
ขนมสาลี่[n. exp.] (khanom sālī) EN: Thai sponge cake ; Thai steamed egg cake FR:
ขนมตาล[n. exp.] (khanom tān) EN: toddy palm cake FR:
ขนมถังแตก[n. exp.] (khanom than) EN: pancake with coconut ; sweet cake FR:
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thua) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake ; prosperity cake FR: khanom thuay fu
ข้าวผัดเต้าหู้ยี้[xp] (khāophat tā) EN: fried rice with fermented curd cake FR:
ข้าวพอง[n.] (khāophøng) EN: crispy rice cake FR:
ข้าวตังหน้าตั้ง[n. exp.] (khāotang nā) EN: crispy rice cake ; rice crackers with pork and shrimp dip FR:
เค้ก[n.] (khēk) EN: cake FR: gâteau [m] ; cake [m]
เค้กแครอท[n. exp.] (khēk khaērǿ) EN: carrot cake FR: gâteau aux carottes [m]
เค้กกล้วยหอม[n. exp.] (khēk klūay ) EN: banana Cake FR: gâteau à la banane [m]
เค้กมะพร้าว[n. exp.] (khēk maphrā) EN: coconut cake FR: gâteau à la noix de coco [m]
เค้กมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (khēk maphrā) EN: fresh coconut cake FR:
เค้กเนยสด [n. exp.] (khēk noēi s) EN: butter cake FR:
เค้กโรล[n. exp.] (khēk rōn) EN: cake roll FR:
เค้กโรลแฟนซี[n. exp.] (khēk rōn fa) EN: fancy cake roll FR:
เค้กโรลญี่ปุ่น[n. exp.] (khēk rōn Yī) EN: Japanese roll cake FR:
เค้กสับปะรด[n. exp.] (khēk sappar) EN: pineapple cake FR: gâteau aux ananas [m] ; gâteau à l'ananas [m]
เค้กสตรอเบอรี่ = เค้กสตรอเบอร์รี่[n. exp.] (khēk satrøb) EN: strawberry cake FR: gâteau aux fraises [m]
เค้กแต่งงาน[n. exp.] (khēk taeng-) EN: wedding cake FR: gâteau de mariage [m]
เค้กวันเกิด[n. exp.] (khēk wan ko) EN: birthday cake FR: gâteau d'anniversaire [m]
ครองแครง[n.] (khrøngkhraē) EN: small season cake [made of flour boiled in coconut milk] FR:

cake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sahnetorte {f}layer cake
Kuchenstück {n}piece of cake
von {prp; +Dativ} | ein Stück vom (= von dem) Kuchen | von bester Qualitätof | a slice of the cake | of the best quality
Färbung {f} auf Spinnkuchen [textil.]spinning cake dyeing
Teegebäck {n}short cake
Tortenguss {m} [cook.]glaze; cake glaze
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
Tortenheber {m}cake shovel
Faschingsdienstag {m}Pan-cake Day
verrückt; hirnrissig; deppert {adj} | total verrücktnutty | nutty as a fruitcake
Obstkuchen {m}fruitcake
Reibekuchen {m} [cook.]potato fritter (grated raw potatoes fried into a pancake)
Teegebäck {n}tea cakes; tea biscuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cake
Back to top