ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charm*, -charm-

charm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charm (n.) การร่ายเวทย์มนตร์ See also: การร่ายคาถา
charm (n.) เครื่องรางของขลัง See also: เครื่องราง Syn. good luck charm
charm (vt.) ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง
charm (vi.) ใช้เสน่ห์ See also: ทำให้หลงใหล Syn. influence, tempt
charm (n.) เวทย์มนตร์ See also: เวทย์, มนตร์, คาถา Syn. spell, magic spell
charm (vt.) สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา See also: สะกดมนตร์ Syn. becharm
charm (n.) เสน่ห์ See also: ความเย้ายวนใจ Syn. appeal, appealingness
charm with (phrv.) ทำให้หลงเสน่ห์ด้วยเวทมนตร์ See also: ทำให้หลงใหล Syn. enchant by
charm with (phrv.) ทำให้ยินดีด้วย(สิ่งที่น่ายินดี) See also: ทำให้ปลื้ม, ทำให้หลงใหล Syn. enchant by
charmed (adj.) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม See also: เคลิ้ม, หลงใหล Syn. captivated, delighted
charmed (adj.) โชคดี See also: เคราะห์ดี Syn. lucky Ops. ill-fated, unfortunate, unlucky
charmed (adj.) ปิติยินดีมาก See also: ปลื้มมาก Syn. enchanted Ops. unaffected, unconcerned
charmed (adj.) หลงใหล See also: ต้องมนตร์, ต้องเสน่ห์ Syn. amazed, bewildered, fascinated
charmer (n.) หญิงที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายให้หลงใหล Syn. temptress, sex symbol
charming (adj.) ที่ใช้เวทย์มนตร์ See also: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต Syn. magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly
charming (adj.) มีเสน่ห์ See also: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน, น่ารัก Syn. pleasing
charmingly (adv.) อย่างน่าหลงไหล See also: อย่างมีเสน่ห์, อย่างรัดรึงใจคน, อย่างน่ารัก Syn. pleasantly, sweetly
charms (n.) เสน่ห์ Syn. appeal, appealingness
English-Thai: HOPE Dictionary
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน,แพรเลี่ยน
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,
English-Thai: Nontri Dictionary
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charmeuse(n) ผ้าแพร,ผ้าต่วน
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charmเสน่ห์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหล็กไหล (n.) metal charm believed to melt when exposed to a fire See also: metal amulet said to melt at candle temperature
ของดี (n.) charm See also: amulet, protective talisman Syn. ของขลัง
ความดึงดูด (n.) charm See also: attraction, allure, appeal, fascination Syn. ความหลงใหล
ความหลงใหล (n.) charm See also: attraction, allure, appeal, fascination Syn. ความดึงดูด
ตระการตา (v.) charm See also: enchant, fascinate Syn. ตื่นตา, มีเสน่ห์, ชวนชม
ทำเสน่ห์ (v.) charm See also: use love potion Syn. ล่อใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงรัก, ดึงดูด, ทำให้หลง, ทำเสน่ห์ยาแฝด
ทำเสน่ห์ยาแฝด (v.) charm See also: use love potion Syn. ล่อใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงรัก, ดึงดูด, ทำให้หลง
ทำให้หลง (v.) charm See also: use love potion Syn. ล่อใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงรัก, ดึงดูด, ทำเสน่ห์ยาแฝด
ทำให้หลงรัก (v.) charm See also: use love potion Syn. ล่อใจ, ทำให้หลงใหล, ดึงดูด, ทำให้หลง, ทำเสน่ห์ยาแฝด
ทำให้หลงใหล (v.) charm See also: use love potion Syn. ล่อใจ, ทำให้หลงรัก, ดึงดูด, ทำให้หลง, ทำเสน่ห์ยาแฝด
มนต์ (n.) charm See also: attraction, allure, appeal, fascination Syn. ความดึงดูด, ความหลงใหล
เสน่ห์ (n.) charm See also: fascination, enchantment, spell
กระตรุด (n.) charm of rolled gold or silver strips strung around the waist or the neck Syn. ตะกรุด
คมขำ (adj.) charming See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty Syn. คมคาย
คมคาย (adj.) charming See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty Syn. คมขำ
เจ้าเสน่ห์ (adj.) charming See also: fascinating, enchanting Syn. มีเสน่ห์
นงลักษณ์ (n.) charming woman See also: woman or girl of charm, blissful woman, girl of good character
ขำ (v.) be pretty and charming See also: be handsome, be attractive Syn. คมขำ, ดำขำ
พริ้งเพริศ (v.) be charming See also: be lovely, be enchanting, be graceful, be splendid Syn. เพริศพริ้ง, พริ้ง
มีเสน่ห์ (v.) be charming See also: be attractive, be seductive, be cute
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're not charming as you think you areคุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอก
You are sweet and charmingคุณน่ารักและและมีเสน่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย
All you have to do is charm the old fool so his days don't seem so empty.ที่คุณจะต้องทำ ก็แค่โปรยเสน่ห์ให้เขา ทำให้เขาไม่รู้สึกเบื่อที่นี่
But my knees start knocking when you turn on the charm full blast.เวลาคุณหว่านเสน่ห์ทีไร ขาฉันสั่นทุกทีเลย
It's amazing how far that Kent charm will get you.น่ามหัศจรรย์จริงๆ ที่ตระกูลเค้นท์ก็ให้เสน่ห์กับนายเหมือนกัน
Lockhart's Memory Charm backfired. He hasn't got a clue who he is.ล็อกฮาร์ตเสียความทรงจำไปแล้ว เขาไม่รู้เลยว่าเขาคือใคร
Luckily, a very simple charm exists to repel a boggart.โชคดีที่มีคาถาง่ายๆ ที่ใช้ไล่มันได้
This charm will guarantee you your safe return.เครื่องรางนี่จะรับรองความปลอดภัยของคุณ
That he felt exhausted "from having to constantly charm everyone, but doesn't see any alternative because..."แต่มองไม่เห็นทางเลือกอื่นเนื่องจาก...
I can't charm them into my car like Ted Bundy did.ฉันไม่สามารถใช้เสน่ห์ ล่อเหยื่อเข้ามาในรถเหมือน เท็ด บันดี้ได้
Michael, this, um... this charm act could be exactly what's getting you into trouble out in the yard.ไมเคิล นิสัยเจ้าเล่ห์แบบนี้ จะทำให้คุณมีปัญหา กับคนอื่นในคุกได้นะ
You charm them.ให้พวกเขาหลงไหลในตัวท่าน
Your puppy dog eyes and goofy charm turned me on.ผมตกหลุมรักแววตาคู่นั้นของคุณ

charm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, 神韵 / 神韻] charm or grace (in poetry or art)
粲夸克[càn kuā kè, ㄘㄢˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, 粲夸克] charm quark (phys.)
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
韵味[yùn wèi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, 韵味 / 韻味] implicit charm in rhyme or sound; hinted appeal; interest
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 别有洞天 / 別有洞天] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 有魅力] attractive; charming
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
人格魅力[rén gé mèi lì, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 人格魅力] personal charm; charisma
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 眩丽 / 眩麗] charming; enchanting; captivating
丰姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 丰姿 / 豐姿] charm
丰韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 丰韵 / 豐韻] charm; fine-looking (woman)
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 魅力] charm; fascination; glamor; charisma
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, 心醉] enchanted; fascinated; charmed
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, 迷人] fascinating; enchanting; charming; tempting
女色[nǚ sè, ㄋㄩˇ ㄙㄜˋ, 女色] female charms; femininity
[mèi, ㄇㄟˋ, 媚] flatter; charm
风姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 风姿 / 風姿] good looks; good figure; graceful bearing; charm
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, 绰约 / 綽約] graceful; charming
韵致[yùn zhì, ㄩㄣˋ ㄓˋ, 韵致 / 韻緻] grace; natural charm
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ, 风姿绰约 / 風姿綽約] graceful; charming; feminine
妩媚[wǔ mèi, ˇ ㄇㄟˋ, 妩媚 / 嫵媚] lovely; charming

charm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm
シャルム[, sharumu] (n) charm (fre
チャーム[, cha-mu] (adj-na,n,vs) charm
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm
可愛げ;可愛気[かわいげ, kawaige] (n,adj-na) (uk) charm (e.g. of an innocent child); lovable nature
呪符[じゅふ, jufu] (n) amulet; charm
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen!
氏子札[うじこふだ, ujikofuda] (n) charm for shrine visitors
目許千両[めもとせんりょう, memotosenryou] (n) beautiful eyes; bright-eyed; there being a sublime charm about one's eyes
神符[しんぷ, shinpu] (n) amulet; a charm
色香[いろか, iroka] (n) colour and scent; color and scent; loveliness; charm
護符;御符;御封[ごふ;ごふう, gofu ; gofuu] (n) (See 御札・おふだ) talisman; amulet; charm
魔除け;魔よけ[まよけ, mayoke] (n) charm against evil spirits; talisman; amulet
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P)
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes)
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre
チャーミング[, cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P)
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
人好き[ひとずき, hitozuki] (n) attractiveness; charm; amiability
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)
優艶[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) charming; fascinating
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P)
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all
呪禁[じゅごん, jugon] (n) (arch) vanquishing monsters, spirits, etc. with charms
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
女色[じょしょく;にょしょく;じょしき, joshoku ; nyoshoku ; joshiki] (n) woman's beauty or charms; love affair with a woman; lust for women
妙趣[みょうしゅ, myoushu] (n) exquisite beauty or charms
媚笑[びしょう, bishou] (n) charming, enticing smile; smile meant to catch a man's attention
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札,守り袋) amulet; charm; talisman; (P)
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.)
引かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to)
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P)
弾除け;弾よけ[たまよけ, tamayoke] (n) bulletproof; protection (or charm) against bullets
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
情味[じょうみ, joumi] (n) charm; attractiveness; humanity
惚れる[ほれる, horeru] (v1,vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P)
惚れ惚れ[ほれぼれ, horebore] (adv,n,adv-to) (uk) fondly; charming
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet

charm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation FR: parole magique [f] ; incantation [f]
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
ขายขนมจีบ[v. exp.] (khāi khanom) EN: turn on the charm FR:
ของขลัง[n.] (khøngkhlang) EN: amulet ; talisman ; charm ; sacred objects ; magic object ; fetish FR: talisman [m]
เครื่องราง[n.] (khreūangrān) EN: amulet ; charm ; fetish ; talisman FR: amulette [f] ; talisman [m]
ความดึงดูดใจ[n.] (khwām deung) EN: appeal ; charm FR: charme [m]
ความสง่า[n.] (khwām sa-ng) EN: dignity ; charm ; gracefulness ; comeliness FR:
กฤตยา[n.] (krittayā) EN: charm FR:
กฤติยา[n.] (krittiyā) EN: charm FR:
เหล็กไหล[n.] (leklai) EN: metal charm ; iron charm ; metal amulet FR:
ลองของ[v.] (løngkhøng) EN: test the efficacy of the talisman ; put a magic charm to a test ; challenge ; try something usually bad FR:
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam ; phallic charm ; phallic amulet ; amulet in the shape of a penis FR: petite sculpture phallique [f]
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]
ทำเสน่ห์[v. exp.] (tham sanē) EN: charm ; use a love potion ; use a philter FR: séduire ; charmer
เวท[n.] (wēt) EN: sorcery ; magic ; incantation spell ; charm ; magic, formula FR: incantation [f]
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly FR:
เจ้าเสน่ห์[X] (jao sanē) EN: charming FR:
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
คมขำ[adj.] (khomkham) EN: pretty ; charming ; attractive FR:
ความเย้ายวนใจ[n. exp.] (khwām yao y) EN: excitement ; charms FR:
หลงลมปาก[adj.] (long lom pā) EN: charmed ; fooled ; beguiled ; duped ; taken-in by someone's words FR:
หลงเสน่ห์[v. exp.] (long sanē) EN: be charmed (by) ; be captivated (by) FR: succomber au charme (de)
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating FR:
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing FR:
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating FR: charmant ; séduisant ; mignon
มีเสน่ห์มาก[adj.] (mī sanē māk) EN: very charming ; very attractive FR: tout à fait charmant ; avec beaucoup de charme
หมองู[n.] (mø-ngū) EN: snake charmer FR: charmeur de serpent [m]
น่าเอ็นดู[adj.] (nā endū) EN: lovely ; charming ; cute ; exquisite FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāc) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ? FR: haïssable ; détestable
น่ารัก[adj.] (nā rak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant ; mignon
น่าร้าก = น่าร๊ากกก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; attractive ; appealing ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant
เนื้อคู่[n.] (neūakhū) EN: soul mate ; life mate ; perfect match FR: âme sœur [f] ; prince charmant [m]
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux

charm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charmeur {m}charmer
anmutig; bezaubernd; lieblich {adj} | anmutiger | am anmutigstencharming | more charming | most charming
Schmuckamazilie {f} [ornith.]Charming Hummingbird
Gefecht {n}; Scharmützel
Talisman {m}(lucky) charm; mascot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charm
Back to top