ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

camaraderie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *camaraderie*, -camaraderie-

camaraderie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
camaraderie (n.) ความเป็นมิตร See also: ความสัมพันธ์ที่ดี Syn. companionship, intimacy
English-Thai: HOPE Dictionary
camaraderie(คามะรา'ดะรี) n. มิตรภาพที่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Was the bus ride to the event. It was about camaraderie and supporting each other.คือการนั่งรถบัสไปด้วยกัน มันสร้างมิตรภาพให้เด็กในทีม
The pleasures of fellowship and camaraderie without having to tolerate your germy breath on my skin.เน„เธ”เน‰เธญเธขเธนเนˆเธเธฅเธฒเธ‡เธกเธงเธฅเธกเธดเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธซเธกเธนเนˆเธชเธซเธฒเธข เน‚เธ”เธขเน„เธกเนˆเธ•เน‰เธญเธ‡เน‚เธ”เธ™เน€เธŠเธทเน‰เธญเน‚เธฃเธ„ เธˆเธฒเธเธฅเธกเธซเธฒเธขเนƒเธˆเธžเธงเธเธ™เธฒเธขเธฃเธ”เนƒเธชเนˆ
Matt enjoys a hot bowl of soup and the camaraderie of his closest friends.แม็ตสนุกกับการกินซุปถ้วยร้อนๆ และความเป็นมิตรของเพื่อนสนิทเขา
Look, in the spirit of Broadway camaraderie, I'd like to offer you a hug to congratulate you on your callback.สปิริตของนักแสดงบรอดเวย์ แสดงความสนิทสนม ฉันอยากจะขอ กอดเธอเพื่อแสดงความยินดี ที่เธอผ่านเข้ารอบ
I forgot how much I missed playing-- the camaraderie, the competition, the chanting--ฉันลืมไปมาก ฉันคิดถึงการเล่น-- มิตรภาพ, การแข่งขัน การตะโกน

camaraderie ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, 情谊 / 情誼] friendship; camaraderie

camaraderie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
友情[ゆうじょう, yuujou] (n) friendship; fellowship; camaraderie; (P)

camaraderie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen m) EN: friendship ; companionship ; fellowship ; goodwill FR: amitié [f] ; camaraderie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า camaraderie
Back to top