ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheery*, -cheery-

cheery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheery (adj.) ที่มีความสุข See also: สดชื่น, แจ่มใส Syn. bright, cheerful, lively
English-Thai: HOPE Dictionary
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are so many fun and cheery people in the world.โลกนี้มีคนที่ดูสดใสและน่าคบอีกมากมาย
Me cheery wallpaper was a real bargain too...วอล์เปเปอร์ลายเชอรี่ของฉันนี่ ได้มาอย่างถูกเลย
Now that we're living in reality, things have been a little less cheery around the house.ตอนนี้พวกเราอยู่กับความเป็นจริง อาจจะมีเรื่องไม่น่าพอใจบ้าง
Imagine the mileage you would get if you could decorate your front porch with divine cheery pumpkins.จินตนาการสิว่าแผนนี้จะประสบความสำเร็จแค่ไหน ถ้าคุณตกแต่งระเบียงหน้าบ้าน ด้วยฝักทองกับเชอรรี่
John's not his usual cheery self without you around.ส่วนใหญ่จอห์นจะหน้าบึ้งตอนคุณหายไป
Love when the boss is in such a cheery mood.ฉันล่ะชอบจริงๆเวลาที่หัวหน้า อยู่ในอารมณ์สดใสเนี่ย
And apparently, that wasn't cheery enough for us, so the bureau tagged him "jangles"แต่ชื่อมันยังไม่เก๋พอสำหรับเรา กรมฯ เลยเรียกเขาว่า "แจงเกิล"
Which I assume is as cheery as it sounds.ซึ่งฉันคิดว่าชื่อมันฟังดูดีมากเลยนะ
All right, boys. Like the Captain said, nice and cheery, so there's no panic.กัปตันบอกยิ้มไว้คนจะได้ไม่แตกตื่น
You think I'm fun and cheery?คุณคิดว่าฉันสดใส น่าคบหาเหรอ ?
Helps to keep it cheery...ช่วยให้รู้สึกครึกครื้น...
Trillacheerytune inthetub as you scrub a stubborn mildew stain# Trill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain

cheery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P)
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv,adv-to,vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P)

cheery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิ้มแย้มแจ่มใส[v.] (yimyaēmjaem) EN: be cheerful ; be in good spirits ; be cheery FR:

cheery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
froh {adj} | froher | am frohestencheery | cheerier | cheeriest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheery
Back to top