ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colourful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colourful*, -colourful-

colourful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colourful (adj.) มีชีวิตชีวา See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน Syn. colorful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
colourful (adj.) มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colorful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
colourfulness (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness
colourfulness (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness
English-Thai: HOPE Dictionary
colourfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
English-Thai: Nontri Dictionary
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're so pretty and colourful on the outside but on the inside you're nothing but fluff.นายดูน่ารักและสดใสในภายนอก แต่ภายในนายว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย
What with your departure, Jane's to London and the militia to the North with the colourful Mr Wickham,-ตั้งแต่เธอจากไป... เจนอยู่ที่ลอนดอน -และกองทหารจะขึ้นเหนือ พร้อมความมีสีสรรของคุณวิคแฮม
Look at this. There's a sharp mind here spinning a thousand colourful dreams.ดูนี่สิ สมองเขาเป็นเลิศ วาดฝันอันสวยงามมากมาย
Traversing the colourful mosaic of time,ราวกับข้ามเวลาผ่านลวดลายสวยงาม
We'll feed them to Captain America and his colourful friends, and keep them off our scent.เราจะให้อาหารพวกเขากับกัปตันอเมริกาและเพื่อน ๆ ที่มีสีสันของเขา และให้พวกเขาออกกลิ่นของเรา
Why is the world so colourful?ทำไมโลกใบนี้ถึงได้สวยสดใส
Well, that's colourful.แหม น่าตื่นเต้นเชียว
Really colourful.พยายามเข้า วันนี้คุณเป็นไงบ้าง?

colourful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story
絢文[けんぶん, kenbun] (n) colorful pattern; colourful pattern
色彩豊か[しきさいゆたか, shikisaiyutaka] (adj-na) colourful
カラフル[, karafuru] (adj-na,n) colorful; colourful; (P)
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P)

colourful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สีฉูดฉาด[adj.] (sī chutchāt) EN: colourful ; colorful (Am.) FR:
สีจัดจ้าน[adj.] (sī jatjān) EN: colourful ; colorful (Am.) FR:

colourful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntheit {f}colorfulness; colourfullness
Weißohr-Schneehöschen {n} [ornith.]Colourful Puffleg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colourful
Back to top