ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cauliflower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cauliflower*, -cauliflower-

cauliflower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cauliflower (n.) ต้นกะหล่ำดอก
cauliflower ear (n.) หูที่ผิดรูปเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ (โดยเฉพาะจากการชก)
English-Thai: HOPE Dictionary
cauliflower(คอ'ลิเฟลาเออ) n. ต้นกะหล่ำดอก
English-Thai: Nontri Dictionary
cauliflower(n) ดอกกะหล่ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cauliflowerกะหล่ำดอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะหล่ำ (n.) cauliflower
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปรี
He had fruits and berries, cauliflower and tomatoes.เขาปลูกผลไม้ เบอร์รี ดอกกะหล่ำและมะเขือเทศ
Cauliflower ice cream?ไอศกรีมดอกกะหล่ำเหรอ
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ
Once saw a man's brain after the worm had finished with him. Maggoty cauliflower. Ooph.ฮ‘nd whะฐt dะพะตั• hะต hะฐvะต tะพ ั•ะฐy ะฐbะพut thะต nะฐturะต ะพf wะพmะตn?
"...cauliflower ice cream with a skim of egg yolk and capers."ไอศกรีมดอกกะหล่ำ ผิวไข่แดงและดอกเคเปอร์
No beetroots, no leeks, no carrots, no cauliflowers.ไม่ขายต้นหอม ไม่ขายแครอท ไม่ขายกะหล่ำดอก ไม่ขายอะไรทั้งนั้น

cauliflower ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
椰菜花[yē cài huā, ㄧㄝ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 椰菜花] cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)
花椰菜[huā yē cài, ㄏㄨㄚ ㄧㄝ ㄘㄞˋ, 花椰菜] cauliflower
花菜[huā cài, ㄏㄨㄚ ㄘㄞˋ, 花菜] cauliflower
菜花[cài huā, ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 菜花] cauliflower
奶油菜花[nǎi yóu cài huā, ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 奶油菜花] creamed cauliflower

cauliflower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリフラワー[, karifurawa-] (n) cauliflower
花キャベツ[はなキャベツ;ハナキャベツ, hana kyabetsu ; hanakyabetsu] (n) (See カリフラワー,花野菜) cauliflower
花野菜;花椰菜[はなやさい, hanayasai] (n) cauliflower
団子鼻[だんごばな;だんごっぱな, dangobana ; dangoppana] (n) snub nose; pug nose; button-shaped nose; bulbous nose; cauliflower-shaped nose

cauliflower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกกะหล่ำ[n. exp.] (døk kalam) EN: cauliflower FR: chou-fleur [m]
หูบวม[n. exp.] (hū būam) EN: cauliflower ear FR: oreille enflée [f]
กะหล่ำ[n.] (kalam) EN: cauliflower FR: chou [m]
กะหล่ำดอก[n. exp.] (kalam døk) EN: cauliflower ; Heading Broccoli FR: chou-fleur [m]
กะหล่ำเจดีย์ ; กะหล่ำดอกเจดีย์[n. exp.] (kalam jēdī ) EN: romanesco broccoli ; Roman cauliflower ; broccolo romanesco ; romanesque cauliflower ; romanesco ; pagoda cauliflower FR:
กะหล่ำต้น[n. exp.] (kalam ton) EN: cauliflower ; Heading Broccoli FR: chou-fleur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cauliflower
Back to top