ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chill*, -chill-

chill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chill (n.) ความกลัว (จนรู้สึกหนาวเย็น) Syn. quiver, shiver, thrill
chill (n.) ความหนาวเย็น Syn. gelidity, iciness
chill (vt.) ทำให้เย็น Syn. cool, cool down
chill (adj.) เย็นชา See also: มึนตึง
chill (adj.) หนาวเย็น See also: หนาว Syn. chilly
chill pill (sl.) สิ่งที่ทำให้คลายเครียด
chilled (sl.) ผ่อนคลาย
chiller (n.) คนที่หนาวสั่น
chiller (n.) หนังหรือนวนิยายที่มีแนวเรื่องน่ากลัว
chilli (n.) พริก Syn. chili
chilliness (n.) ความหนาวเย็น See also: ความหนาว, ความเย็น Syn. coldness, frozeness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity Ops. warmth, heat
chilliness (n.) ความเย็น See also: ความหนาวเย็น, ความหนาว Syn. cold, frozeness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity
chilliness (n.) ความเย็นชา See also: การไร้ความรู้สึก Syn. coldness, unfriendliness
chilliness (n.) สภาพอากาศที่รุนแรง Syn. severity
chilliness (n.) สภาพอากาศที่รุนแรง Syn. severity
chilling (adj.) หนาวเหน็บ
chilling (n.) การทำให้เป็นน้ำแข็ง See also: การถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. cooling, freezing
chilly (adj.) เย็นชา See also: ไม่เป็นมิตร Syn. unfriendly, hostile
chilly (adj.) หนาวยะเยือก Syn. chilled, brisk, nippy
English-Thai: HOPE Dictionary
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chilled meatn. เนื้อสดแช่เย็น
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
chilli(ชิล'ลี) n. พริก (chili)
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
English-Thai: Nontri Dictionary
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
chilli(n) พริก
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chillอาการหนาวสะท้าน [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chilled water coilคอยล์น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chillการสั่น,หนาวสั่น,หนาวสะท้าน [การแพทย์]
Chill and Fever, Unexplainedมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Chillinessหนาวสั่น,สะท้าน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเย็น (n.) chill See also: coolness Syn. ความเย็นฉ่ำ, ความเย็นยะเยือก Ops. ความร้อน
ความเย็นยะเยือก (n.) chill See also: coolness Syn. ความเย็น, ความเย็นฉ่ำ Ops. ความร้อน
ความเยือกเย็น (n.) chill See also: coolness Syn. ความเย็น, ความเย็นฉ่ำ, ความเย็นยะเยือก Ops. ความร้อน
ตะครั่นตะครอ (v.) chill See also: have fever and ague, feverish, have a slight fever Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว, สะบัดร้อนสะบัดหนาว, ไม่สบาย, จับไข้
ต้นพริก (n.) chilli Syn. เม็ดพริก
พริก (n.) chilli Syn. ต้นพริก, เม็ดพริก
เม็ดพริก (n.) chilli Syn. ต้นพริก
การแช่ (n.) chilling See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage
พริกดอง (n.) pickled chilli Syn. พริกน้ำส้ม
พริกน้ำส้ม (n.) pickled chilli Syn. พริกดอง
ร้อยหวาย (n.) achilles tendon See also: hamstring
ลาบ (n.) minced meat (with vegetable and chilli) See also: spicy minced meat salad
อ่อง (n.) kind of chilly sauce
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It chills my blood just to look at youแค่มองดูคุณเลือดในกายฉันก็หนาวสะท้านแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I hear you, Stan. Just chill out, man.ครับ ผมฟังคุณ ใจเย็นครับ
I go there about once a year to chill out for a month.ผมไปที่นั่นประมาณปีละหนึ่งครั้งเพื่อทำใจให้สบายเป็นเวลาหนึ่งเดือน
And it's terrifying. Get out the white wine and an ice bucket... chill two glasses and take the night off.และมันก็น่ากลัว ได้รับการออกไวน์ขาวและถังน้ำแข็ง ...
I think you better chill out on the preaching bullshit.ฉันว่านายควรจะปล่อยวางดีกว่า/กับบทสวดบ้าๆ นี่
Look, nigger, will you chill the fuck out?มองดูพวกนิโกร /จะปล่อยวางบ้างได้มั้ยฮะ?
To chill out.งานเลี้ยงตอนนี้โคตรจะแย่โดยแท้เลย
Why not call it the Big Chill or the Nippy era?ทำไมถึงไม่เรียกว่า ยุคเย็นมากหรือยุคหนาว?
Look, just chill out. We're gonna go get ready for the dance, and I'll see you there.แค่ทำเฉย เรากำลังจะไปเตรียม ความพร้อมสำหรับงานคืนนี้ และเราจะเจอกันที่นั่น
Stop telling me to chill out!เนเธ•เนˆเธ‰เธฑเธ™เธ„เธดเธ”เธงเนˆเธฒ
People who can chill and have a blast and people who can't... which is better?คนที่เยือกเย็นแต่มีไฟ กับพวกที่ไม่ใช่... แบบไหนดีกว่ากัน?
I need you to chill out and listen to me, okay?แม่เองนะ แม่อยากให้ลูกใจเย็นๆ และตั้งใจฟังที่แม่บอก เข้าใจมั้ย
And a man who fancies himself a god feels a very human chill crawl up his spine.สรรเสริญแด่ผู้พลีชีพ ! เซอร์สิสจะกล้าส่ง ผู้ใดมาอีก ?

chill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
料峭[liào qiào, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˋ, 料峭] spring chill in the air; cold
阿喀琉斯[Ā kā liú sī, ㄚ ㄎㄚ ㄌㄧㄡˊ ㄙ, 阿喀琉斯] Achilles (Greek hero)
阿奇历斯[Ā qí lì sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˋ ㄙ, 阿奇历斯 / 阿奇歷斯] Achilles
阿奇里斯[Ā qí lǐ sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˇ ㄙ, 阿奇里斯] Achilles, figure in Greek mythology, also spelled Akhilleus or Achilleus
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, 冷森森] chilling cold; cold and threatening
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, 刺骨] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold)
冷涩[lěng sè, ㄌㄥˇ ㄙㄜˋ, 冷涩 / 冷澀] cold and sluggish; chilly
萧瑟[xiāo sè, ㄒㄧㄠ ㄙㄜˋ, 萧瑟 / 蕭瑟] to rustle in the air; to rustle; to sough; bleak; desolate; chilly
跟腱[gēn jiàn, ㄍㄣ ㄐㄧㄢˋ, 跟腱] heel tendon of mammals; Achilles tendon

chill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アキレア[, akirea] (n) achillea (lat
アキレス[, akiresu] (n,adj-no) Achilles
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes)
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P)
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex
アキレス腱滑液嚢炎[アキレスけんかつえきのうえん, akiresu kenkatsuekinouen] (n) achillobursitis
アキレス腱炎[アキレスけんえん, akiresu ken'en] (n) (See 腱炎) achilles tendonitis; achilles tendinitis
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu
シリング[, shiringu] (n) (1) (also written as 志) shilling; (2) schilling (ger
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P)
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.)
チルド[, chirudo] (adj-f) (1) chilled; (n) (2) (See チルダ) tilde
チルドキャスチング[, chirudokyasuchingu] (n) chilled casting
チルドビーフ[, chirudobi-fu] (n) chilled beef
チルドロール[, chirudoro-ru] (n) chilled roll
チンチラ[, chinchira] (n) chinchilla
チンチラ兎[チンチラうさぎ, chinchira usagi] (n) chinchilla rabbit
メルゲーズ[, meruge-zu] (n) merguez (beef or lamb sausage with chilli) (ara
ラー油;辣油[ラーゆ(ラー油);らーゆ(辣油);らぜゆ(辣油), ra-yu ( ra-abura ); ra-yu ( ratsu abura ); razeyu ( ratsu abura )] (n) (uk) Chinese red chile oil (chile, chilli) (chi
冷え[ひえ, hie] (n) chilling exposure; (P)
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P)
冷え冷え[ひえひえ;ひえびえ, hiehie ; hiebie] (adv,n,vs,adv-to) feeling chilly; being fearful; cold
冷え腹[ひえばら, hiebara] (n) abdominal chills; diarrhea; diarrhoea
冷え込む[ひえこむ, hiekomu] (v5m,vi) to get colder; to get chilled; (P)
冷や(P);冷[ひや, hiya] (n) (1) (abbr) (See 冷や水・ひやみず) cold water; (2) (abbr) (See 冷や酒・ひやざけ) cold sake; (pref,adj-no) (3) cold; cool; chilled; unheated; (P)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
冷ややか(P);冷やか[ひややか, hiyayaka] (adj-na,n) (1) cold; chilly; cool; (2) indifferent; cold-hearted; surly; curt; composed; (P)
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful
冷剛[れいごう, reigou] (n) chilling (steel)
凍える[こごえる, kogoeru] (v1,vi) to freeze; to be chilled; to be frozen; (P)
南蛮辛子[なんばんがらし, nanbangarashi] (n) (obsc) (See 唐辛子) chili pepper (chile, chilli)
唐辛子(P);唐芥子;蕃椒[とうがらし(P);トウガラシ;とんがらし(唐辛子);ばんしょう(蕃椒), tougarashi (P); tougarashi ; tongarashi ( tougarashi ); banshou ( ban shou )] (n) (1) (See ピーマン) capsicum (Capsicum annuum, esp. the cultivated chili peppers); chili pepper (chile, chilli); cayenne; red pepper; (2) (ばんしょう only) Guinea pepper; (P)
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary
寒冷[かんれい, kanrei] (adj-na,n,adj-no) cold; coldness; chilliness; (P)
寒気[さむけ(P);かんき(P), samuke (P); kanki (P)] (n) (1) (さむけ only) chill; the shivers; shivering fit; (2) (usu. かんき) cold; coldness; cold air; (P)
寝冷え[ねびえ, nebie] (n,vs) get chilled while asleep; (P)
氷温[ひょうおん, hyouon] (n,adj-f) freezing temperature; chilling temperature
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly

chill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage FR: réfrigérer ; frigorifier
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen lon) EN: chill out FR: se relaxer ; décompresser
ครั่น[n.] (khran) EN: feel feverish ; get a chill FR:
ความเย็นยะเยือก[n. exp.] (khwām yen y) EN: chill FR:
เย็น[adj.] (yen) EN: cool ; fresh ; chill ; cold ; iced ; icy FR: frais ; froid
แช่เย็น[adj.] (chaēyen) EN: chilled ; frozen FR:
ชินชิล่า = ชินชิลล่า[n.] (chinchilā) EN: chinchilla FR: chinchilla [m]
เอ็นร้อยหวาย[n. exp.] (en røiwāi) EN: Achilles' tendon ; hamstring FR: tendon d'Achille [m]
เอ็นร้อยหวายอักเสบ[n. exp.] (en røiwāi a) EN: Achilles tendinitis ; Achilles tenosynovitis ; Achilles tendinopathy FR:
จุดอ่อน[n.] (jut-øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; loophole ; shortcoming ; demerit FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m] ; talon d'Achille [m]
แกงเผ็ด[n.] (kaēngphet) EN: spicy curry ; hot curry ; red curry ; spicy Thai curry with red chillies FR: curry rouge [m]
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som p) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies FR:
ไก่ผัดใบกะเพรา[n. exp.] (kai phat ba) EN: stir-fried chicken with basil ; chicken with basil and chillies FR:
การแช่แข็ง[n. exp.] (kān chaēkha) EN: chilling ; freezing FR:
ข้าวแช่[n.] (khāochaē) EN: chilled-rice set ; rice in jasmine-scented chilled water FR:
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ[n. exp.] (khāophat nā) EN: chilli paste fried rice ; fried rice with sausage and vegetables FR:
เขียวหวาน[n.] (khīowān) EN: curry with fresh chillies FR:
เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (khreūang th) EN: absorption chiller FR:
กุ้งผัดน้ำพริกเผา[n. exp.] (kung phat n) EN: stir-fried shrimp with Thai chilli paste FR:
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable ; Isan meat salad FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad with green vegetables and chillies ; spicy minced pork salad with roasted rice powder FR: salade de porc haché pimentée [f]
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies) ; spicy beef salad FR:
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies) FR:
เหลือง[n.] (leūang) EN: yellow chilli FR:
เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว = เมี่ยงก๊วยเตี๋ยว [n. exp.] (mīeng kuayt) EN: roll with vegetable and sweet chilli sauce FR:
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce FR: sauce pimentée [f]
น้ำพริกแกงคั่ว[n. exp.] (nāmphrik ka) EN: roasted chilli curry FR:
น้ำพริกกะปิ[n. exp.] (nāmphrik ka) EN: shrimp paste chilli sauce ; shrimp paste chili sauce (Am.) : shrimp paste chilli dip ; shrimp paste chili dip (Am.) FR:
น้ำพริกกะปิผักสด [n. exp.] (nāmphrik ka) EN: shrimp paste chilli sauce with fresh vegetables FR:
น้ำพริกหนุ่ม[n. exp.] (nāmphrik nu) EN: green chili dip ; spicy dip with mashed green chillies FR:
น้ำพริกปลา[n. exp.] (nāmphrik pl) EN: fish chilli sauce FR:
น้ำปลาพริก[n. exp.] (nāmplā phri) EN: fish sauce with chillies FR: sauce de poisson aux piments [f]
น้ำยา[n. exp.] (nāmyā = nam) EN: fish chilli sauce ; spicy sauce ; spice mixture FR:
อ่อง[n.] (ǿng) EN: kind of chilly sauce FR:
ผักแช่เย็น[n. exp.] (phak chaēye) EN: chilled vegetable FR:
ผักกาดหางหงส์ [n. exp.] (phak kāt hā) EN: Chinese cabbage Michilli FR:
ผัดพริก[v. exp.] (phat phrik) EN: fry with chilli FR: sauter aux piments
ผัดพริก[adj.] (phat phrik) EN: fried with chilli FR:
ผัดพริกขิงหมูกับถั่วฝักยาว[xp] (phat phrik ) EN: pork fried with chillies, ginger and string beans FR:
ผัดพริกขิงปลาดุกทอดกรอบ[xp] (phat phrik ) EN: stir-fried red chillies paste with deep fried catfish FR:

chill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kühl; kalt; frostig {adj} | kühler; kälter; frostiger | am kühlsten; am kältesten; am frostigstenchilly; chill | chillier; coolish | chilliest; coolest
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon
Achillessehne {f} | Achillessehnen
Kaltwassernetz {n}chilled water distribution net
Kühldeckensystem {n}chilled ceiling system
Kühlfleisch {n}chilled meat
Kühltheke {f}chilled distribution depot
Kühlwaren {pl}chilled goods
Schalenhartguss {m}chilled iron
Kälteaggregat {n}chiller unit
Schilling {m} | Schillinge
kalt {adv}chillingly
Chinchillakaninchen {n} [zool.]chinchilla rabbit
Chinchilla {n} [zool.]chinchilla
Frostigkeit {f}chill
frostig {adv}chilly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chill
Back to top