ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collage*, -collage-

collage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collage (n.) ศิลปการสร้างภาพจากชิ้นส่วนเล็กๆ ที่นำมาปะติดปะต่อกัน
collagen (n.) คอลลาเจน See also: สารที่พบในข้อต่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
collagen. เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่าง ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collageการปะติดความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
collagen fibreเส้นใยคอลลาเจน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collageภาพปะติด [TU Subject Heading]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's really funny. I don't have a nephew. No, this is a collage of a guy I saw outside Mina's apartment.สิ่งที่หลานชายอายุสามปีของคุณ วางทับกันเหรอ
But you should also know the collage is for sale.แต่คุณต้องรู้ไว้อย่างนะ พอดีมีไว้ขายน่ะ
Yeah. - Well you threw up in my hallway like a collage girl.นายอ้วกตรงทางเดินบ้านฉันยังกับสาวมหาลัย
I think the collage I made of us making collages would beg to differ.เกี่ยวกับพ่อกับฉันน่ะ ฉันไม่เห็นด้วยนะ
Looks like he's making some sort of collage or scrapbook or something.ดูเหมือนเขาจะทำสมุดรวมข่าว หรือสมุดภาพอะไรซักอย่าง
'You look rested' means you had collagen.'คุณมอง rested' หมายความว่าคุณมีคอลลาเจน
Mom, my lips are too thin. Can I please get collagen injections?แม่ ปากหนูมันบางไปอ่ะ หนูขอเงินไปฉีดคอลลาเจนหน่อยนะ
My collagen is wearing off.โอย คอลลาเจนของหนูดูท่าจะแย่แล้ว
Her desk was here, with pictures from magazines, collaged.โต๊ะของเธออยู่ตรงนี้ กับรูปภาพจากนิตยสาร
You talk, we listen, and maybe throw in a little therapeutic collage, whatever helps jump-start the healing.ใช่ คุณพูด, เราฟัง อาจจะจ้างนักบำบัดด้วย อะไรก็ตามที่ช่วยเยียวยาได้
I was halfway done with the collage.ฉันอุตส่าห์ทำไปได้ครึ่งทางแล้ว
We are all curious collages of everyone we've ever been influenced by, living or dead.เรามีความอยากรู้อยากเห็นทุกภาพ ตัดปะ ของทุกคนที่เราเคยได้รับอิทธิพล จาก, มีชีวิตอยู่หรือตาย

collage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胶原[jiāo yuán, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ, 胶原 / 膠原] collagen (protein)
胶原纤维[jiāo yuán xiān wéi, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 胶原纤维 / 膠原纖維] collagen fiber
胶原质[jiāo yuán zhì, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄓˋ, 胶原质 / 膠原質] collagen (protein)
骨胶原[gǔ jiāo yuán, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ, 骨胶原 / 骨膠原] collagen (protein)

collage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コラージュ[, kora-ju] (n) collage (fre
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper
貼り絵[はりえ, harie] (n) collage
コラーゲン[, kora-gen] (n) collagen (ger
フォトコラージュ[, fotokora-ju] (n) photocollage; photomontage
膠原病[こうげんびょう, kougenbyou] (n) collagen disease
膠原質[こうげんしつ, kougenshitsu] (n) (See コラーゲン) collagen

collage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาพตัดปะ[n. exp.] (phāp tat pa) EN: collage FR:
ตัดปะ[v. exp.] (tat pa) EN: do a collage FR:
การขึ้นของเครื่องบิน[n. exp.] (kān kheun k) EN: takeoff FR: décollage [m] ; envol [m]
คอลลาเจน[n.] (khønlājēn) EN: collagen FR: collagène [m]

collage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Collagen {f} | Collagen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collage
Back to top