ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cabaret

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cabaret*, -cabaret-

cabaret ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cabaret (n.) การแสดงบนเวที (เช่น การเต้นรำ)
English-Thai: HOPE Dictionary
cabaret(แคบ'บะเร) n. ภัตตาคารขนาดใหญ่ที่มีดนตรีและการแสดง,การแสดงฟลอร์โชว์
English-Thai: Nontri Dictionary
cabaret(n) คาบาเร่ต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cabaretสถานเริงรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานบันเทิง (n.) cabaret Syn. สถานเริงรมย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And prep school student and cabaret club girl, Mao-san.นิชิน่า นัตซึเมะ อายุ 21 ปี อาชีพอิสระ
Studying day after day... working at the cabaret club...ฉันรู้สึกถึง เลือดที่เร่าร้อนของวัยรุ่น เป็นอะไรไหม?
Uh, a truck driver... a cabaret singer...คนขับรถบรรทุก... นักร้องในคาบาเรต์
* Come to the cabaret *- น่าเบื่อ * มาเล่นละครเพลงกัน *
Are you kidding? Nazis and cabaret singers...ล้อเล่นป่าว นาซาสและคาบูเรส
What are you guys doing for cabaret tonight?แล้วคืนนี้พวกเธอทำอะไรสำหรับคาบาเร่
They're all doing this cabaret thing tonight. I wasn't even invited.พวกเค้ามีโชว์คาร์บาเล่ และฉันไม่ได้ถูกเชิญ
But then Olivia signed me up to do this cabaret thing with her and Blair.จริงเหรอ แต่โอลิเวียลงชื่อฉันไว้เกี่ยวกับคาบาเรต์กับเธอและแบลร์
But I told Olivia this morning that I wanted to apply to Tisch, and so she saw this cabaret thing, and she signed us up.เรื่องคาบาเร่ต์อะไรนี่ และเธอก็ลงชื่อพวกเราแล้ว
You're the one who signed up for this cabaret to box me out.คุณสมัครแสดงงานนี้ก็เพราะว่าต้องการเตะฉันออกไป
It looks like this cabaret just became a one-man show.ตอนนี้การแสดงจะกลายเป็นการโชว์เดี่ยวซะแล้ว
I'm not asking you to do cabaret for me.ฉันไม่ได้ขอร้องให้เธอแสดงเพื่อฉัน

cabaret ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフェキャバ[, kafekyaba] (n) cafe cabaret
キャバクラ[, kyabakura] (n) (abbr) cabaret club
キャバクラ嬢[キャバクラじょう, kyabakura jou] (n) (See キャバクラ) female cabaret club employee
キャバレー[, kyabare-] (n) cabaret (fre
キャバ嬢[キャバじょう, kyaba jou] (n) (See キャバクラ嬢) female cabaret club employee
夜の蝶[よるのちょう, yorunochou] (n) hostess (at a bar, cabaret, etc.)
風俗営業[ふうぞくえいぎょう, fuuzokueigyou] (n) (1) business offering food and entertainment; cabaret, club and restaurant business; (2) sex industry

cabaret ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาร์[n.] (bā) EN: bar FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f] ; bistrot [m] ; cabaret [m] (vx) ; troquet [m] (fam.) ; rade [f] (arg.) ; buvette [f]
คาบาเรต์[n.] (khābārē) EN: cabaret FR: cabaret [m]
ไซม่อน คาบาเร่ต์[TM] (Saimǿn Khāb) EN: Simon Cabaret FR:

cabaret ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabarett {n}cabaret (show); (satirical) show
Kabarettist {m}cabaret artist
Alpenbirkenzeisig {m} [ornith.]Lesser Redpoll (Carduelis cabaret)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cabaret
Back to top