ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

childbearing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *childbearing*, -childbearing-

childbearing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
childbearing (n.) การคลอดบุตร Syn. childbirth, vaginal birth, parturition
English-Thai: HOPE Dictionary
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
childbearingการมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childbearing Ageสตรีในวัยที่มีบุตรได้ [การแพทย์]

childbearing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entbindung {f}childbearing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า childbearing
Back to top