ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commerce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commerce*, -commerce-

commerce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commerce (n.) การค้าขายสินค้า See also: ธุรกิจการค้า Syn. business, trade
commerce (n.) การติดต่อสัมพันธ์ในสังคม
English-Thai: HOPE Dictionary
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) ,การร่วมประเวณี
English-Thai: Nontri Dictionary
commerce(n) การค้าขาย,การค้า,การพาณิชย์,วงการค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commerce, chamber of; chamber of commerceหอการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commerceการค้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขาย (n.) commerce See also: trade, business, commercial affair, sales Syn. การค้า, การแลกเปลี่ยน, การค้าขาย, การซื้อขาย
การแลกเปลี่ยน (n.) commerce See also: trade, business, commercial affair, sales Syn. การค้า, การค้าขาย, การซื้อขาย, การขาย
กิจการค้า (n.) commerce See also: trade, business, dealings Syn. การค้า, การค้าขาย, กิจการ, ธุรกิจ, ธุรกิจการค้า
ธุรกิจการค้า (n.) commerce See also: trade, business, dealings Syn. การค้า, การค้าขาย, กิจการ, ธุรกิจ
พาณิชยกรรม (n.) commerce See also: trade, business, dealing
พาณิชยการ (n.) commerce Syn. การค้าขาย, การพาณิชย์
พาณิชยศาสตร์ (n.) commerce
พาณิชย์ (n.) commerce See also: trade, business, commercial affair, sales Syn. การค้า, การแลกเปลี่ยน, การค้าขาย, การซื้อขาย, การขาย
กระทรวงพาณิชย์ (n.) Ministry of Commerce
ทรัพย์นอกพาณิชย์ (n.) things outside commerce See also: public treasures, public property Syn. สาธารณสมบัติ
พณ (n.) Ministry of Commerce Syn. กระทรวงพาณิชย์
พณ.บ. (n.) Bachelor of Commerce Syn. พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พาณิชยศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Commerce
พาณิชย์ (n.) Ministry of Commerce Syn. กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (n.) E-Commerce
อี-คอมเมิร์ช (n.) E-Commerce Syn. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Still, progress through commerce is logic.Still, progress through commerce is logic.
With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people.With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people.
It was Paul Hawkins book The Ecology of Commerce and I began to read The Ecology of Commerce, really desperate for inspiration and very quickly into that bookหนังสือของ พอล ฮอคินส์ ชื่อ นิเวศวิทยาของการค้า ผมเริ่มอ่าน เพราะกำลังควานหาแรงบันดาลใจอยู่พอดี
The chamber of commerce just called.ทางสามคมการค้าพึ่งจะโทรมา ...
Why did the chamr of commerce call?สมาคมการค้าโทรหาคุณเรื่องอะไร
Well, the chamber of commerce just called.อืมมม หอการค้าเพิ่งจะโทรมา
All units converge on Commerce entrance.เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย มุ่งหน้าไปยังย่านธุรกิจ
The commerce high school kids are always fighting the manufacturing high school kids.เด็กเมืองก็ต้องสู้กับเด็กบ้านนอก
Well, I guess the union of commerce and culture is not always so unified.ผมว่าสหภาพการค้า กับวัฒนธรรม - บางทีก็ไปกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
I wanted to give the folks in the future a real snapshot, one that isn't in their stupid chamber of commerce booklets.ผมอยากให้คนในอนาคต ได้รับรุ้เรื่องจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่เห็นจากหนังสือของหอการค้า บ้าๆนั่น
Yeah, Lena's on a short list for a position in the commerce department in D.C., so we're celebrating.ใช่ ลีน่ามีชื่อผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งในกระทรวงพาณิชย์ที่ดีซี เลยว่าจะฉลองกันหน่อย
This was a gift from the Gotham Chamber of Commerce for years of service.นี่เป็นของขวัญ จากหอการค้าเมืองก็อตแธม

commerce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, 孵化] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing)
商学[shāng xué, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ, 商学 / 商學] business studies; commerce as an academic subject
商业中心[shāng yè zhōng xīn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 商业中心 / 商業中心] business center; commerce center
商业[shāng yè, ㄕㄤ ㄧㄝˋ, 商业 / 商業] business; trade; commerce
商会[shāng huì, ㄕㄤ ㄏㄨㄟˋ, 商会 / 商會] chamber of commerce
[shāng, ㄕㄤ, 商] commerce; to consult; quotient
[mào, ㄇㄠˋ, 贸 / 貿] commerce; trade
商务[shāng wù, ㄕㄤ ˋ, 商务 / 商務] commercial affairs; commercial; commerce; business
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, 交割] delivery (commerce)
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ˋ ㄅㄨˋ, 商务部 / 商務部] Department of Trade; Department of Commerce
工商[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, 工商] industry and commerce
商贸[shāng mào, ㄕㄤ ㄇㄠˋ, 商贸 / 商貿] trade and commerce

commerce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトリックコマース[, erekutorikkukoma-su] (n) {comp} electric commerce
エレクトロニックコマース[, erekutoronikkukoma-su] (n) {comp} electronic commerce
コマース[, koma-su] (n) {comp} commerce
コマースサーバー[, koma-susa-ba-] (n) {comp} commerce server
互市[ごし, goshi] (n) trade; commerce
商学部[しょうがくぶ, shougakubu] (n) business school (in a university); faculty of commerce
商工会議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] (n) Chamber of Commerce and Industry; (P)
州際通商委員会[しゅうさいつうしょういいんかい, shuusaitsuushouiinkai] (n) Interstate Commerce Commission
日商[にっしょう, nisshou] (n) (abbr) (See 日本商工会議所) The Japan Chamber of Commerce and Industry; JCCI
日本商工会議所[にっぽんしょうこうかいぎしょ, nipponshoukoukaigisho] (n) The Japan Chamber of Commerce and Industry; JCCI
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
交易[こうえき, koueki] (n,vs) trade; commerce; (P)
商品[しょうひん, shouhin] (n) commodity; article of commerce; goods; stock; merchandise; (P)
恵比寿(P);恵比須;戎;夷;蛭子[えびす(P);ゑびす(恵比寿;恵比須);えべす(恵比須);ひるこ(蛭子), ebisu (P); ebisu ( ebisu ; ebisu ); ebesu ( ebisu ); hiruko ( ebisu )] (n) (See 七福神) Ebisu (god of fishing and commerce); (P)
稼業[かぎょう, kagyou] (n) trade; business; commerce; occupation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce
コマース[こまーす, koma-su] commerce
電子商取引[でんししょうとりひき, denshishoutorihiki] electronic commerce
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
商品[しょうひん, shouhin] Thai: สินค้า English: article of commerce

commerce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอการค้า[n.] (høkānkhā) EN: chamber of commerce FR: chambre de commerce [f]
หอการค้าจังหวัด[n. exp.] (høkānkhā ja) EN: provincial chamber of commerce FR:
หอการค้าจังหวัด...[n. exp.] (Høkānkhā Ja) EN: … Chamber of Commerce FR:
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Chachoengsao Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Chachoengsao [f]
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Chiangmai Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Chiangmai [f]
หอการค้าจังหวัดเชียงราย[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Chiangrai Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Chiangrai [f]
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Khonkaen Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Khonkaen [f]
หอการค้าจังหวัดลำปาง[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Lampang Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Lampang [f]
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Nakhonratchasima Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Nakhonratchasima [f]
หอการค้าจังหวัดสงขลา[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Songkhla Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Songkhla [f]
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Surin Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Surin [f]
หอการค้าจังหวัดตาก[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Tak Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce deTak [f]
หอการค้าไทย[org.] (Høkānkhā Th) EN: Thai Chamber of Commerce FR:
หอการค้าไทย-จีน[org.] (Høkānkhā Th) EN: Thai-Chinese Chamber of Commerce FR:
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
การอำนวยความสะดวกทางการค้า[n. exp.] (kān amnūay ) EN: trade facilitation ; trade concessions FR: facilitation du commerce [f]
การค้า[n.] (kān khā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
การค้าชายแดน[n. exp.] (kān khā chā) EN: FR: commerce frontalier [m]
การค้าขาย[n.] (kān khākhāi) EN: trade ; commerce ; business FR: commerce [m] ; affaires [fpl]
การค้าของโลก[n. exp.] (kān khā khø) EN: world trade FR: commerce mondial [m]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kān khā khø) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
การค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kān khā raw) EN: international trade ; foreign trade FR: commerce international [m]
การค้าต่างประเทศ[n. exp.] (kān khā tān) EN: FR: commerce extérieur [m]
การค้ายาเสพติด[n. exp.] (kān khā yās) EN: drug trade ; drug trafficking FR: commerce de la drogue [f]
การพาณิชย์[n. exp.] (kān phānit) EN: commerce ; trade FR:
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires
ค้าของหนีภาษี[v. exp.] (khā khøng n) EN: trade in smuggled goods FR: pratiquer le commerce de contrebande
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[org.] (Khø Toklong) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
กิจการค้า[n. exp.] (kitjakān kh) EN: commerce ; trade ; business ; dealings FR: commerce [m] ; business [m] ; activité de vente [f]
กระทรวงพาณิชย์[org.] (Krasūang Ph) EN: Ministry of Commerce ; Commerce Ministry FR: ministère du Commerce [m]
กรมการค้าต่างประเทศ[org.] (Krom Kān Kh) EN: Foreign Trade Department ; Department of Foreign Trade FR: département du Commerce extérieur [m]
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย[org.] (Mahāwitthay) EN: University of theThai Chamber of Commerce (UTCC) FR:
องค์การการค้าโลก[org.] (Ongkān Kānk) EN: World Trade Organization (WTO) FR: Organisation mondiale du commerce (OMC)
ปริมาณการค้าของโลก[n. exp.] (parimān kān) EN: world trade volume FR: volume du commerce mondial [m]
พาณิชย์[n.] (phānit) EN: commerce ; trade ; business ; commercial affair ; sales FR: commerce [m] ; affaire [f]
พาณิชย์[n. prop.] (Phānit ) EN: Ministry of Commerce FR:
พาณิชยกรรม[n.] (phānitchaya) EN: trade ; commerce ; commercial affairs FR: commerce [m]
พาณิชยการ[n.] (phānitchaya) EN: commerce ; business ; trade FR: commerce [m]

commerce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handelsüblich {adj}customary in the trade; customary in commerce
Wirtschaftsminister {m}Secretary of Commerce [Am.]
handelsüblich {adj}usual in the trade; usual in commerce
Handelsregister {n}commercial register; register of commerce; companies' register

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commerce
Back to top