ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cinch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cinch*, -cinch-

cinch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cinch (vt.) ทำให้แน่ใจ (คำสแลง)
cinch (vt.) มัดด้วยสายรัด (บนหลังสัตว์)
cinch (n.) สายรัดถุงหรือกระสอบบนหลังสัตว์
cinch (n.) สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน (คำสแลง)
English-Thai: HOPE Dictionary
cinch(ชินช) n. สายคาด,สายคาดท้อง,สายคาดอานม้า,สิ่งที่แน่นอนและง่าย,ผู้ที่จะชนะแน่นอน
cinchona(ซินโค'นะ) n. ต้นชิงโคนาที่เปลือกของมันมีควินิน,เปลือกต้นซิงโคนา, See also: cinchonic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
cinch(vt) รัดแน่น
cinchona(n) ต้นซิงโคนา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cinchonaซินโคน่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซิงโคนา (n.) cinchona Syn. ต้นควินิน
ต้นควินิน (n.) cinchona
quinine (n.) สารอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่งจากเปลือกต้น cinchona
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a cinch for a scholarship.แต่เธอก็ขอทุนได้นี่นา
It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS.ผมอ่านพิกัดจากอุปกรณ์สำรวจจีพีเอส
Should simply cinch it.มันควรจะช่วยให้เข้าได้ง่ายขึ้น
I mean, this would be a cinch if I could call Youssef back at headquarters, but Youssef doesn't exist anymore, and neither do we.หมายความว่า เราจะทำได้แน่ หากเราสามารถโทรเรียก ยูสเซฟ จากสำนักงานใหญ่ได้ แต่ยูสซูฟไม่มีตัวตนแล้ว เช่นเดียวกันกับพวกเรา
Those horses have had work done. + maybe you wanna take the cinch sack off before you meet Peach.Those horses have had work done. บางทีเธออยากจะเอาถุงนั่นออกก่อนจะเจอพีช
Just cinch this teeny-tiny little waist here. Okay.ยังไงก็ไม่ หาคนอื่นไป
Oh, no... you're a cinch for Arkham.โอ้ย ไม่อ่ะ อย่างแกได้ไปArkhamเเน่นอน
Cinch him up good. You ain't so big now, are you?ผูกให้แน่นเลย นายตัวไม่โตเท่าไรแล้ว ,รู้ไหม?
Cinch that train!มัดชายกระโปรงนั่นซะ!
Any woman can do as much by cinching her bust and pouting her lips.ผู้หญิงคนไหนก็ทำได้มากกว่า บีบหัวนมกับเลียริมฝีปาก
Relax. Handcuffs are a cinch.ใจเย็น กุญแจมือน่ะเรื่องง่ายๆ
When you yelled, "Hey," I thought you cinched it right there.ตอนที่นายทักเธอฉันนึกว่าจะแน่นอนแล้วซะอีก

cinch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不在话下[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, 不在话下 / 不在話下] be nothing difficult; be a cinch
金鸡纳[jīn jī nà, ㄐㄧㄣ ㄐㄧ ㄋㄚˋ, 金鸡纳 / 金雞納] Cinchona ledgeriana; the quinine tree
金鸡纳树[jīn jī nà shù, ㄐㄧㄣ ㄐㄧ ㄋㄚˋ ㄕㄨˋ, 金鸡纳树 / 金雞納樹] Cinchona ledgeriana; the quinine tree

cinch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
屁の河童[へのかっぱ, henokappa] (n) (See 河童の屁) something easy to do; cinch
御茶の子;お茶の子[おちゃのこ, ochanoko] (n) a cinch
朝飯前[あさめしまえ, asameshimae] (exp,adj-na,n) trivial matter; cinch to do; easy as pie; it's a piece of cake
河童の屁[かっぱのへ, kappanohe] (n) a cinch
キナ皮;規那皮[キナひ, kina hi] (n) cinchona bark
規那(ateji)[キナ, kina] (n) (uk) cinchona (dut
規那丁幾[キナチンキ, kinachinki] (n) (uk) tincture of cinchona

cinch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้วย ๆ = กล้วยๆ[n.] (klūay-klūay) EN: a piece of cake ; child's play ; cinch ; breeze FR: un jeu d'enfant [m] ; formalité [f]
ซิงโคนา = ซิงโคน่า[n.] (singkhōnā) EN: Cinchona FR: Cinchona
ต้นควินิน[n. exp.] (ton khwinin) EN: cinchona succirubra FR: cinchona succirubra

cinch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sattelgurt {m}cinch [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cinch
Back to top