ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collarbone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collarbone*, -collarbone-

collarbone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collarbone (n.) กระดูกไหปลาร้า Syn. clavicle
English-Thai: HOPE Dictionary
collarbone(คอล'ละโบน) n. กระดูกไหปลาร้า
English-Thai: Nontri Dictionary
collarbone(n) กระดูกไหปลาร้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดูกไหปลาร้า (n.) collarbone See also: clavicle
ไหปลาร้า (n.) collarbone See also: clavicle Syn. กระดูกไหปลาร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll recover, but she has a concussion, broken collarbone and internal bleeding.เธอดีขึ้นแล้ว,แต่กระดูกไหปลาร้าเธอหัก/Nและตกเลือดข้างใน
You know better than me, but I recall Mike showing up for roll call with a collarbone sticking through his skin.คุณรู้ดีกว่าผม แต่ผมจำตอนที่เขามาแถวเช็คชื่อ ..พร้อมกับกระดูกไหปลาร้าทะลุจากผิว
Of course, if you can't pay the bills, some Union man will break into your house in the middle of the night, slice you open from the collarbone to the pelvis with a scalpel and reclaim our property.แน่นอนครับ ถ้าคุณไม่จ่ายค่างวด คนจากสมาพันธ์จะบุกเข้าไป ที่บ้านคุณตอนกลางดึก ผ่าคุณจากกระดูกไหปลาร้า จนถึงเชิงกรานด้วยมีดผ่าตัด
There's a wound on her throat... just above the left collarbone.จากแผลที่ลำคอ เหนือกระดูกคอด้านซ้าย
I think I broke my collarbone.หนูคิดว่ากระดูกไหปลาร้าหักล่ะ
He broke his collarbone. We were in the ER all night.จะเป็นรูปใหญ่, จะเป็นรูปเล็ก
It's lodged in your collarbone.มันติดในไหปลาร้าขอแกว๊ะ
His medical records list a bunch of childhood injuries, including two spiral fractures of the forearm and one broken collarbone.ประวัติการใช้ยาเขา มียาที่ใช้รักษาบาดแผลตอนเป็นเด็ก เพราะกระดูกหักที่แขน 2 ที่
All too well. I still carry a token of his esteem from navel to collarbone.ดีเกินไป ข้ายังมีของดูต่างหน้าจากเขาอยู่เลย
When you left me at the ER, I had three smashed fingers five teeth out, a broken wrist, nose, cheekbone, collarbone.ตอนที่นายทิ้งฉันไว้ที่ห้องฉุกเฉิน ฉันมี นิ้วที่หักสามนิ้้ว ฟันหลุดห้าซี่,มีการหักที่ข้อมือ,จมูก กระดูกแก้ม,ไหปลาร้า
You've shattered your collarbone, broken four ribs and dislocated your pelvis.คุณได้ทำลายกระดูกไหปลาร้าของคุณเสีย สี่ซี่โครงและกระดูกเชิงกรานของคุณเคล็ด.
What we ended up having to do was hook the needle right under the collarbone.สุดท้ายเราต้องปักเข็ม ไว้ใต้ไหปลาร้า

collarbone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锁骨[suǒ gǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨˇ, 锁骨 / 鎖骨] collarbone; clavicle

collarbone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鎖骨[さこつ, sakotsu] (n,adj-no) collarbone; clavicle

collarbone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: collarbone ; clavicle FR: clavicule [f]
รากขวัญ[n.] (rākkhwan) EN: collarbone FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collarbone
Back to top