ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chameleon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chameleon*, -chameleon-

chameleon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chameleon (n.) คนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
chameleon (n.) สัตว์จำพวกกิ้งก่า
English-Thai: HOPE Dictionary
chameleon(คะมี'เลียน) n. สัตว์จำพวกกิ้งก่า มันเปลี่ยนสีผิวได้
English-Thai: Nontri Dictionary
chameleon(n) กิ้งก่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะปอม (n.) chameleon See also: tree lizard Syn. ปอม
กิ้งก่า (n.) chameleon See also: tree lizard Syn. ปอม, กะปอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The chameleon is known for camouflageคาเมลอน เป็นที่รู้จักกันว่าพรางตา
'Cause this chameleon thing, it seems to need time with its victim in order to mimic its soul.เพราะว่า คาเมเลี่ยน มันต้องใช้เวลาร่วมกับเหยื่อ เพื่อที่จะเปลี่ยนร่าง
You're saying that you haven't seen one of these chameleon deals since the Reagan administration.คุณบอกว่า คุณไม่เห็นไอ้ตัวพวกนี้ ตั้งแต่สมัยที่ เรแกน ยังเป็น ปธน.
Or the chameleon thing.ไม่ก็ตัวคาเมเลี่ยนเป็นคนตัด
Not until we're absolutely sure this chameleon is dead.จนกว่า เราจะรู้แน่ว่า เจ้าคาเมเลี่ยนตายแล้ว
We'll know who the chameleon is if we find the body.เราจะรู้ว่า ใครคือคาเมเลี่ยน ถ้าเราเจอศพ
The chameleon took his shape.คาเมเลี่ยนเอาร่างเขาไป
The chameleon isn't a thing.มนุษย์กิ้งก่า ไม่ใช่สัตว์
We need to figure out who the chameleon is...เราจำเป็นต้องหาว่า ใครเป็นมนุษย์กิ้งก่า...
Who the chameleon is, and what we're gonna do with him.และ สิ่งที่เราจะทำกับเขา
We can't really know what the chameleon knew about the person that it took.พวกเรา ไม่แน่ใจนักว่า มนุษย์กิ้งก่า รู้อะไร เกี่ยวกับคนที่มันกลายร่างเป็น
The chameleon would want to go to the mainland.เพราะ มนุษย์กิ้งก่า จะต้องอยากขึ้นแผ่นดินใหญ่แน่

chameleon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, 蜥] chameleon; Eumeces latiscutatus
[yì, ㄧˋ, 蜴] chameleon; Eumeces latiscutatus
变色龙[biàn sè lóng, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, 变色龙 / 變色龍] chameleon

chameleon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノール[, ano-ru] (n) anole; American chameleon
アノールトカゲ[, ano-rutokage] (n) anole; American chameleon
十薬;毒痛み;蕺草(oK)[どくだみ;じゅうやく(十薬);ドクダミ, dokudami ; juuyaku ( juu kusuri ); dokudami] (n) (uk) chameleon plant (Houttuynia cordata)
カメレオン[, kamereon] (n) chameleon; (P)
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon

chameleon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะปอม[n.] (kapøm) EN: chameleon ; tree lizard FR: caméléon [m]
กะปอมขาง[n.] (kapømkhāng) EN: chameleon ; tree lizard FR: caméléon [m]
คามีเลียน[n.] (khāmīlīen) EN: chameleon FR: caméléon [m]
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: chameleon ; tree lizard FR: caméléon [m]
กิ้งก่าคาเมเลี่ยน[n. exp.] (kingkā khām) EN: chameleon FR: caméléon [m]
ก้อยกะปอม[n. exp.] (køi kapøm) EN: spicy grilled chameleon salad ; spicy lizard salad FR:
ปอม[n.] (pøm) EN: chameleon FR: caméléon [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chameleon
Back to top