ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cellphone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cellphone*, -cellphone-

cellphone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cellphone (n.) โทรศัพท์มือถือ Syn. mobile phone, cellular phone
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือถือ (n.) cellphone See also: mobile phone Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But your cellphone was turned offแต่คุณปิดมือถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Huh, where's the cellphone I gave you? Ah, that...อย่าทำให้พระ "มีสามหน้า" ได้ไหม (จริงๆต้องพูดว่า คนที่มีความอดทนอย่างพระยังให้โอกาสได้แค่ 3 ครั้ง)
Why don't you call Amanda's cellphone again, see if we can head her off the pass.ลองโทรเข้ามือถือของอแมนด้าอีกทีสิ เราจะปล่อยให้เธอไปไม่ได้นะ
I already left her three voice messages, she just turned her cellphone off.ฉันฝากข้อความไว้ตั้ง3ครั้ง เธอปิดมือถือไปแล้วอ่ะ
I wanted to ask you, how did you get my cellphone number anyway?ผมอยากรู้ว่าคุณไปเอาเบอร์มือถือใหม่ ของผมมาจากไหน
The cellphone is off, so record your message after beep sound, you have to pay the money for call.มือถือที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาฝากข้อความหลังเสียงสัญญาณ คุณจะต้องจ่ายในการโทรออกครั้งนี้
The doctor had just gotten off his cellphone when he stepped in front of that bus.ดร.เจนนิ่ง,คุยมือถืออยู่ ตอนที่เขาเดินไปให้รถชน
A dead drug dealer's cellphone from me?จ่า นายซ่อนมือถือ พ่อค้ายาที่ตายแล้วจากฉันทำไม
How can I not have my cellphone over breakช่วงพักก็ไม่เห็นโทรศัพท์เลยอ่ะ
Um, I'm the owner of the cellphone you foundเอ่อ ฉันเป็นเจ้าของโทรศัพท์ที่คุณเจอน่ะค่ะ
Oh, now I know why my cellphone bills are so high.เพราะเขาทิปเด็กเสริฟชาทีละร้อยดอลล่านี่เอง
Why would he turn his cellphone off if he knew I was gonna call him?ฉันตีเข่าผู้ชายอินเดี้ยนเข้าที่เป้า ตลกมาก
I mean,he was wearing a cellphone on his belt.หมายถึง หมอนั่นเหน็บมือถือไว้ที่เข็มขัดนะ

cellphone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大哥大[dà gē dà, ㄉㄚˋ ㄍㄜ ㄉㄚˋ, 大哥大] cellphone

cellphone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
バリサン[, barisan] (n) (from バリバリ三本) "three bars" of cellphone reception; good cellphone reception
プリペイド式携帯電話[プリペイドしきけいたいでんわ, puripeido shikikeitaidenwa] (n) prepaid cellphone
携帯小説;ケータイ小説;ケイタイ小説[けいたいしょうせつ(携帯小説);ケータイしょうせつ(ケータイ小説);ケイタイしょうせつ(ケイタイ小説), keitaishousetsu ( keitai shousetsu ); ke-tai shousetsu ( ke-tai shousetsu ); keitai] (n) cellphone novel
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera)
受信音[じゅしんおん, jushin'on] (n) ringtone (of mobile phones, portable phones, cellphones, etc.)
白ロム;白ROM[しろロム, shiro romu] (n) contract-free mobile phone; unprogrammed cellphone; mobile telephone without an assigned number

cellphone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้านขายโทรศัพท์มือถือ[n. exp.] (rān khāi th) EN: cellphone store FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cellphone
Back to top