ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carrot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carrot*, -carrot-

carrot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carrot (n.) แครอท See also: พืชชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายหัวผักกาด มีสีส้ม
carrot top (sl.) คำเรียกคนที่มีผมสีแดงหรือสีทอง
carrottop (n.) คนที่มีผมแดง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. redhead, redheader
carroty (n.) ที่มีสีส้ม (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
carrot(แค'เริท) n. หัวผักกาดแดง
English-Thai: Nontri Dictionary
carrot(n) หัวแครอท,หัวผักกาดแดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carrotแครอต [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Carrot and Mr. Lettuce had a terrible auto accident. You know what the doctor said at the hospital?แคร็อตกับกะหล่ำประสบอุบัติเหตุ หมอจะพูดว่ายังไง
I asked you to please fish out all the little carrot squares.ผมขอให้คุณตักพวกแครอทออกไปให้หมดแล้วไม่ใช่หรอ
MOLINA: Egg shells, carrot tops.ไปอีกคัน อีกคันนึง ไปกันเถอะ
Give her a carrot and put her on a roller coaster.งั้นต่อไปก็ให้ลูกกินแครอท แล้วพาไปนั่งรถไฟเหาะสิ
Can you get me Carrot Top's autograph?คุณไปขอสายเซ็นของ แครอท ท๊อปให้ผมได้ไหม?
We don't want to miss the Late Show with Carrot Top!เราไม่อยากพลาด โชว์ยามค่ำของ แคเร็ท ท๊อป
Peanut butter chip, carrot cake and red velvet.หน้าเนยถั่ว แครอท แล้ววอลเลตแดง
Unless you have the carrot power.นอกเสียจากเธอมี แครอททรงพลัง
So just find me a carrot that'll get them to move, otherwise it's gonna have to be all stick.ที่จะทำให้เดินหน้าต่อได้ ฉันจะทำทั้งหมด เข้าจั้ย!
That was Carrot Top funny compared to this comedic tour de force. JESSIE:นั่นมันกระจอก ถ้าเทียบกับนี่
Heart-healthy vegan carrot soup with whole grain croutons, and you'd better eat all of it.ซุปแครอทมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ เสิร์ฟพร้อมขนมปังกรอบธัญพืช พ่อควรทานให้หมดนะครับ
And one order of carrot cake a la mode, topped with, quote,เธญเธฐเน„เธฃเธ›เธฃเธฐเธกเธฒเธ“เธซเธ™เธถเนˆเธ‡เนƒเธ™เธ™เธตเน‰เธซเธฃเธทเธญเน„เธกเนˆ เธกเธฑเธ™เธ”เธนเธ™เนˆเธฒเธ•เธทเนˆเธ™เน€เธ•เน‰เธ™

carrot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡萝卜[hú luó bo, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 胡萝卜 / 胡蘿卜] carrot

carrot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
紅葉卸し;紅葉おろし[モミジオロシ;もみじおろし, momijioroshi ; momijioroshi] (n) whole daikon with a chile pepper notched inside and then grated; grated daikon and grated carrot mixed together
胡蘿蔔[こらふ, korafu] (n) (obsc) (See 人参) carrot
金美人参[きんびにんじん, kinbininjin] (n) (See 人参,島人参) type of yellow carrot grown in Okinawa
飴と鞭[あめとむち, ametomuchi] (exp,adj-no) carrot and the stick policy
黒人参[くろにんじん;クロニンジン, kuroninjin ; kuroninjin] (n) (uk) wild carrot (Daucus carota); Queen Anne's lace
キャロット[, kyarotto] (n) (1) carrot; (2) calotte (type of hat) (fre
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish)
人参[にんじん, ninjin] (n) (1) carrot; (2) (See 朝鮮人参) Asian ginseng (Panax ginseng); (P)
桂剥き[かつらむき, katsuramuki] (n) (uk) rotary cutting; thinly slicing into a long strip (e.g. daikon, carrot, wood for plywood, etc.)
筑前煮[ちくぜんに, chikuzenni] (n) chicken stew with taro, carrot, burdock, etc.
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder

carrot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบบี้แครอท[n. exp.] (bēbī khaērǿ) EN: baby carrot FR:
แครอท[n.] (khaērǿt) EN: carrot FR: carotte [f]
เค้กแครอท[n. exp.] (khēk khaērǿ) EN: carrot cake FR: gâteau aux carottes [m]
แครอทหั่นเต๋า[n. exp.] (khaērǿt han) EN: diced carrots FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carrot
Back to top