ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commando

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commando*, -commando-

commando ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commando (n.) สมาชิกของหน่วยจู่โจม See also: สมาชิกของหน่วยรบเฉพาะกิจ, สมาชิกหน่วนคอมมานโด Syn. paratrooper, raider, soldier
commando (n.) หน่วยจู่โจม See also: หน่วยรบเฉพาะกิจ, หน่วยคอมมานโด Syn. army
English-Thai: HOPE Dictionary
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
English-Thai: Nontri Dictionary
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอมมานโด (n.) commando Syn. หน่วยรบเฉพาะกิจ
หน่วยรบเฉพาะกิจ (n.) commando
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's ex-Special Forces. Headed a commando unit.เขาเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษ.
Dad, I'm pretty sure he's going commando under...พ่อ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นหน่วยคอมมานโด
What kind of sick bastard goes commando underneath another man's robe?คนเลวแบบไหนที่ไปคอมมาโด ภายใต้เสื้อคลุมคนอื่น
But drop a commando one man, with just a bag of this and he could melt right through 4 inches of solid steel and destroy that gun forever.แต่... หน่วยคอมมานโด ผู้ชายคนหนึ่ง แค่จากถุงนี้
I may as well have gone commando and held my party at Nyla's burger basket.ฉันเคยทำตัวลุยดะเหมือนหน่วยคอมมานโด แถมยัง จัดปาร์ตี้ที่ Nylar's burger basket
Looks like one of those new commando droids.ดูท่าจะเป็นดรอยด์จู่โจมรุ่นใหม่นะ
The Republic base is still transmitting the all-clear signal, but for some reason, our commando droids are not responding.ฐานของสาธารณรัฐยังคงส่งสัญญาณ เหตุปกติ แต่ไม่รู้ทำไม ดรอยด์จู่โจมของเรา ถึงไม่ตอบกลับ
The remaining 20 Changshan soldiers will be the commando unitทหารเสียงสัน 20คนที่เหลือ เป็นหน่วยบุกทลวง
Got a visual on a heavily-armed commando unit led by juma himself.พบกับกองกำลังติดอาวุธหนัก หน่วยคอมมานโดนำโดยจูม่าเอง
Got a visual on a heavily armed commando unit lead by Juma himself.และเห็นกองกำลังติดอาวุธหนัก นำโดยจูม่าเอง
Look, I appreciate this whole military commando act, but I'm new at this, and frankly, this is a bit much.ฟังนะ ฉันชื่นชมการฝึกคล้ายกับทหารแบบนี้ แต่ฉันเพิ่งจะเริ่ม และขอบอกด้วยใจจริงว่ามันมากไป A มากเกินไป
Now get the fuck up out my way. It stands for Operation Werwolf, some kind of secret Nazi commando force from World War II.เพราะฉะนั้น หลบไปซะ ดูเหมือนว่าจะเป็นปฏิบัติการพวกมนุษย์หมาป่า

commando ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突击队[tū jī duì, ㄊㄨ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, 突击队 / 突擊隊] commando
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 别动队 / 別動隊] special detachment; commando; an armed secret agent squad

commando ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊撃隊[ゆうげきたい, yuugekitai] (n) commando unit
コマンド[, komando] (n) (1) {comp} (computer) command; (2) commando; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コマンド[こまんど, komando] command, commando

commando ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอมมานโด = ค็อมมานโด[n.] (khømmāndō =) EN: commando FR: commando [m]
ทหารกล้า[n. exp.] (thahān klā) EN: FR: commando [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commando
Back to top