ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catch*, -catch-

catch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch (n.) การจับ
catch (vt.) เกี่ยว Syn. grip, hook
catch (vt.) เข้าใจ Syn. comprehend, understand
catch (vt.) จับ See also: ตะครุบ, ฉวยจับ Syn. capture, seize
catch (vt.) จับได้ Syn. capture
catch (vt.) ชะงัก Syn. check, restrain
catch (vt.) ดึงดูด Syn. attract
catch (vt.) ดู Syn. see
catch (vt.) ได้ยิน Syn. hear
catch (vt.) ได้รับ Syn. receive
catch (vi.) ติดไฟ Syn. take fire
catch (vt.) ตี Syn. hit, strike
catch (vt.) ทำให้แน่น Syn. fasten
catch (vt.) มาทัน (รถไฟ ฯลฯ) Syn. reach
catch (vt.) รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส Syn. perceive
catch (n.) สิ่งที่จับได้
catch (n.) สิ่งที่ทำทำติดอยู่ เช่น กลอนประตู
catch (vt.) หลอกลวง Syn. deceive, trick
catch (n.) อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่ Syn. snag
catch alight (phrv.) วางเพลิง See also: เผา, จุดไฟเผา Syn. place to, put to, set alight, set on, set to
catch at (phrv.) จับพิรุธได้ในเรื่อง See also: จับได้เกี่ยวกับ, ค้นพบ Syn. grab at
catch at a straw (phrv.) พยายามช่วยตัวเองให้อยู่รอด See also: พยายามตะเกียกตะกาย Syn. grab at
catch cold (idm.) เป็นหวัด See also: ติดหวัด
catch crop (n.) พืชโตเร็วที่ปลูกแซมระหว่างแถวของพืชอื่น Syn. quick-growing crop
catch fire (idm.) ลุกติดไฟ See also: ติดไฟ, ไฟไหม้
catch flat-footed (phrv.) จับได้อย่างไม่ทันตั้งตัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: ถูกตามจับได้ (อย่างคาดไม่ถึง)
catch hold of (phrv.) ยึด See also: คว้า, จับ Syn. get of
catch in (phrv.) ติดอยู่กับ See also: เกี่ยวอยู่กับ
catch in (phrv.) พบโดยบังเอิญ (ที่บ้าน, ที่ทำงานหรือที่อื่นๆ) Syn. catch out
catch in (phrv.) ผูกให้แน่น (เพื่อให้เล็กลง) Syn. catch up
catch it (idm.) โดนลงโทษ (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีปัญหา
catch napping (idm.) พบว่านอนหลับ
catch napping (idm.) จับได้ว่าทำผิด (คำไม่เป็นทางการ) See also: ค้นพบว่าทำผิด
catch of (phrv.) ยึด See also: คว้า, จับ Syn. catch hold of, get of
catch off (phrv.) ทำให้แปลกใจ (เพราะคาดไม่ถึง) Syn. throw off
catch on (phrv.) เข้าใจ Syn. latch on
catch on (phrv.) ได้รับความนิยม See also: กลายเป็นที่รู้จักกันดี Syn. take on
catch on (phrv.) เข้าใจสิ่งที่พูด (คำพูดตลก) Syn. latch on
catch out (phrv.) จับได้ว่าทำผิด (โกหก, ขี้โกงฯลฯ)
catch phrase (n.) วลีที่พูดหรือใช้กันแพร่หลาย Syn. catchphrase, catchword
English-Thai: HOPE Dictionary
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcher(แคช'เชอะ) n. คนจับ,สิ่งที่จับ
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catchmentn. ที่กักน้ำ,อ่างกักน้ำ,น้ำที่กักไว้
catchpitบ่อหรือท่อที่ใช้รับน้ำฝน
catchup(แคท'ชัพ) น้ำซอสชนิดข้น, Syn. ketchup
catchweight(แคช เวท) n. น้ำหนักที่เลือกได้
catchwordn. คำอ้างอิง,คำขวัญ,คำหัวข้อของพจนานุกรม,คำนำหน้า
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
English-Thai: Nontri Dictionary
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
catcher(n) ผู้จับ,ผู้ดัก,สิ่งที่จับ
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ,ที่กักเก็บน้ำ
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
catch phrase; catchwordคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catchment area๑. พื้นที่รับน้ำ๒. บริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchword; catch phraseคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catchesจับไข้ [การแพทย์]
Catchingเบสบอล [การแพทย์]
catchmentcatchment, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
catchment areacatchment area, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะกร่อม (n.) tool to catch a sea crab See also: trap for marine crabs Syn. ตะกร่อม, กร่อม
ตะกร่อม (n.) tool to catch a sea crab See also: trap for marine crabs Syn. ตะกร่อม, กร่อม, กะกร่อม
ลอยช้อน (v.) float in the water in order to catch fish
เอาเถิด (n.) a game which one tries to catch other Syn. เอาเถิดเจ้าล่อ
เอาเถิดเจ้าล่อ (n.) a game which one tries to catch other Syn. เอาเถิด
จับ (v.) catch See also: seize Syn. นำ Ops. ปล่อย
ตะครุบ (v.) catch See also: pounce, seize, grab, snatch, grasp Syn. ตะปบ, จับ, คว้า, ฉวย
ติด (v.) catch See also: be infected, become infected, be communicated
แย่ง (v.) catch See also: seize Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก Ops. ให้, ยกให้
จับหวัด (v.) catch a cold See also: have a cold Syn. เป็นหวัด
เป็นหวัด (v.) catch a cold See also: have a cold
แทรกโพน (v.) catch an elephant in the open area
สุ่ม (v.) catch fish with a coop
ตีมอง (v.) catch fish with a net or seine
ติดฝน (v.) catch in the rain
แลเห็น (v.) catch sight of See also: see, sight, look, behold, notice, observe, spot Syn. แล, ดู, แลดู
กินลม (v.) catch the wind Syn. รับลม, ต้านลม
จับปลาสองมือ (v.) catch two fish with each hand See also: seek two things simultaneously
ไล่ทัน (v.) catch up (with)
ตามทัน (v.) catch up with See also: overtake, keep up with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, you mustn't catch cold.คุณคุณจะต้องไม่เป็นหวัด
I am not religious but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys that I may catch this fish.ฉันไม่ได้เป็นศาสนา แต่ฉันจะ บอกว่า 10 พ่อและ 10 ของเรา เมริส ลูกเห็บ ที่ฉันอาจจับปลานี้
And you catch it while you're lookin' the other way.{\cHFFFFFF}And you catch it while you're lookin' the other way.
If I ever catch you I'll rip your heart out and eat it!ถ้าฉันจับตัวแกได้... ...ฉันจะควักหัวใจแกออกมากินซะ!
If I catch you without it again, I'll ram it down your throat.ถ้าฉันจับคุณโดยไม่ได้อีกครั้ง
If they catch you speaking, they will dissect you, and they will kill you, in that order.ถ้ามันรู้คุณพูดได้ มันจะคว้านสมองคุณ และสังหารคุณ เพราะปากของคุณ
You'll be all right. You'll take a vacation, nobody knows where, and we'll catch the hell.คุณจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด คุณจะได้ใช้เวลาวันหยุดไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน
I'll catch this bird for you. It ain't going to be easy. Bad fish.ผมจะจับฉลามนี่ให้ มันจะไม่ง่าย เจ้าปลาร้าย
I'll find him for $3,000, but I'll catch him and kill him for $10,000.เเค่หาให้เจอก็ 3,000 เเต่ถ้าจะให้ฆ่า ต้อง 10,000
We better catch something, this is my wife's holiday roast.หวังว่าจะจับได้นะ เมียฉันซื้อก้อนนี่มาสําหรับวันหยุดด้วย
So then Denherder and Charlie sat there trying to catch their breath and figure out how to tell Charlie's wife what happened to her freezer full of meat.เเล้วเดนเฮอร์เดอร์ กับชาร์ลี ก็นั่งหอบกันอยู่ตรงนั้น... พยายามคิดกันว่า จะบอกเมียชาร์ลีเรื่องเนี้อว่ายังไง
$200 a day, whether I catch him or not. You've got it.- วันละ200 ไม่ว่าผมจะจับได้หรือไม่

catch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, 受寒] affected by cold; to catch cold
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
伤风[shāng fēng, ㄕㄤ ㄈㄥ, 伤风 / 傷風] catch cold
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
失火[shī huǒ, ㄕ ㄏㄨㄛˇ, 失火] catch fire; fire (alarm)
捕鱼[bǔ yú, ㄅㄨˇ ㄩˊ, 捕鱼 / 捕魚] catch fish; fish
发火[fā huǒ, ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ, 发火 / 發火] catch fire; ignite; detonate; get angry
着凉[zháo liáng, ㄓㄠˊ ㄌㄧㄤˊ, 着凉 / 著涼] catch cold
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, 不入虎穴焉得虎子] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
兜风[dōu fēng, ㄉㄡ ㄈㄥ, 兜风 / 兜風] to catch the wind; to go for a spin in the fresh air
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, 出其不意] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard
受凉[shòu liáng, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄤˊ, 受凉 / 受涼] to catch cold
吃布[chī bù, ㄔ ㄅㄨˋ, 吃布] to catch on cloth (e.g. of a zip fastener)
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 得鱼忘筌 / 得魚忘筌] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted
感冒[gǎn mào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, 感冒] to catch cold; (common) cold
抓贼[zhuā zéi, ㄓㄨㄚ ㄗㄟˊ, 抓贼 / 抓賊] to catch a thief
招风[zhāo fēng, ㄓㄠ ㄈㄥ, 招风 / 招風] to catch the wind; fig. conspicuous and inviting trouble
捉拿[zhuō ná, ㄓㄨㄛ ㄋㄚˊ, 捉拿] to arrest; to catch a criminal
捕食[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, 捕食] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food
接球[jiē qiú, ㄐㄧㄝ ㄑㄧㄡˊ, 接球] to receive a served ball (volleyball, tennis etc); to catch a ball thrown by sb
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns
[rǎn, ㄖㄢˇ, 染] to catch (a disease); dye
发冷[fā lěng, ㄈㄚ ㄌㄥˇ, 发冷 / 發冷] to catch cold
看见[kàn jiàn, ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 看见 / 看見] to see; to catch sight of
捕拿[bǔ ná, ㄅㄨˇ ㄋㄚˊ, 捕拿] arrest; capture; catch
[dǎi, ㄉㄞˇ, 逮] arrest; catch; seize; until
捕禽人[bǔ qín rén, ㄅㄨˇ ㄑㄧㄣˊ ㄖㄣˊ, 捕禽人] bird-catcher; fowler
[jǐ, ㄐㄧˇ, 丮] catch
捕手[bǔ shǒu, ㄅㄨˇ ㄕㄡˇ, 捕手] catcher
[zhāo, ㄓㄠ, 着 / 著] catch; receive; suffer
[dài, ㄉㄞˋ, 迨] catch; seize; until
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, 三不] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase)
口号[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, 口号 / 口號] slogan; catchphrase
口头禅[kǒu tóu chán, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ ㄔㄢˊ, 口头禅 / 口頭禪] lit. Zen saying repeated as cant; fig. popular saying; catchphrase; cliché
吸尘器[xī chén qì, ㄒㄧ ㄔㄣˊ ㄑㄧˋ, 吸尘器 / 吸塵器] vacuum cleaner; dust catcher
引人注意[yǐn rén zhù yì, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 引人注意] to attract attention; eye-catching; conspicuous

catch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw
キャッチアンドリリース[, kyacchiandoriri-su] (n) catch and release (fishing)
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention)
キャッチバー[, kyacchiba-] (n) catch bar
キャッチボール[, kyacchibo-ru] (n) playing catch (wasei
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P)
シングルハンデッドキャッチ[, shinguruhandeddokyacchi] (n) one-handed catch (baseball)
スライディングキャッチ[, suraideingukyacchi] (n) sliding catch
ダイビングキャッチ[, daibingukyacchi] (n,vs) diving catch
タクる[, taku ru] (v5r) (sl) (See タクシー) to catch a taxi; to take a taxi
バカが移る;馬鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.)
フェアキャッチ[, feakyacchi] (n) fair catch
ボール投げ[ボールなげ, bo-ru nage] (n) ball game; playing catch
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
ランニングキャッチ[, ranningukyacchi] (n) running catch
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P)
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P)
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic
嗅ぎ当てる[かぎあてる, kagiateru] (v1,vt) to sniff out; to catch the scent of
垣間見る(P);かいま見る[かいまみる, kaimamiru] (v1,vt) to take a peep at; to catch a glimpse of; (P)
大事の前の小事[だいじのまえのしょうじ, daijinomaenoshouji] (exp) (id) Lose a fly to catch a trout; small sacrifice in a great cause
大時化;大しけ[おおしけ, ooshike] (n) (1) very stormy weather (at sea); (2) very poor catch of fish (due to stormy seas)
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch
太郎さん[たろうさん, tarousan] (n) (1) (sl) (See 隠語) cockroach (word used in restaurants so customers won't catch on); (2) Mr Tarou
媚笑[びしょう, bishou] (n) charming, enticing smile; smile meant to catch a man's attention
寝首をかく;寝首を掻く[ねくびをかく, nekubiwokaku] (exp,v5k) (1) to cut off the head of a sleeping person; to assassinate someone while he sleeps; (2) to catch someone off his guard by setting traps
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
息を呑む;息を飲む;息をのむ;息を嚥む[いきをのむ, ikiwonomu] (exp,v5m) to catch one's breath; to gulp; to have one's breath taken away
息を殺す[いきをころす, ikiwokorosu] (exp,v5s) to hold one's breath; to catch one's breath
手捕り[てどり, tedori] (n) catch in one's hands; seizure
抱き留める[だきとめる, dakitomeru] (v1,vt) to catch in one's arms
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P)
損して得取る[そんしてとくとる, sonshitetokutoru] (exp) (id) You must lose a fly to catch a trout
毒を以て毒を制す[どくをもってどくをせいす, dokuwomottedokuwoseisu] (exp) fight fire with fire; set a thief to catch a thief; fight one evil with another
水揚げ(P);水あげ[みずあげ, mizuage] (n,vs) (1) (See 陸揚げ) landing; unloading (e.g. a ship); (n) (2) (See 漁獲量) catch (of fish); takings; (3) (See 売上高) sales (of a shop); (n,vs) (4) defloration (e.g. of a geisha); (5) preservation (of cut flowers, in ikebana); (P)
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel
アイキャッチャー;アイキャッチャ[, aikyaccha-; aikyaccha] (n) eye-catcher
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
受け止める[うけとめる, uketomeru] Thai: รับไว้ English: to catch
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: จับ English: to catch
捕る[とる, toru] Thai: จับตัวไว้ English: to catch

catch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉมวย[v.] (chamūay) EN: catch FR:
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp ; pinch FR: saisir
ช่วง[v.] (chūang) EN: catch ; grab ; snatch FR:
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest FR: saisir ; attraper ; empoigner ; s'emparer ; prendre
ได้กลิ่น[v.] (dāi klin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff FR: sentir ; flairer
ดึงดูดความสนใจ[v. exp.] (deungdūt kh) EN: draw attention ; attract ; catch attention ; turn heads FR: attirer l'intérêt ; attirer l'attention ; capter l'attention ; attirer le regard
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch FR: voyager (en) ; prendre
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
โดนใจ[v.] (dōn jai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with FR:
เห็น[v.] (hen) EN: see ; catch sight of FR: voir ; distinguer
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; seize FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับความ[v.] (japkhwām) EN: understand ; catch one's drift FR:
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
จับเป็น[v.] (jappen) EN: catch alive ; capture alive FR:
จับปลา[v. exp.] (jap plā) EN: catch fish ; go fishing FR: pêcher ; prendre du poisson ; taquiner le goujon (fam.)
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch FR: fixer avec attention ; observer
จับไว้[v. exp.] (jap wai) EN: catch FR:
จับหวัด[v.] (japwat) EN: catch a cold FR:
กะกร่อม[n.] (kakrǿm) EN: tool to catch a sea crab FR:
คำพูดติดปาก[n. exp.] (kham phūt t) EN: catchword ; catch phrase FR:
เข้าตา[v.] (khaotā) EN: catch the eye (of) FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
กินลม[v.] (kinlom) EN: catch the wind ; be filled out by the wind FR: prendre le vent
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; pull with a hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp FR: accrocher ; attacher
โกหกได้ไม่นาน[xp] (kōhok dāi m) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
โกหกพกลม[v.] (kōhokphoklo) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
เกาะเก้าอี้[v. exp.] (kǿ kao-ī) EN: catch hold of the chair FR:
กร่อม[n.] (krǿm) EN: tool to catch a sea crab FR:
กวด[v.] (kūat) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
กวดทัน[v. exp.] (kūat than) EN: catch up FR:
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot FR: apercevoir ; aviser
ไล่ทัน[v.] (laithan) EN: catch up (with) FR: rattraper ; rejoindre
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass FR:
ลอยช้อน[v.] (løichøn) EN: float in the water in order to catch fish FR:
ลุก[v.] (luk) EN: burn ; be in flames ; catch fire ; kindle FR: brûler ; prendre feu
ลุกไหม้[v.] (luk mai) EN: be in flames ; flame ; kindle ; catch fire ; burn ; be on fire FR: incendier ; se consumer
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
ไม่ทัน[v.] (maithan) EN: miss ; not catch up (to/with) ; not be on time (for) FR: manquer ; rater ; être en retard

catch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fangen; auffangen; fassen; erwischen; erhaschen | fangend; auffangend; fassend; erwischend; erhaschend | gefangen; aufgefangen; gefasst; erwischt; erhascht | du fängst | er/sie fängt | ich/er/sie fing | er/sie hat/hatte gefangento catch {caught; caught} | catching | caught | you catch | he/she catches | I/he/she caught | he/she has/had caught
Auffangwanne {f}collecting trough; catch basin
Aushängesicherung {f}safety catch
Fangfrage {f}trick question; catch question
Lasthakensicherung {f}load hook safety catch
Sicherungsbügel {m}safety catch
Sicherungsstück {n} (am Lasthaken) [techn.]safety catch
Erlentyrann {m} [ornith.]Alder Flycatcher
Silberbrillen-Laubsänger {m} [ornith.]Allied Flycatcher Warbler
Fleckenmonarch {m} [ornith.]Allied Flycatcher
Amazonas-Mückenfänger {m} [ornith.]Tropical Gnatcatcher
Gambagaschnäpper {m} [ornith.]Gambaga Spotted Flycatcher
Angoladrongoschnäpper {m} [ornith.]Angolan Flycatcher
Saumschwanztyrann {m} [ornith.]Apical Flycatcher
Hartlaubschnäpper {m} [ornith.]Ashy Flycatcher
Australischer Austernfischer {m} [ornith.]Pied Oystercatcher
Gürteltyrann {m} [ornith.]Belted Flycatcher
Silberparadiesschnäpper {m} [ornith.]Rowley's Flycatcher
Vogelfänger {m}bird catcher
Südamerikanischer Austernfischer {m} [ornith.]Blackish Oystercatcher
Steifschwingentyrann {m} [ornith.]Brownish Flycatcher
Buntbürzel-Ameisenfänger {m} [ornith.]Banded Antcatcher
Kanarischer Austerfischer {m} [ornith.]Canary Is Oystercatcher
Carolinenmonarch {m} [ornith.]Micronesian Myiagra Flycatcher
Cassinschnäpper {m} [ornith.]Cassin's Grey Flycatcher
Auffangbehälter {m}catch tank
Fangbereich {m}catch range
Tasche {f}catchall
Einzugsgebiet {n} | örtlich angrenzendes Einzugsgebietcatchment area | adjacent catchment area
Wassereinzugsgebiet {n}catchment area; watershed [Am.]; drainage area
Ohrwurm {m} [mus.]catchy tune
schwierig {adj} | schwieriger | am schwierigstencatchy | catchier | catchiest
Beifang {m} (industrielle Fischerei)bycatch (industrial fishing)
Blickfang {m}eye catcher
Einzugsgebietsanalyse {f}site catchment analysis
Fänger {m}catcher
Fang {m}catch
Funkenfänger {m}spark arrester; spark catcher
Grundwassereinzugsgebiet {n}groundwater basin; groundwater catchment area
Hundefänger {m}dog catcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catch
Back to top