ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chop*, -chop-

chop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chop (vi.) เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว See also: เคลื่อนไหวโดยทันทีทันใด
chop (n.) ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ (ส่วนใหญ่ยังมีกระดูกติดอยู่ด้วย)
chop (vt.) ฟัน (ต้นไม้) See also: ตัด (ต้นไม้) Syn. chop up, hack, whack
chop (vt.) สับ See also: หั่นเป็นชิ้นๆ, ตัดเป็นชิ้น Syn. dice, cut up
chop (vt.) หวดอย่างแรง See also: ตีอย่างแรง
chop about (phrv.) ทำให้ฉีกขาด
chop and change (idm.) เปลี่ยนแปลงไม่หยุด See also: ยังเปลี่ยนตลอด
chop around (phrv.) เปลี่ยนทิศทาง
chop back (phrv.) ตัดออก See also: โค่น, หั่น, ฟัน
chop down (phrv.) ฟันด้วยขวาน See also: ตัดออก Syn. hack down, hew down
chop into (phrv.) ตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
chop off (vt.) ตัดออก Syn. cut off, lop off
chop off (phrv.) ฟันด้วยขวาน See also: ตัดออก
chop off (phrv.) หยุด (บางคน) ไม่ให้พูด See also: ทำให้เลิกพูด
chop round (phrv.) เปลี่ยนทิศทาง Syn. chop around
chop round (phrv.) เปลี่ยนทิศทาง
chop up (phrv.) ตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย Syn. hash up
chop-chop (int.) เร็วๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. quickly
chophouse (n.) ร้านอาหารที่มีชื่อในการแล่เนื้อและสเต็ก
chopper (n.) เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. helicopter
chopper (sl.) อวัยวะเพศชาย
choppers (sl.) ฟัน
choppy (adj.) ที่มีคลื่นมาก Syn. wavy, rneven
chops (n.) ขากรรไกร Syn. jaws
chops (sl.) ปาก
chopsing (sl.) คุย
chopsticks (n.) ตะเกียบ
chopsy (sl.) คุยจ้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
chop sooy(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
chop suey(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
choplogicn. การโต้เถียงที่อ้างเหตุผลผิด ๆ
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฌฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์
choppingadj. ใหญ่และแข็งแรง
chopping blockn. เขียง,เขียงหั่นเนื้อหรืออาหาร
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
chop(vt) สับ,ผ่า,ฟัน,ถาง,ตัด
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน
CHOPPING chopping block(n) เขียง
choppy(adj) เปลี่ยนแปลงเร็ว
chopsticks(n) ตะเกียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chopตราประทับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chopartข้อระหว่างกระดูกข้อเท้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตัด (n.) chop See also: cut, hack, mince, hash Syn. การผ่า, การฟัน
การฟัน (n.) chop See also: cut, hack, mince, hash Syn. การตัด, การผ่า
การสับ (n.) chop See also: cut, hack, mince, hash Syn. การตัด, การผ่า, การฟัน
ผ่า (v.) chop
สับ (v.) chop See also: cut, slit open, break open, mince, hash
เฉาะ (v.) chop See also: cut, slit open, break open Syn. สับ
เขียง (n.) chopping block
มีดโต้ (n.) chopping knife Syn. ปังตอ
อีโต้ (n.) chopping knife Syn. มีดโต้, ปังตอ
ตะเกียบ (n.) chopsticks
กระดี่ (n.) Trichogaster trichopterus Syn. ปลากระดี่
กริม (n.) Trichopsis vittatus Syn. ปลากริม, กัดป่า
กินตะเกียบ (v.) take meal with chopsticks See also: dine with chopsticks
ปลากระดี่ (n.) Trichogaster trichopterus
พุ้ย (v.) push rice into mouth by using chopsticks See also: scoop rice into one´s mouth by using chopsticks
อ้อยควั่น (n.) sugar cane peeled and chopped
โต้ (n.) kind of chopping knife Syn. อีโต้
โรคทางจิต (n.) psychopathy See also: mental disorder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They have to paint me red before they chop me.พวกเขามีการวาดฉันสีแดง ก่อนที่พวกเขาสับฉัน
Shut up, you dumb fucks. I hope they chop you up for dog meat.แหกปากอยู่ได้ ไอ้เหี้ย ขอให้มึงโดนสับเละเป็นอาหารหมา
You said chop him up.นายบอกให้หั่นมันทิ้ง
At Charlie's, not here! Where are you gonna chop him here?ที่บ้านชาร์ลี ไม่ใช่ตรงนี้ จะหั่นมันในนี้รึไง
And if we don't found her, I will personally chop off your hands.และถ้าฉันไม่พบเธอล่ะก็ ฉันจะสับแขนพวกแกด้วยมือของฉันเอง
They wear black robes and carry axes to chop the wood to burn us.พวกมันใส่เสื้อคลุมสีดำและ ถือขวานตัดไม้เอาไว้เผาพวกเรา.
Wayne, could you chop this up into smaller slices?เวย์น ช่วยหั่นพวกนี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยได้ไหม
Kidnap the Sandy Claws Chop him into bitsลักพาตัว แซนดี้ คลอว์ส สับเค้าให้เป็นชิ้นๆ
And he does it like that. And he does a karate chop action!และมันทำอย่างนั้นได้อีก และใช้ท่าสับคาราเต้ได้ด้วย!
You idiot! You're a toy! Use your karate chop action!นายมันโง่ นายเป็นของเล่น ใช้ท่าสับคาราเต้ของนายสิ!
We'll chop her in small pieces and put them in a plastic bag.เราจะหั่นเธอเป็นชิ้นๆ แล้วเอาใส่ถุงพลาสติก.
Slice her wrists, then chop off this joint.เฉือนข้อมือหล่อน, แล้วตัดพวกข้อต่อ.

chop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duò, ㄉㄨㄛˋ, 剁] chop (meat)
掉换[diào huàn, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, 掉换 / 掉換] to shift uneasily; to chop and change; to swap (positions); to replace
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, 斩钉截铁 / 斬釘截鐵] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 斩 / 斬] behead; chop
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 斫] chop; carve wood
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 斲] chop; carve wood
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 梜] chopstick
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 筷] chopstick
筷子[kuài zi, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙, 筷子] chopsticks
[zhù, ㄓㄨˋ, 箸] chopsticks
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, 脞] chopped meat; trifles
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 脍 / 膾] chopped meat or fish
葱花[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, 葱花 / 蔥花] chopped onion
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, 借箸] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else
[qǐ, ㄑㄧˇ, 敧] to pick up thing with chopsticks or pincers.
日本竹筷[Rì běn zhú kuài, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄎㄨㄞˋ, 日本竹筷] disposable chopsticks
[yíng, ˊ, 籯] slender basket for chopsticks
[pī, ㄆㄧ, 劈] to hack; to chop; to split open; see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
案板[àn bǎn, ㄢˋ ㄅㄢˇ, 案板] kneading or chopping board
羊排[yáng pái, ㄧㄤˊ ㄆㄞˊ, 羊排] lamb chop
劈挂拳[pī guà quán, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, 劈挂拳 / 劈掛拳] Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art)
排骨[pái gǔ, ㄆㄞˊ ㄍㄨˇ, 排骨] pork chop; pork cutlet; spare ribs
猪排[zhū pái, ㄓㄨ ㄆㄞˊ, 猪排 / 豬排] pork ribs; pork chop
印章[yìn zhāng, ˋ ㄓㄤ, 印章] seal; signet; chop; stamp

chop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょん[, chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire
ぶった切る;打った切る;打っ手切る[ぶったぎる, buttagiru] (v5r,vt) to chop (a branch, etc.)
ラムチョップ[, ramuchoppu] (n) lamb chop
八宝菜[はっぽうさい, happousai] (n) chop suey
切り倒す;斬り倒す;切倒す[きりたおす, kiritaosu] (v5s,vt) to cut down; to chop down; to fell
切り刻む;斬り刻む;斬刻む[きりきざむ, kirikizamu] (v5m,vt) to hew; to chop up; to mangle; to mince
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
叩き切る;たたき切る[たたききる, tatakikiru] (v5r) to mangle; to hack down; to chop down
素首落とし;素首落し[そくびおとし, sokubiotoshi] (n) head chop down (sumo)
解体工場[かいたいこうじょう, kaitaikoujou] (n) disassembly plant; wrecking yard; chop shop
雑砕;炒汁砕[ちゃぷすい;チャプスイ, chapusui ; chapusui] (n) (uk) {food} chop suey
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
ガウチョパンツ[, gauchopantsu] (n) gaucho pants
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
サイコパス[, saikopasu] (n) psychopath
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
スリースポットグラミー;スリー・スポット・グラミー[, suri-supottogurami-; suri-. supotto . gurami-] (n) three spot gourami (Trichogaster trichopterus)
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion
チョッパー[, choppa-] (n) chopper
ちょっぴり[, choppiri] (adv) very little bit; just a smidgin; wee bit; (P)
チョッピングツール[, choppingutsu-ru] (n) chopping tool
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies)
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case
ピグミーグラミー;ピグミー・グラミー[, pigumi-gurami-; pigumi-. gurami-] (n) pygmy gourami (Trichopsis pumila)
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks)
みじん切り(P);微塵切り[みじんぎり, mijingiri] (n) finely chopped (cooking); (P)
一膳[いちぜん, ichizen] (n) (1) bowl (of rice); (2) pair (of chopsticks)
三角波[さんかくなみ;さんかくは, sankakunami ; sankakuha] (n) choppy sea; chopping waves
乱切り[らんきり, rankiri] (n) chopping (vegetables) into chunks
俎上[そじょう, sojou] (n) on the chopping board
俎板(P);真魚板;まな板;俎;爼[まないた, manaita] (n) chopping board; (P)
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
刺し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette)
割り箸(P);割箸;割りばし;わり箸[わりばし, waribashi] (n) splittable (wood) chopsticks; (P)
匕箸[ひちょ, hicho] (n) spoon and chopsticks
取り箸[とりばし, toribashi] (n) (See 取り皿) chopsticks used to move food from a serving dish to one's own dish
Japanese-English: COMDICT Dictionary
チョッパー[ちょっぱー, choppa-] chopper

chop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; chop down ; sever ; hew FR: sabrer ; couper à grands coups
หั่นละเอียด[v. exp.] (han la-īet) EN: chop finely ; mince FR: hacher finement ; émincer
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple ; bring down ; chop down FR: abattre
แล่ง[v.] (laeng) EN: split ; chop ; cleave ; break FR:
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut ; cut in two ; cut open ; slice ; make an incision ; chop ; separate by force ; chew ; slit ; hew FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
พอร์คชอพ = พอร์คช็อป[n. exp.] (phøk chǿp) EN: pork chop FR:
สับ[v.] (sap) EN: chop ; chop up ; cut ; slit open ; break open ; mince ; hack FR: hacher ; émincer
สับละเอียด[v. exp.] (sap la-īet) EN: chop finely FR: hacher menu ; hacher finement
ซอย[v.] (søi) EN: slice ; divide ; mince ; cut into thin slices ; pare ; chop up ; slice finely FR: émincer ; couper finement
ซอยหอม[v. exp.] (søi høm) EN: chop up a anion FR: émincer un oignon
ตัดไม้[v. exp.] (tat māi) EN: cut wood ; chop wood FR: couper du bois
ถาก[v.] (thāk) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off FR: dégrossir ; dégauchir ; équarrir
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop FR: timbrer ; estampiller ; étamper ; sceller
ตรา[v.] (trā) EN: seal ; stamp ; chop ; mark ; brand FR: marquer ; sceller ; cacheter
ฉลองพระหัตถ์[n.] (chaløngphra) EN: spoon ; fork ; chopsticks FR:
โฉบ[v.] (chōp) EN: pounce on ; swoop down FR: fondre sur ; se jeter sur
โฉบลงอย่างรวดเร็ว[v. exp.] (chōp long y) EN: swoop FR: piquer
โฉบไป[v. exp.] (chōp pai) EN: abduct FR:
เฟรเดริก-ฟรองซัวส์ โชแปง[n. prop.] (Frēdērik-Fr) EN: Frédéric François Chopin ; Frédéric Chopin FR: Frédéric Chopin
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores FR: boutique [f] ; échoppe [f]
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m] ; machette [f] ; coupe-coupe [m]
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: tofu soup with pork chops ; mild soup with vegetables, pork and bean curd FR:
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f] ; ballon [m] ; verre ballon [m]
ไข่หิน[n.] (khaihin) EN: Nostochopsis lobatus FR: Nostochopsis lobatus
เข็มอัปสร[n. exp.] (khem apsøn) EN: Ixora dolichophylla FR: Ixora dolichophylla
เขียง[n. exp.] (khīeng) EN: chopping board ; cutting board FR: planche à découper [f]
กินตะเกียบ[v.] (kintakīep) EN: take meal with chopsticks ; dine with chopsticks FR:
กระดี่[n.] (kradī) EN: gourami ; Trichogaster trichopterus ; Trichogaster FR: Trichogaster
กระดี่หม้อ[n. exp.] (kradī mø) EN: Trichopodus trichopterus FR: Trichopodus trichopterus
กระดี่นาง[n. exp.] (kradī nāng) EN: Moonlight gourami ; Moonbeam gourami ; Trichopodus microlepis FR: Trichopodus microlepis
กระเทียมสับ[n. exp.] (krathīem sa) EN: chopped garlic FR:
กริม[n.] (krim) EN: Trichopsis FR: Trichopsis
กริมข้างลาย[n. exp.] (krim khāngl) EN: Trichopsis vittatus FR: Trichopsis vittatus
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ[xp] (kuaytīo neū) EN: rice noodles with chopped beef FR:
กุ้งสับละเอียด[n. exp.] (kung sap la) EN: chopped shrimp meat FR:

chop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karateschlag {m}karate chop
unergründlich; unerschöpflich {adj} | unergründlicher; unerschöpflicher | am unergründlichsten; am unerschöpflichstenbottomless | more bottomless | most bottomless
Chopistärling {m} [ornith.]Chopi Blackbird
abgehackt {adj} | abgehackter | am abgehacktestenchoppy | choppier | choppiest
Kappsäge {f}chopsaw
Schöpfung {f} | geistige Schöpfungcreation | intellectual creation
Schöpfergeist {m} | Schöpfergeister
Gleichstromsteller {m} [electr.]DC chopper controller
Erschöpfung {f} | Erschöpfungen
Zerhacker {m}chopper
abgehackt {adv}choppily
unerschöpflich {adj} | unerschöpflicher | am unerschöpflichsteninexhaustible | more inexhaustible | most inexhaustible
Psychopath {m}; Psychopathin
Psychopathie {f}psychopathy
psychopathisch; psychopatisch [alt] {adv}psychopathically
Haarschopf {m}; Schopf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chop
Back to top