ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commissioner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commissioner*, -commissioner-

commissioner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commissioner (n.) ข้าราชการ See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล
English-Thai: HOPE Dictionary
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
commissionership(คะมิช'เชินเนอชิพ) n. ตำแหน่ง (อำนาจหน้าที่) ของcommissioner
English-Thai: Nontri Dictionary
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commissioner๑. ข้าหลวง๒. กรรมาธิการ๓. เทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมาธิการ (n.) commissioner See also: commission, Board of Commissioner, committee Syn. กรรมการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In Peshawar, the deputy police commissioner lost his head and opened fire with a machine gun.ในเปชชาวา รองผู้ว่าการตร. คุมอารมณ์ไม่ได้และใช้ปืนกลยิง
The commissioner of baseball suspended eight of the players, including the great Shoeless Joe Jackson, for life.คณะกรรมการเบสบอล สั่งแขวนผู้เล่น 8 คน รวมทั้งเท้าเปล่าโจ แจ็คสันตลอดชีพ
The Police Commissioner has arrived.ท่านครับ, กฏข้อแรกของโปรเจคท์เมย์เฮม
That was Police Commissioner Jacobs who just arrived on the scene...มันจำต้องใช้ความทุ่มเท, ความตั้งใจ และเหนือสิ่งอื่นใด, ความร่วมมือ ท้องถนนปลอดภัยขึ้นแล้ว
The Police Commissioner expressed condolence and pledged to solve the case as soon as possibleกรรมาธิการตำรวจ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผ.อ.วอง และสัญญาว่าจะจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้
The commissioner still hasn't changed his mind.ท่านผู้ตรวจการณ์ เขายังไม่เปลี่ยนใจ
The commissioner could be here any minute.ท่านผู้ตรวจการจะมาที่นี่ในตอนไหนก็ได้
The commissioner is on line one.ท่านผู้ตรวจการณ์โทรศัพท์เข้ามาสาย 1
I haven't got Monk. I've got the commissioner all over me.ผมไม่มีมังก์คอยช่วย ผมมีท่านผู้ตรวจการณ์คอยจ้องเล่นงานผม
I will call the police commissioner the next time you're up for reinstatement.ผมจะโทรหาอธิบดีกรมตำรวจ นายจะถูกให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
That means that's the only way to make Commissioner Byern do so.นั่นคือวิธีเดียวที่จะให้หัวหน้ากรรมการจากไบรเอินเชื่อสินะ
The Oakland Port Commissioner threatened to bust open a shipment we got coming in on Monday.อธิบดีการท่าเรือโอกแลนด์ เอาเรื่องเปิดท่าขนส่งสินค้ามาข่มขู่

commissioner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
联合国难民事务高级专员办事处[Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ˋ ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 联合国难民事务高级专员办事处 / 聯合國難民事務高級專員辦事處] Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 专员 / 專員] assistant director; commissioner
高级专员[gāo jí zhuān yuán, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 高级专员 / 高級專員] high commissioner

commissioner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
副本部長[ふくほんぶちょう, fukuhonbuchou] (n) deputy general manager; deputy director-general; assistant commissioner
国連難民高等弁務官事務所[こくれんなんみんこうとうべんむかんじむしょ, kokurennanminkoutoubenmukanjimusho] (n) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR
探題[たんだい, tandai] (n) local commissioner (Kamakura or Muromachi eras); composing poetry by lot
管理官[かんりかん, kanrikan] (n) administrator; director; commissioner
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.)
高等弁務官[こうとうべんむかん, koutoubenmukan] (n) high commissioner
コミッショナー[, komisshona-] (n) commissioner; (P)
事務官[じむかん, jimukan] (n) administrative official; secretary; commissioner; (P)
五奉行[ごぶぎょう, gobugyou] (n) (See 五大老) the five commissioners (administrative organ of feudal Japan established by Toyotomi Hideyoshi)
総監[そうかん, soukan] (n) inspector general; commissioner; (P)

commissioner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: member of a commission ; commissioner FR: membre d'une commission [m]
ข้าหลวง[n.] (khālūang) EN: governor ; provincial governor ; commissioner FR: gouverneur [m]
ข้าหลวงพาณิชย์[n. exp.] (khālūang ph) EN: trade commissioner FR:
ข้าหลวงพิเศษ[n. exp.] (khālūang ph) EN: royal commissioner FR:
ข้าหลวงประจำจังหวัด[n. exp.] (khālūang pr) EN: commissioner of a province FR:
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ[org.] (Khālūang Ya) EN: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) FR: Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
ข้าหลวงใหญ่[n. exp.] (khālūang ya) EN: governor-general ; High Commissioner FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commissioner
Back to top