ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheesecake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheesecake*, -cheesecake-

cheesecake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheesecake (n.) ชีสเค้ก See also: เค้กชนิดหนึ่งที่มีชีสเป็นส่วนผสม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheesecake (Cookery)ชีสเค้ก (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the end of every night the cheesecake and the apple pie are always completely goneทุกคืน ชีสเค้กกับเอปเปิ้ลพาย มักจะขายหมด
But we sat there and split a cherry cheesecake and played Legend of Zelda all night long.แต่เรานั่งแบ่งเชอร์รี่ชีสเค๊ก และเล่นเกมส์Legend of Zelda กันตลอดทั้งคืน
I think the cheesecake would suit better with the latte. Please give us two slices of cheesecake. Two?กับกาแฟลาเต้ ชีสเค้กกะเข้ากันได้ดีกว่า
Thank you, Cheesecake Factory!*เบอร์นาเด๊ด ! * ขอบคุณ ร้ายขาย ชีสเค๊ก !
He probably feels that it's doubtful that his mother will be overly impressed with his dating a woman whose most significant achievement is memorizing the Cheesecake Factory menu.เขาอาจรู้สึกไม่แน่ใจ ว่าแม่เขาจะประทับใจ ที่เขาเดทผู้หญิงที่ความสำเร็จสูงสุด
Brought you cheesecake from work.เอาชีสเค้กจากที่ทำงานมาฝาก
Hit the Cheesecake Factory, hang out with the teeming masses... and I'll do one last sweep just to be a hundred percent.แวะที่ร้านชีสเค้ก... แบบว่า ออกไปใช้เวลา กับคนหมู่มาก และให้ผมเก็บกวาดครั้งสุดท้าย ก็แค่ให้มั่นใจ 100%
My company designs the menus for The Cheesecake Factory.บริษัทฉันออกแบบเมนู ให้ชีสเค้ก แฟคทอรี่
Ooh, I'm gonna get the cheesecake out of the fridge.ฉันจะไปหยิบชีสเค้กออกจากตู้เย็น
I assumed an establishment called the Cheesecake Factory would function more efficiently.ฉันว่าการเกิดขึ้นของ Cheesecake Factory ดูมีประสิทธิภาพกว่านะ
Lobster potpie, cheesecake in a jar, and...ลอปเตอร์พ๊อตพาย ชีสเค้กในถ้วยและก็
When last we spoke, you were going to take a taxi home from Raj's, but according to Facebook, you just checked in at the Cheesecake Factory.ครั้งสุดท้ายที่เราคุยกัน เธอกำลังจะ ขึ้นแท๊กซี่ไปบ้านราจ แต่ในเฟสบุ้ค บอกว่าเธออยู่ที่ชีสเค้กเฟกทอรี่

cheesecake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベークドチーズケーキ[, be-kudochi-zuke-ki] (n) baked cheesecake

cheesecake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีสเค้ก[n.] (chītkhēk) EN: cheesecake FR: tarte au fromage blanc et aux raisins secs [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheesecake
Back to top