ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

childhood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *childhood*, -childhood-

childhood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
childhood (n.) ช่วงต้น See also: ระยะต้นๆ Syn. early stage
childhood (n.) วัยเด็ก See also: ปฐมวัย, วัยต้น Syn. youth, immaturity Ops. maturity, adulthood
English-Thai: HOPE Dictionary
childhoodn. วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก,ระยะแรกเริ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
childhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
childhoodวัยเด็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childhoodวัยเด็ก,เด็กโต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฐมวัย (n.) childhood See also: youth Syn. วัยต้น, วัยเด็ก, วัยเยาว์ Ops. วัยผู้ใหญ่, วัยชรา
วัยต้น (n.) childhood Syn. วัยเด็ก, ปฐมวัย
วัยต้น (n.) childhood See also: youth Syn. วัยเด็ก, วัยเยาว์ Ops. วัยผู้ใหญ่, วัยชรา
วัยเด็ก (n.) childhood See also: boyhood or girlhood, immaturity, infancy Ops. วัยแก่, วัยชรา
วัยเด็กเล็ก (n.) childhood Syn. วัยเด็ก, ปฐมวัย, วัยต้น
วัยเยาว์ (n.) childhood years Syn. วัยเด็ก Ops. วัยผู้ใหญ่
เลี้ยงต้อย (v.) raise since childhood See also: rear a child to become one´s wife/husband when he/she grows up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess it's a childhood thing.มันเป็นเรื่องจากสมัยเด็กๆ ต่ะ
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา
A beautiful, cherished childhood memory may be the best education.ความทรงจำที่สวยงามในวัยเด็ก อาจเป็นการศึกษาที่ดีที่สุด
The Heathcliff of her childhood disappeared forever that night.ฮีธคลิฟฟ์เพื่อนวัยเด็กของหล่อน หายตัวไปตลอดกาลในคืนนั้น
What I remember most about my childhood is... holding your hand.สิ่งที่ผมจำได้มากที่สุด เกี่ยวกับวัยเด็กของผมคือ ... มือถือของคุณ
Don't you have any happy childhood memories?ไม่มีความทรงจำดีๆในวัยเด็กบ้างเลยรึ?
"East, east, across the frozen continent... and over the frozen steppes back to the refuge of his childhood estate.ตะวันออกข้ามทวีปอันหนาวเหน็บ และทุ่งสเต็บอันเย็นยะเยือก กลับสู่ถิ่นพำนักอันวัยเยาว์
A geek to the core, most of my childhood years were spent... doing extra homework I requested from the teacher.A geek to the core, most of my chiIdhood years were spent... กำลังทำการบ้าน ที่ฉันขอจารครูเพื่ม
I spent all my childhood pretending I was off somewhere else.ชีวิตวัยเด็กของข้า ข้าเเกล้งทำเหมือนว่าข้าจากไปที่อื่น
Well, of course. I've spent my whole childhood here.แน่อยู่แล้ว ตอนเด็กๆฉันอยู่ที่นี่
He's my childhood buddy. Like a brother.เขาเป็นเพื่อนเล่นของหนูมาตั้งแต่ยังเด็ก เขาเป็นเหมือนพี่ชาย
At night we barely sleep and just talk about our childhood days.เธอก็น่าจะดีใจซิ เพราะเจ้าชายในฝันของเธอ จะไปด้วย แต่ว่า มันก็ไม่สำคัญซินะ ใช่ไหม?

childhood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幼时[yòu shí, ㄧㄡˋ ㄕˊ, 幼时 / 幼時] childhood
童年[tóng nián, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, 童年] childhood

childhood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小児病[しょうにびょう, shounibyou] (n) childhood diseases; (P)
幼なじみ(P);幼馴染み;幼馴染[おさななじみ, osananajimi] (n) childhood friend; friend from infancy; old playmate; (P)
幼児教育[ようじきょういく, youjikyouiku] (n) early childhood education
本卦還り;本卦帰り[ほんけがえり, honkegaeri] (n) reaching age of 60; dotage; second childhood
栴檀は双葉より芳し[せんだんはふたばよりかんばし, sendanhafutabayorikanbashi] (exp) (id) Genius displays itself even in childhood
竹馬の友[ちくばのとも, chikubanotomo] (n,exp) childhood friend; old playmate
耄碌[もうろく, mouroku] (n,vs) senility; second childhood
胸紐[むなひも;むねひも;むなひぼ, munahimo ; munehimo ; munahibo] (n) (1) string tied to the chest of one's kimono or haori; (2) (arch) childhood (period where one would wear such a string)
幼少[ようしょう, youshou] (n,adj-na,adj-no) infancy; childhood; tender age; (P)
幼時[ようじ;おさなどき(ok), youji ; osanadoki (ok)] (n-t,adj-no) childhood; infancy
栴檀は双葉より芳しい[せんだんはふたばよりかんばしい, sendanhafutabayorikanbashii] (exp) genius shows from childhood; the Japanese bead tree is fragrant from when a sprout

childhood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำลังกินกำลังนอน[adv.] (kamlangkink) EN: in childhood ; growing up FR:
ความเป็นเด็ก[n. exp.] (khwām pen d) EN: childhood FR: enfance [f]
กระบองราหู[n.] (krabøngrāhū) EN: childhood viral exanthem FR:
กุมาร[n.] (kumān) EN: child ; baby ; infant ; childhood FR: enfant [m]
ปฐมวัย[n.] (pathommawai) EN: childhood ; youth FR:
โรคกลัวเด็ก[n. exp.] (rōk klūa de) EN: pedophobia ; paedophobia ; pediaphobia ; fear of children, fear of infants ; fear of childhood FR:
แต่เด็ก[X] (tāe dek) EN: from childhood FR:
แต่เล็กแต่น้อย[X] (tāe lek tāe) EN: since one was small ; from childhood FR:
ทวนความจำสมัยเด็ก[xp] (thūan khwām) EN: recall one's childhood days FR:
วัยเด็ก[n. exp.] (wai dek) EN: childhood ; childhood years FR: enfance [f]
วัยกลับ[n. exp.] (wai klap) EN: second childhood FR:
วัยเยาว์[n. exp.] (wai yao) EN: childhood years FR: prime jeunesse [f]
เยาว์วัย[n. exp.] (yao wai) EN: youth ; childhood FR:

childhood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderkrankheit {f}childhood disease; childhood illness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า childhood
Back to top