ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cashew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cashew*, -cashew-

cashew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cashew (n.) มะม่วงหิมพานต์
English-Thai: HOPE Dictionary
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์,มะม่วงหิมพานต์
English-Thai: Nontri Dictionary
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cashewมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Cashew nutเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มะม่วงหิมพานต์ (n.) cashew nut
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll also request an extra cashew drink.แล้วฉันก็สั่งน้ำสกัดจาก เม็ดมะม่วงหิมพานต์
Is the President of France able to order murgh masala, with cashew nuts and cardamom?ปธน.ฝรั่งเศสจะสั่งเมิร์ช มาซาล่า ใส่มะม่วงหิมพานต์กับกระวานได้มั้ย
Now if you don't mind, would you direct us to the keymaster and then get me some cashews?เธอจะพาเราไปหาหัวหน้าชมรม ขอถั่วหน่อยสิ ฉันหิวแล้ว
After school, I'm hopping into bed, eating cashews and bacon, and then watching The Client List marathon.หลังเลิกเรียน หนูต้องรีบกระโดดขึ้นเตียง กินเม็ดมะม่วงหิมพานกับเบคอน หลังจากนั้นก็ต้องดูรายการ The Client List Marathon

cashew ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腰果[yāo guǒ, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ, 腰果] cashew nuts
腰果鸡丁[yāo guǒ jī dīng, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, 腰果鸡丁 / 腰果雞丁] chicken with cashew nuts

cashew ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシュー[, kashu-] (n) cashew (Anacardium occidentale); acajou
カシューアップル[, kashu-appuru] (n) cashew apple
カシューナッツ[, kashu-nattsu] (n) cashew nuts
カシューの木[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou

cashew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง[n. exp.] (kai phat me) EN: stir-fried chicken with cashew nuts ; chicken fried with cashews FR:
มะม่วงหิมพานต์[n. exp.] (mamūanghimm) EN: cashew nut ; cashew FR: cajou [m] ; noix de cajou [f] ; anacarde [m]

cashew ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Acajoubaum {m} [bot.]cashew
Cashewnuss {f}cashew nut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cashew
Back to top