ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cauterize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cauterize*, -cauterize-

cauterize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cauterize (vt.) ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ Syn. cauterise
English-Thai: Nontri Dictionary
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cauterizeจี้ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need you to cauterize the vein,dr.Grey.ผมอยากให้คุณจี้ที่เส้นเลือดใหญ่ ดร.เกรย์
We're heating the pan to cauterize the wounds to stop the bleeding.จากนั้นก็เอากระทะที่รนไฟมาแนบที่แผล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและห้ามเลือด
Can you raise the frequency high enough to cauterize her wound?ปรับความถี่ให้สูงพอ ที่จะสมานแผลได้ไหม
You are haemorrhaging internally and if I don't Cauterize this, you bleed.คุณจะมีเลือดตกในนะ ถ้าผมไม่ห้ามเลือดและฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
He cauterized the stump.เน€เธ‚เธฒเน€เธœเธฒเธ‚เน‰เธญเธกเธทเธญเน€เธžเธทเนˆเธญเธซเน‰เธฒเธกเน€เธฅเธทเธญเธ”
Big entry wound, no exit wound, white cauterized tissue, and a vanishing bullet.มีบาดแผลเข้าที่ใหญ่ แต่ไม่มีบาดแผลทะลุออก เนื้อเยื่อมีรอยไหม้สีขาว และกระสุนหายไป
Someone improvised a tourniquet and cauterized her arteries with a lighter and a coat hanger.มีคนใช้สายรัดชั่วคราว และห้ามเลือดโดยการใช้ความร้อนไหม้ หลอดเลือดแดงของเธอ ด้วยไฟแช็กและลวดแขวนเสื้อ
He cauterized the wound, so it wouldn't bleed out.เขาจี้ปากแผล เพื่อห้ามเลือด
Looks like he was burned, cauterized.เหมือนว่าเขาจะถูกเผานะ
I checked with the coroner's office, and they confirmed that the wound was cauterized, which means that the blade was heated to 500 degrees.ฉันโทรไปตรวจสอบที่สำนักงานชันสูตรศพ และพวกเขายืนยันว่า แผลนั้นถูกจี้ด้วยเหล็กร้อน นั่นหมายความว่าดาบที่ถูกใช้ในการตัดหัว นั้นมีความร้อนสูงถึง 500 องศา
The wound's cauterized again.บาดแผลถูกจี้ด้วยเหล็กร้อน
No. The wounds aren't cauterized.ไม่ใช่ บาดแผลไม่ได้ถูกจี้ด้วยความร้อน

cauterize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 灼] brilliant; cauterize
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, 灸] cauterize
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 燋] cauterize; scorch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cauterize
Back to top