ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

captivating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *captivating*, -captivating-

captivating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
captivating (adj.) ที่มีเสน่ห์ Syn. charming
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your captivating cuz needs to hide those baby blues behind glasses and go undercover before a hero-hater like Godfrey turns his sights on her.ญาติแสนน่ารักของเธอคนนี้ต้อง ซ่อนตาใสๆ สีฟ้าคู่นั้นไว้\หลังแว่นสักอัน และอำพรางตัวเอง
How captivating was Ricardo Montalban in that?แล้ว Ricardo Montalban สมัยที่เล่นเรื่องนั้น ก็ดูมีเสน่ห์มากด้วย
I hope your book is captivating.หวังว่าหนังสือนั่นคงสนุกนะ
She moves into the light, radiant, captivating.เธอออกมาสู่แสงสว่าง เปี่ยมด้วยความสุขและมีเสน่ห์
It's compelling, captivating...มันน่าสนใจ น่าหลงใหล

captivating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, 嫣] captivating
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 眩丽 / 眩麗] charming; enchanting; captivating

captivating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring

captivating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
พริ้มพราย[adj.] (phrimphrāi) EN: sweetly captivating ; beaming FR: tendrement captivant
ตรึงใจ[adj.] (treung jai) EN: fascinating ; captivating FR:

captivating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fesselnd {adj} | fesselnder | am fesselndstencaptivating | more captivating | most captivating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า captivating
Back to top