ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chocolate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chocolate*, -chocolate-

chocolate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chocolate (n.) ช็อกโกแลต
chocolate (adj.) ที่มีช็อกโกแลตเป็นส่วนประกอบ
chocolate drop (sl.) คนนิโกร (คำหยาบ)
chocolate fireguard (sl.) สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้
chocolate powder (n.) ผงโกโก้ (ใช้ทำช็อคโกแลต)
chocolate starfish (sl.) ตูด See also: ทวารหนัก
English-Thai: HOPE Dictionary
chocolate(ชอ'คะลิท) n. ช็อกโกเลต,สีน้ำตาลเข้ม, See also: chocolaty adj. ดูchocolate
English-Thai: Nontri Dictionary
chocolate(n) ช็อกโกแลต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chocolateช็อกโกเลต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช็อกโกแลต (n.) chocolate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think I'll make a chocolate icing.ฉันอยากดื่มช็อคโกเเล็ตเย็น
The chocolate milk you dunk it in Come on Steph, you know where I'm going with this I know!ครั้งแรกที่พวกเค้าไปเที่ยวด้วยกัน
The chocolate coating makes it go down easier.ช็อคโกแลตที่เคลือบอยู่จะทำให้กลืนง่าย
Ever since that time you got sick on strawberry and chocolate flavor together.ตั้งแต่ตอนนั้นที่ลูกแพ้ไอศกรีม รสสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลต
Good for only chocolate peanut butter pie. Who else eat?เหมาะสำหรับทำช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์พาย จะมีใครกินซะอีกล่ะ
Um, oh, and sometimes Arturo lets me put the little chocolate blobbies on the cookies.บางครั้งฉันก็บอกลูกค้าว่า คุกกี้มีรสช็อคโกแลตด้วย
A cup of hot chocolate after a long walk in the snow. Vlad, ix-nay on the Ophie-say. She's a decadent pastry filled with whipped cream and laughter.ชอคโกแลตร้อนหลังเดินลุยหิมะ เธอคือขนมปังปิ้งที่ถูกเพิ่มด้วย วิปป์ครีมและเสียงหัวเราะ
Oh, that´s a trail of chocolate chips. See, wherever Zippy goes... he leaves this magical trail of chocolate for all the boys and girls--ซิปปี้เดินหยดช็อกโกแลตชิพเป็นทาง
I'll never pour chocolate milk on you again.ฉันจะไม่ราดนมช็อกโกแลต\ ใส่เธออีกแล้ว
It makes a lot of chocolate milk.ใส่ช็อกโกแลตมิลค์ไปตั้งเยอะ \ แต่ช่างมันเถอะ
I'll have the clam chowder, fried chicken and baked potato and a chocolate chiffon pie.ผมเสียใจ เพราะผมรู้แล้วว่า
But please stop leaving chocolate almonds in my mailbox.แต่ขอร้องอย่าทิ้งช็อคโกแลต ไว้ในตู้จดหมายฉันได้มั๊ย

chocolate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧克力脆片[qiǎo kè lì cuì piàn, ㄑㄧㄠˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄘㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, 巧克力脆片] chocolate chip
巧克力[qiǎo kè lì, ㄑㄧㄠˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ, 巧克力] chocolate

chocolate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish
ショコラ[, shokora] (n) chocolate (fre
ショコラショー;ショコラショウ[, shokorasho-; shokorashou] (n) (See ホットチョコレート) hot chocolate (fre
チョコクロ[, chokokuro] (n) (abbr) (See クロワッサン,チョコ) chocolate croissant
チョコチップ[, chokochippu] (n) chocolate chips; chocolate chip
チョコレートケーキ[, chokore-toke-ki] (n) chocolate cake
チョコレートパフェ;チョコレート・パフェ[, chokore-topafe ; chokore-to . pafe] (n) chocolate parfait
チョコレートファウンテン;チョコレート・ファウンテン[, chokore-tofaunten ; chokore-to . faunten] (n) chocolate fountain
チョコレートブラウニー;チョコレート・ブラウニー[, chokore-toburauni-; chokore-to . burauni-] (n) chocolate brownie
八丈宝貝[はちじょうだからがい;はちじょうたからがい;ハチジョウダカラガイ;ハチジョウタカラガイ, hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai ; hachijoudakaragai ; hachijoutakaragai] (n) (uk) (See 宝貝・たからがい) chocolate cowry (Mauritia mauritiana); humpback cowry
友チョコ[ともチョコ, tomo choko] (n) chocolate given to a friend (on Valentine's day)
子安貝;小安貝(iK)[こやすがい;コヤスガイ, koyasugai ; koyasugai] (n) (uk) (See 宝貝,八丈宝貝) cowrie (esp. the chocolate cowrie, Mauritia mauritiana); cowry
本命チョコ[ほんめいチョコ, honmei choko] (n) chocolate given to a boy on Valentine's day out of genuine sentiment
逆チョコ[ぎゃくチョコ, gyaku choko] (n) (obsc) chocolate given by a boy to a girl on Valentine's day
チョコレート[, chokore-to] (n) chocolate; (P)
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates)

chocolate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช็อกโกเลต : ช็อกโกแลต[n.] (chǿkkōlet ;) EN: chocolate FR: chocolat [m]
ช็อกโกแลตเบลเยียม = ช็อกโกเลตเบลเยี่ยม[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: Belgian chocolate FR: chocolat belge [m]
ช็อกโกแลตดำ[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: dark chocolate FR: chocolat noir [m]
ช็อกโกแลตกึ่งหวาน[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: semi-sweet chocolate FR:
ช็อกโกแลตขาว[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: white chocolate FR: chocolat blanc [m]
ช็อกโกแลตนม[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: milk chocolate FR: chocolat au lait [m]
ช็อกโกแลตร้อน[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: hot chocolate FR: chocolat chaud [m]
ช็อกโกแลตหวาน[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: sweet chocolate FR:
ช็อคโกแลตเย็น[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: iced chocolate FR:
ผีเสื้อหางคู่สีตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Chocolate Royal FR:
ผีเสื้อเณรส่าหรี[n. exp.] (phīseūa nēn) EN: Chocolate Grass Yellow FR:
ผีเสื้อนิลกายธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nin) EN: Chocolate Demon FR:
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้ ; ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบน้ำตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Chocolate Albatross FR:
ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Chocolate Tiger FR:
ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa pha) EN: Chocolate Pansy FR:
โรงงานช็อกโกแลต[n. exp.] (rōng-ngān c) EN: chocolate factory FR: chocolaterie [f]
สีตาลไหม้[adj.] (sī tān mai) EN: chocolate FR: chocolat

chocolate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schokolade {f} | eine Tafel Schokoladechocolate | a bar of chocolate
Vollmilchschokolade {f}milk chocolate
Schokoladenstreusel {pl} [cook.]chocolate sprinkles
Schokoladentafel {f}chocolate bar; candy
Vollmilchkuverture {f} [cook.]chocolate glaze
zartbitter {adj} (Schokolade)plain (chocolate)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chocolate
Back to top