ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

choosy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *choosy*, -choosy-

choosy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
choosy (adj.) ช่างเลือก See also: ช่างเลือกช่างติ, ยากที่จะทำให้พอใจ, ที่พอใจได้ยาก Syn. choosey
English-Thai: HOPE Dictionary
choosy(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... whythey'reso choosyabout how they spend their leisure time.... ทำไมพวกนี้ถึงคิดมาก ในการที่จะใช้เวลาทำในสิ่งต่าง ๆ
Well, you said yourself, Women over 40 can only be so choosy.ว่าผู้หญิงเลย 40 เท่านั้นที่จะช่างเลือก
Choosy. It is only few days old.เลือกมาแล้ว ของค้างแค่สองสามวันเอง
Oh, not choosy.โอ้วว ไม่จู้จี้จุกจิก
Are you just being way too choosy?เจ้านายเรื่องมากไปต่างหาก
This is not the time to be choosy.นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเรื่องมาก
Since when you get all choosy?เริ่มเรื่องมากตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย?

choosy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious FR: couper les cheveux en quatre ; chercher midi à quatorze heures
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety FR:
คอสูง[adj.] (khøsūng) EN: luxurious ; refined ; choosy FR:
เหลือกมาก[adj.] (leūak māk) EN: choosy FR:

choosy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wählerisch {adj} | wählerischer | am wählerischstenchoosy | choosier | choosiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า choosy
Back to top