ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cloth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cloth*, -cloth-

cloth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloth (n.) ผ้า Syn. fabric, textiles
cloth-ears (sl.) คนที่มีระบบการได้ยินไม่ดี
clothe (vt.) แต่งตัว Syn. dress, dress up
clothe (vt.) ปกคลุมด้วย
clothe in (phrv.) แต่งตัวด้วย See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe in (phrv.) ปกคลุมด้วย See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน Syn. clothe with
clothe with (phrv.) แต่งตัวด้วย See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe with (phrv.) ปกคลุมด้วย See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน Syn. clothe in
clothed (adj.) ที่แต่งตัว Syn. dressed
clothes (n.) เสื้อผ้า See also: เครื่องแต่งกาย Syn. clothing, garments, dress
clotheshorse (n.) ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว Syn. dandy, dude, fop
clothesline (n.) ราวแขวนเสื้อ
clothespin (n.) ไม้หนีบผ้า See also: ที่หนีบผ้า
clothespress (n.) ตู้เสื้อผ้า See also: ชั้นเก็บเสื้อผ้า Syn. closet, wardrobe
clothier (n.) คนขายหรือตัดเย็บเสื้อผ้า
clothing (n.) เสื้อผ้า Syn. clothes, garments
clothing for leg (n.) ขากางเกง
clothshorse (sl.) คนแต่งตัวนำแฟชั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
cloth(คลอธ) n. เสื้อผ้า,เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ -Phr. (the cloth อาชีพเป็นพระ) -pl. cloths
clothe(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์, Syn. attire,
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
clothier(โคลธ'ธีเออะ) n. คนขายเสื้อผ้าผู้ชาย,ช่างทำเสื้อ,คนขายผ้า
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
English-Thai: Nontri Dictionary
cloth(n) ผ้า,เสื้อผ้า
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
clothier(n) ช่างตัดเสื้อ,คนขายผ้า
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดหมัด (v.) wrap a piece of cloth around one´s palm See also: prepare for fighting
นุ่งกระโจมอก (v.) put on cloth covering the breasts
ประเจียด (n.) inscribed cloth for protecting someone from harm See also: scarf against harm, napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck Syn. ผ้ายันต์, ผ้าประเจียด
ผ้าประเจียด (n.) inscribed cloth for protecting someone from harm See also: scarf against harm, napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck Syn. ผ้ายันต์
ผ้ายันต์ (n.) inscribed cloth for protecting someone from harm See also: scarf against harm, napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck Syn. ผ้าประเจียด
เตี่ยว (n.) small piece of cloth used as a sanitary napkin
เตี่ยว (n.) piece of cloth used as a cover for a pot
โพก (v.) wrap a piece of cloth around the head Syn. พัน, โพกหัว, โพกผ้า
โพกผ้า (v.) wrap a piece of cloth around the head Syn. พัน, โพกหัว
โพล้ง (n.) big cowrie (used for rubbing cloth to cause shine)
ผ้า (n.) cloth See also: fabric, textile, clothes, clothing Syn. ภูษา, วัตถาภรณ์, พัสตร์, พัตร
พัตร (n.) cloth Syn. พัสตร์, ผ้า, แพรพรรณ, ภูษา
พัสตร์ (n.) cloth Syn. พัตร, ผ้า, ภูษา, แพรพรรณ
วัตถาภรณ์ (n.) cloth See also: fabric, textile, clothes, clothing Syn. ภูษา, พัสตร์, พัตร
บัวคอเสื้อ (n.) cloth of a collar
ตลกบาตร (n.) cloth sling for a Buddhist monk´s begging-bowl Syn. ถลกบาตร
ใบเมี่ยง (n.) cloth used for wrapping the dead body
ภังคะ (n.) cloth woven with many kind of thread
ผ้าทรง (n.) clothes See also: garments, apparel, raiment, vesture Syn. เครื่องนุ่งห่ม
ภูษณพาส (n.) clothes See also: garments Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
Everyday they buy me presents and pretty clothesทุกๆ วันพวกเขาจะซื้อของขวัญและเสื้อผ้าสวยๆ ให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But now everyone buys their cloth from England.แต่ตอนนี้ ทุกคนซื้อเสื้อผ้าจากอังกฤษ
There is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness.ไม่มีความงามอยู่ในผ้าที่สวยที่สุด ถ้ามันทำให้เกิด ความหิวและความทุกข์
English factories make the cloth that makes our poverty.โรงงานอังกฤษทำผ้า ที่สร้างความจนให้เรา
All those who wish to make the English see bring me the cloth from Manchester and Leeds that you wear today and we will light a fire that will be seen in Delhi and in London.ใครที่อยากทำให้อังกฤษได้เห็น โปรดนำผ้าจากแมนเชสเตอร์ และลีดส์ที่คุณใส่อยู่มาให้ผม แล้วเราจะจุดไฟที่ส่งแสงในเดลฮี
'Cause you'll get cloth in the wound and lose your leg, that's why.'สาเหตุที่คุณจะได้รับผ้าในแผล และสูญเสียขาของคุณที่
As soon as peace occurs, I want... um, I want that cloth distributed to the workers.แจกผ้าพวกคนงาน... คนละสองเมตรครึ่ง ว้อดก้าอีกคนละขวด
I put a cloth over the strings to lessen the noise.หนูเอาเสื้อคลุมมันไว้เพื่อกันเสียงน่ะ
You see, when you use the silencer a lot... you have to put a piece of cloth here... because it gets very hot and could burn it inside.เห็นมั้ย เมื่อเธอใช้ที่เก็บเสียงมาก ๆ... เธอต้องยัดเศษผ้าเข้าไปตรงนี้... เพราะมันร้อนมาก และอาจไหม้จากภายในได้
A damp, black cloth is the best.ผ้าสีดำเปียกหมาด ๆจะดีที่สุด
White cloth covered his face. The bomb blew part of it away.ขณะที่ผ้าปิดหน้าของพ่อ มีแผลระเบิดตามส่วนต่างๆ
I took off the cloth and stared, so I'd never forget.เปลื้องผ้าออกและอยู่ ดังนั้นฉันไม่มีวันลืม
You could call me a man of the cloth without the cloth.คุณสามารถโทรหาฉันคนของผ้า โดยไม่ต้องผ้า

cloth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡利科[kǎ lì kē, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜ, 卡利科] calico (woven cloth from Caldicot, Kerala, India)
吃布[chī bù, ㄔ ㄅㄨˋ, 吃布] to catch on cloth (e.g. of a zip fastener)
便鞋[biàn xié, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ, 便鞋] cloth shoes; slippers
布匹[bù pǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧˇ, 布匹] cloth (by the yard)
布囊[bù náng, ㄅㄨˋ ㄋㄤˊ, 布囊] cloth bag
布帛[bù bó, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, 布帛] cloth and silk; cotton and silk textiles
布鞋[bù xié, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˊ, 布鞋] cloth shoes
[gē, ㄍㄜ, 袼] gusset; cloth fitting sleeve under armpit
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 絰] hempen cloth worn by mourner
府绸[fǔ chóu, ㄈㄨˇ ㄔㄡˊ, 府绸 / 府綢] poplin (cotton cloth used for shirts)
[mì, ㄇㄧˋ, 幂 / 冪] power; exponent (math.); to cover with a cloth; cloth cover; veil
裹尸布[guǒ shī bù, ㄍㄨㄛˇ ㄕ ㄅㄨˋ, 裹尸布 / 裹屍布] shroud; cloth to wrap a corpse
[fú, ㄈㄨˊ, 幞] old form of turban; variant of 袱, cloth wrapper for bundles
制服呢[zhì fú ní, ㄓˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ, 制服呢] tweed cloth (used for military uniforms etc)
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, 装束 / 裝束] attire; clothing
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, 被褥] bedding; bedclothes
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, 铺盖 / 鋪蓋] bedding; bedclothes
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, 短裤 / 短褲] shorts; breechcloth; knee breeches
[fú, ㄈㄨˊ, 袱] bundle wrapped in cloth
寿衣[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 寿衣 / 壽衣] burial clothes
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, 白布] plain white cloth; calico
花布[huā bù, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, 花布] printed cloth; calico
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, 迷彩服] camouflage clothing
帆布[fān bù, ㄈㄢ ㄅㄨˋ, 帆布] canvas; sailcloth
花呢[huā ní, ㄏㄨㄚ ㄋㄧˊ, 花呢] tweed; checkered cloth
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, 包袱] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, 布帛菽粟] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities
布料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 布料] cloth; material
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ, 晾衣夹 / 晾衣夾] clothes pin
晒衣绳[shài yī shéng, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ, 晒衣绳 / 曬衣繩] clothes line
晒衣绳子[shài yī shéng zi, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ ㄗ˙, 晒衣绳子 / 曬衣繩子] clothes line
[fú, ㄈㄨˊ, 服] clothes; dress; garment; submit; take (medicine)
服服[fù fu, ㄈㄨˋ ㄈㄨ˙, 服服] clothes (baby talk)
[yí, ㄧˊ, 椸] clothes-horse
[hún, ㄏㄨㄣˊ, 楎] clothes-horse

cloth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カットソー[, kattoso-] (n) (abbr) clothes made from jersey cloth (wasei
クラシックパンツ[, kurashikkupantsu] (n) loin cloth (wasei
ゼッケン[, zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind)
ヘシアンクロス[, heshiankurosu] (n) hessian cloth
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata
ラッカークロス[, rakka-kurosu] (n) lacquer cloth
ローデンクロス[, ro-denkurosu] (n) loden cloth
一匹;一疋[いっぴき, ippiki] (n) (1) one animal (small); (2) (一匹 only) (arch) two-tan bolt of cloth
三尺[さんじゃく, sanjaku] (n) 3 Japanese feet; waistband; belt; cloth girdle
三尺帯[さんじゃくおび, sanjakuobi] (n) waistband; belt; cloth girdle; obi
上絵[うわえ, uwae] (n) printed figures (on cloth or pottery)
下帯[したおび, shitaobi] (n) loincloth; waist cloth
信玄袋[しんげんぶくろ, shingenbukuro] (n) cloth bag
八丈絹[はちじょうぎぬ, hachijouginu] (n) plain-woven silk cloth produced on Hachijo Island (dyed with botanical pigments found on the island)
共のハンカチ[とものハンカチ, tomono hankachi] (n) handkerchief of the same cloth
太物[ふともの, futomono] (n) drapery; cloth
宮古上布[みやこじょうふ, miyakojoufu] (n) high quality hemp cloth from Miyakojima (Okinawa prefecture)
幌;母衣[ほろ, horo] (n) (1) canopy (esp. the cloth or canvas used for it); awning; top (of a convertible); hood; (2) helmet cape; cloth covering one's back to protect against arrows during battle
張りぼて[はりぼて, haribote] (n) papier mache; (objects made of) laminated paper and-or cloth
押し絵;押絵[おしえ, oshie] (n) raised cloth picture; raised cloth pictures
掛け布[かけふ, kakefu] (n) cloth covering
晒木綿;晒し木綿[さらしもめん, sarashimomen] (n) bleached cotton cloth
段袋;駄袋[だんぶくろ, danbukuro] (n) (1) large cloth sack; (2) baggy trousers (worn in the late-Edo and early-Meiji periods by samurai while practising)
毛織り;毛織[けおり, keori] (n) woollen fabric; woollen cloth
水拭き[みずぶき, mizubuki] (n,vs) wiping with a damp cloth
温石[おんじゃく, onjaku] (n) heated stone (wrapped in cloth and kept next to the body for warmth)
濾し布;こし布[こしぬの, koshinuno] (n) cloth strainer; filter cloth
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people
熨斗目[のしめ, noshime] (n) variety of ceremonial dress made of intertwined cloth and silk threads
[きぬた, kinuta] (n) wooden or stone block for beating cloth
糸織り;糸織[いとおり, itoori] (n) (See より糸・よりいと) cloth woven from twisted silk yarn
紅型[びんがた, bingata] (n) method of dyeing, developed in Okinawa, in which a single stencil is used to produce richly polychromatic designs; traditional dyed cloth from Okinawa
紬;紡ぎ[つむぎ, tsumugi] (n) pongee (soft thin cloth woven from raw silk)
紺地[こんじ, konji] (n) (1) dark blue ground; (2) dark blue cloth
紺絣;紺飛白[こんがすり, kongasuri] (n) dark blue cloth with white splash patterns
緋鹿の子;緋鹿子(io)[ひがのこ, higanoko] (n) (See 鹿の子・1) cloth tie-dyed with a scarlet red dappled pattern
縮み織り[ちぢみおり, chidimiori] (n) cotton crepe; preshrunk cloth
葛布[くずふ, kuzufu] (n) cloth made from kudzu (Japanese arrowroot) fiber (fibre)
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
脱ぐ[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes

cloth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body FR:
ชิ้นผ้า[n.] (chin phā) EN: piece of cloth FR: pièce de tissu [f]
โจล[n.] (jōn = jōla) EN: cloth FR:
กัมพล[n.] (kamphon) EN: woolen cloth FR:
กรรแสง[n.] (kansaēng) EN: cloth FR:
กันแสง[n.] (kansaēng) EN: cloth ; shawl FR:
กาสาวพัสตร์[n.] (kāsāwaphat) EN: yellow robe ; orange robe worn by a Buddhist monk ; cloth dyed with astringent decoction ; ochre robes FR:
คาดหมัด[v.] (khātmat) EN: wrap a piece of cloth around one's palm FR:
โขม[n.] (khōm) EN: linen ; silk ; white cloth ; lawn FR:
โขมพัตถ์[n. exp.] (khōm phat) EN: linen ; white cloth FR:
ขอดผ้า[v.] (khøt phā) EN: knot a piece of cloth FR:
กรองทอง[n.] (krøngthøng) EN: shot with gold threads ; cloth of gold FR:
กุลี[n.] (kulī) EN: package of 20 pieces of cloth FR:
ลวดลายผ้า[n. exp.] (lūatlāi phā) EN: pattern on a fabric or cloth FR:
ไหม[n.] (mai) EN: silk ; silk cloth FR: soie [f] ; soierie [f]
ไม้ม้วนผ้า[n. exp.] (māi mūan ph) EN: cloth beam FR:
มิสกรี[n.] (mitsakrī) EN: thin cloth FR:
ปั้นน้ำเป็นตัว[v. exp.] (pan nām pen) EN: make something out of nothing ; make up sth out of whole cloth ; fabricate ; concoct FR: forger ; inventer
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
ผ้าเช็ดหน้า[n.] (phāchetnā) EN: face towel ; facecloth ; face cloth ; washcloth FR: serviette-éponge [f] ; gant de toilette [m]
ผ้าดิบ[X] (phā dip) EN: unbleached cloth FR:
ผ้าขาวม้า[n. exp.] (phā khāomā) EN: loincloth (used by men) ; wrap-around cloth FR:
ผ้าขี้ริ้ว[n.] (phākhīriū) EN: dust cloth ; rag ; chitterlings ; tripe FR: chiffon [m] ; guenille [f]
ผ้าขนหนู[n.] (phākhonnū) EN: towel ; terry cloth ; wash cloth ; bath towel ; flannel FR: serviette de bain [f]
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า[n. exp.] (phākhonnū c) EN: face cloth ; wash cloth (Am.) FR: gant de toilette [m]
ผ้ากราบ[n.] (phākhrāp) EN: prostration cloth FR:
ผ้ากราบ[n.] (phākrāp) EN: prostration cloth FR:
ผ้าไหม[n. exp.] (phā mai) EN: silk fabric ; silk cloth FR: soie [f] ; tissu en soie [m]
ผ้ามัสลิน[n. exp.] (Phā matsali) EN: muslin cloth FR:
พับ[n.] (phap) EN: bolt of cloth FR: rouleau [m]
พัตร[n.] (phat) EN: cloth FR:
พัสตร์[n.] (phat) EN: cloth FR:
ผ้ายันต์[n. exp.] (phā yan) EN: magic cloth ; holy cloth ; mystical cloth FR: étoffe sacrée [f]
ผ้าหยาบ[n. exp.] (phā yāp) EN: coarse cloth FR:
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
โพก[v. exp.] (phōk) EN: tie around the head ; wrap a piece of cloth around the head FR: enrouler autour de la tête
โพกหัว[v. exp.] (phøk hūa) EN: wrap ; put on a turban ; wear a turban ; wear as a turban ; wrap a piece of cloth around one's head ; cover the head with a cloth FR: porter un turban ; porter en guise de turban
ร้านขายผ้า[n. exp.] (rān khāi ph) EN: haberdashery ; shop selling cloth FR:
รัดประคด[n.] (ratprakhot) EN: monk's cloth girdle ; strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks ; priest 's waistband FR:
สไบ[n.] (sabai) EN: shawl ; breast cloth FR: châle [m] ; écharpe [f]

cloth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth
Spüllappen {m}dish cloth
Schmirgelleinwand {f}emery cloth
fusselfrei; flusenfrei; faserfrei {adj} | fusselfreier Lappen; flusenfreier Lappenlint-free | lint-free cloth
Granatschleifleinen {n}garnet cloth
Farbtuch {n} (des Druckers)ink cloth
Buchbinderleinen {n}bookbinder's cloth
Spitzentuch {n}lace cloth
Kojensegel {n} [naut.]lee cloth
Topflappen {m}oven cloth; pot cloth
Satteldecke {f}saddle cloth
Scheuertuch {n}scouring cloth
Siebgewebe {n}screen cloth
Babybekleidung {f}baby clothes
Wäschebeutel {m}laundry bag; clothes bag
Tuchplombe {f}cloth seal
Garderobenschrank {m}clothes cabinet
Kleidergeschäft {n}clothes shop
Trockengestell {n}clothes airer
Waschkorb {m}clothes basket
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry
Abwaschlappen {m}washcloth
Abwaschtuch {n}dishcloth
Anprobe {f} (von Kleidung)fitting (of clothes)
Halbleinen {n}half cloth; half linen
Freizeitbekleidung {f}leisure clothing
Zivilkleidung {f}plain clothes
Wäschespinne {f}rotary clothes dryer
Sackleinen {m}sackcloth
Sacktuch {n}sackcloth
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing
Sommersachen {pl}summer clothes
Waschhandschuhe {pl}washcloths

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cloth
Back to top