ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chowder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chowder*, -chowder-

chowder ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
chowder(เชา'เดอะ) n. ชุปข้นใส่หอย ปลาและผักชนิดต่าง ๆ
chowderheadn. คนโง่,คนทึ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
chowder(n) น้ำแกง,ซุปข้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And This Is Me And Peg Eating Clam Chowder In San Francisco.และนี้คือฉันกับเป็กกำลังกินแคลม โชเดอร์ในซานฟรานซิสโก
This is his specialty, seafood chowder.นี้เป็นพิเศษซุปอาหารทะเลของเขา
Sweet-and-sour peasant soup. Why'd you say it was seafood chowder?ซุปชาวนาหวานและเปรี้ยว ทำไมเธอถึงบอกว่ามันเป็นซุปอาหารทะเล?
I'll have the clam chowder, fried chicken and baked potato and a chocolate chiffon pie.ผมเสียใจ เพราะผมรู้แล้วว่า
Then why don't you keep it off, Chowder?แล้วทำไมหนูไม่ถอดออกซะล่ะ เชาเดอร์
Chowder, your ball just landed on Nebbercracker's lawn.เชาเดอร์ลูกบาสของนายมันไปอยู่ ที่สนามหญ้าของเนบเบอร์แคร็กเกอร์
Chowder, what are you doing?เชาเดอร์ นั่นนายทำอะไรน่ะ
Chowder, you're not listening to me.เชาเดอร์ นี่นายไม่ได้ฟังชั้นเลยใช่มั้ย
Chowder, stop, please.เชาเดอร์ ได้โปรดหยุดเถอะนะ
Chowder, I'm serious.เชาเดอร์ ชั้นพูดจริงๆนะ
Chowder, come back. Come back here, please, Chowder.เชาเดอร์ กลับมา กลับมาเถอะนะได้โปรด เชาเดอร์
Run. Chowder, get out of there.วิ่ง เชาเดอร์ ออกมาจากตรงนั้นซะ

chowder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラムチャウダー[, kuramuchauda-] (n) clam chowder
けんちん汁;建長汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder
コーンチャウダー[, ko-nchauda-] (n) corn chowder
チャウダー[, chauda-] (n) chowder
寄せ鍋;寄鍋(io)[よせなべ, yosenabe] (n) (See 寄せ・2) pot of chicken or seafood, and vegetables in a dashi broth, usu. cooked at the table (traditionally a winter meal); seafood and vegetable stew or chowder
本美之主貝[ほんびのすがい;ホンビノスガイ, honbinosugai ; honbinosugai] (n) (uk) quahog (Mercenaria mercenaria); quahaug; hard clam; hard-shell clam; round clam; littleneck; topneck; cherrystone; chowder clam
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed

chowder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischgericht {n}chowder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chowder
Back to top