ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cohabit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cohabit*, -cohabit-

cohabit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cohabit (vi.) อยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานกัน Syn. live together, room together, shack up, stay together
English-Thai: HOPE Dictionary
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit
English-Thai: Nontri Dictionary
cohabit(vt) อยู่ร่วมกัน,อยู่ด้วยกัน,อยู่กินกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cohabitอยู่อาศัยร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สู่สม (v.) cohabit See also: shack up Syn. สมสู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We simply how cohabitationนี่ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันน่ะ
You know, one of the joys of cohabitationสิ่งที่ทำให้การอยู่ด้วยกันเป็นสุขก็คือ
Okay, fine, can we call it cohabitating with your long-term girlfriend in a house that doesn't have posters that were hung in the eighth grade?โอเค ก้ได้ แต่ว่ามันคือการอยู่ร่วมกัน ของนายกับซาร่าระยะยาวที่บ้านนั้น ที่ไม่มีโปสเตอร์ที่นายแขวนตั้งแต่ปอ3
A little something to ensure that there are no cohabitating conflicts.บางอย่างเล็กๆ น้อยๆ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า เราจะไม่มีปัญหาเวลาอยู่ด้วยกัน
I guess you and I will be roommates with Mom and Dad cohabitating upstairs by midterms.เราคงได้อยู่บ้านเดียวกัน ก่อนกลางเทอม
"Peaceful cohabitation, if ever it existed, was short-lived."การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อาจจะเคยมีปรากฎ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ
We're all going to be here for a long time, so... maybe we can figure out a way to let bygones be bygones and, you know, cohabitate.เราก็อยู่ด้วยกันที่นี่มานาน แล้ว... บางทีเราน่าจะหาวิธี ปล่อยให้เรื่องที่ผ่านมาแล้วผ่านไป และก็ใช้ชีวิตร่วมกัน
I mean, I've seen enough episodes of Friends to know that cohabitation leads to sex, drugs and something a parade magazine called Schwimmer-fatigue.ฉันดูซีรี่ย์ส Friends มามากพอที่จะรู้ ว่ามันนำไปสู่เซ็กซ์ ยาเสพติด และบางอย่างที่นิตยสาร Parade เรียกว่า Schwimmer-fatigue
Cohabitating is not-not-not so easy, huh?อยู่กินด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่มั้ยล่ะ
Mixed tribe cohabitating.เผ่าผสม ที่อยู่ร่วมกัน
The ship aside, prolonged cohabitation has... definitely had affects on interpersonal dynamics.เรือกันเป็นเวลานานมีการอยู่ ร่วมกัน แน่นอนมีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

cohabit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, 杂居 / 雜居] cohabitation (of different populations or races); to coexist

cohabit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コアビタシオン[, koabitashion] (n) cohabitation (fre
コハビテーション[, kohabite-shon] (n) cohabitation
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation
同床異夢[どうしょういむ, doushouimu] (n) cohabiting but living in different worlds
同棲[どうせい, dousei] (n,vs) cohabitation; living together; (P)

cohabit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สู่สม[v.] (sūsom) EN: cohabit ; shack up FR: vivre en concubinage ; cohabiter
อยู่กินด้วยกัน[v. exp.] (yū kin dūay) EN: cohabit FR: cohabiter
อยู่ร่วมกัน[v. exp.] (yū ruam kan) EN: get along ; cohabit ; coexist FR: coexister ; cohabiter ; s'entendre
การอยู่กินด้วยกัน[n. exp.] (kān yū kin ) EN: cohabitation FR: cohabitation [f]
การอยู่ร่วมกัน[n. exp.] (kān yū ruam) EN: coexistence ; co-existence ; cohabitation FR: coexistence [f] ; cohabitation [f]
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam) EN: peaceful coexistence ; peaceful co-existence FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
คู่อาศัย[n.] (khū-āsai) EN: cohabitant FR: cohabitants [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cohabit
Back to top