ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chuckle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chuckle*, -chuckle-

chuckle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuckle (n.) การหัวเราะเบาๆ Syn. chortle, giggle
chuckle (vi.) หัวเราะเบาๆ Syn. laugh, giggle
chucklehead (n.) คนโง่ Syn. dolt, stupid person
English-Thai: HOPE Dictionary
chuckle {chuckledvi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
chuckles}vi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
English-Thai: Nontri Dictionary
chuckle(n) การหัวเราะหึๆ,การอมยิ้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซิกซี้ (v.) chuckle See also: tease, banter Syn. กระซิกกระซี้, ระริก, ระริกระรี้
หึๆ (adv.) chuckle See also: chortle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Nervous Chuckle ] They say that no one dies here. They say your factory is a haven.เขาว่าที่นี่เหมือนแดนสวรรค์...
You could do a chuckle, like a mildly upset chuckle after my evil laugh.นายหัดหัวเราะแบบเบาๆดูสิ หัวเราะเศร้าๆ เบาๆน่ะ หัวเราะแบบนั้นหลังจากที่ฉันหัวเราะแบบปีศาจน่ะ\ ฟังเสียงของฉันนะ
Tell the Chuckle Brothers not to touch anything.บอกพี่น้องชัคเคิลว่าอย่าแตะต้องอะไรทั้งนั้น
Eddie's doing stand-up at the Chuckle Zone on open Mike night.เอ็ดดี้จะเดี่ยวไมค์ / ที่ชัคเคิล โซน คืนวันเปิดไมค์
( both chuckle )ไม่มีใครเครียดเท่า เมลิซซ่า
I'd feel better if you'd yell at me. ( mirthless chuckle ) Well, if I thought it would bring back the cash.หนูยังรู้สึกดีกว่าถ้าแม่ตะคอกใส่หนู แม่จะทำถ้ามันทำให้เอาเงินกลับมาได้
Tell me you haven't noticed how she keeps checking you out. ( Soft chuckle ) Hanna?นายไม่สังเกตุเหรอว่าเธอ คอยตามจิกนายตลอด แฮนน่าเหรอ?
That's not where I keep it. ( Nervous chuckle )นั่นไม่รู้ฉันเก็บมันไว้ที่ไหนนะ ( Nervous chuckle )
( Flirtatious chuckle )( Flirtatious chuckle )
Chuckle now, but payback's a bitch and she bites.หัวเราะไปเถอะ แต่ฉันเอาคืนแน่ และหล่อนไม่ปล่อยแน่
[HELMER CHUCKLES][HELMER หัวเราะเบา ๆ ]
The first two... [ Chuckles ] I've never had much use for.2 ข้อแรก... ฉันไม่ค่อยได้ใช้

chuckle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咯咯笑[gē gē xiào, ㄍㄜ ㄍㄜ ㄒㄧㄠˋ, 咯咯笑] chuckle

chuckle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight
含み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle
恐悦がる[きょうえつがる, kyouetsugaru] (exp,v5r) to chuckle with delight; to congratulate oneself
ウフッ[, ufutsu] (n,adv-to) (See うふふ) chuckle; chuckling
くすくす[, kusukusu] (n,adv,vs) (on-mim) chuckle; giggle
クックッ[, kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call)
ほくそ笑む;北叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker

chuckle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หึ[n.] (heu) EN: giggle ; chuckle FR:
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger FR: rire ; rigoler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chuckle
Back to top